1000 Najvećih
StoryEditor

Mislav Vučić (JGL): Osim na jačanje postojećih brendova, naglasak stavljamo na ulazak u nova terapijska područja

30. Lipanj 2024.
Mislav Vučić, glavni izvršni direktor JGL-a:

Prošlu smo godinu zaključili smo s dvoznamenkastim rastom u odnosu na 2022. Rastu svi naši ključni brendovi i imamo dobre rezultate u ključnim terapijskim skupinama. Zadovoljni smo stopom i dubinom rasta po brendovima, ali i širinom rasta po tržištima. Naš B2B biznis također se lijepo razvija. JGL strategija bazirana je na tri globalna mega trenda i omogućuje nam da na krize, nagle promjene na tržištu, kao i na sve veća očekivanja kupaca, reagiramo fleksibilno i inovativno. Bolji fokus na najprofitabilnije postojeće i inovativnost u planiranju novih izvora prihoda naši su strateški prioriteti.

Planovi za sljedećih tri do pet godina i dalje su ambiciozni, ali i realni. Nastavak ulaganja i rasta na postojećim tržištima, ulazak na nova tržišta kroz vlastite operacije ili B2B partnere. U JGL-u uvijek posebnu pažnju posvećujemo zaposlenicima, njihovom razvoju i edukaciji jer želimo kreirati visoko učinkovito i efikasno radno okruženje kao preduvjet za razvoj i inovativnost poslovanja. Što se tiče portfelja, uz jačanje i rast postojećih brendova naglasak stavljamo i na ulazak u nova terapijska područja kako bi dodatno diversificirali rizik ovisnosti o pojedinom terapijskom području.

S krajem 2023. godine smo zaokružili značajan investicijski ciklus INTEGRA, ulaganje u istraživanje i razvoj, pilot pogon, sterilnu proizvodnju i robotizirani logističko-distributivni centar čime smo ojačali kapacitete i našu globalnu konkurentnost. Novi proizvodni kapaciteti za proizvodnju aerosola, sterilnih sprejeva i sterilnih kapi omogućit će nam nastavak kontinuiranog rasta na postojećim i ulazak na neka nova tržišta. Iako ova investicija zadovoljava naše ambicije za sljedeće razdoblje, već planiramo nove iskorake.

Strateška područja ESG strategije JGL-a uključuju klimatske promjene, vodne i morske resurse, vlastitu radnu snagu i poslovno ponašanje. Za 2024. godinu definirali smo deset inicijativa koje postavljaju smjer i kvalitativne ciljeve za svaku od prioritetnih tema. Naš pristup uključivanja ESG principa u poslovanje ne samo da doprinosi smanjenju negativnog utjecaja na okoliš, već također osigurava pozitivne društvene učinke i održivo upravljanje na zadovoljstvo svih dionika.

Nova Vlada trebala bi donijeti strateške smjernice i poteze u području rada i zapošljavanja, s posebnim fokusom na mlade i visokoobrazovane. Nije tajna da je u Hrvatskoj već zavladao ozbiljan nedostatak radnika i talenata u pojedinim profesijama. Taj problem je sve izraženiji i s njim se teško nose i puno veće i konkurentnije države od naše. Bilo bi dobro da se ozbiljno pristupi tom problemu jer bismo ubuduće svi zajedno mogli imati i najbolje tvornice i vrhunske planove za razvoj, ali sve to neće vrijediti ništa, ako nećemo imati adekvatnu radnu snagu. Vjerujemo da bi smanjenje poreznih opterećenja na plaćama visokoobrazovanih kadrova smanjilo odljev mozgova u inozemstvo i vratilo dio iseljenih stručnjaka u Hrvatsku

JGL je oduvijek bio i ostaje fokusiran na izvoz, globalno tržište, inovacije, nove proizvode... pa naš uspjeh najviše ovisi o našoj sposobnosti da se dokazujemo na globalnom tržištu zdravlja. Na domaćem tržištu najbitniji su nam stabilni uvjeti poslovanja, dostupnost i cijena kapitala i čim manje fiskalnih opterećenja. Ako pritom možemo participirati u programima za poticanje novih i zelenih tehnologija, još bolje.

25. srpanj 2024 05:44