Aktualno
StoryEditor

Agencijske agonije: Gase agenciju nakon tri godine postojanja

05. Studeni 2018.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) neovisna je javna ustanova, središnje nacionalno stručno tijelo za okoliš i prirodu, osnovana uredbom Vlade RH u lipnju 2015. godine. Nastala je kao mjera štednje i smanjenja broja državnih agencija i zavoda spajanjem Agencije za zaštitu okoliša (AZO) (djelovala od 2002.) i Državnog zavoda za zaštitu prirode (DZZP) (djelovao od 2002.).

Pravni prednici ove agencije su osnovani sukladno predpristupnim pregovorima ulaska Hrvatske u EU, s ciljem da u državi postoje neovisne javne institucije koje bi operativno provodile zakone i Europske direktive zaštite okoliša i prirode.

HAOP razvija i vodi informacijski sustav zaštite okoliša i zaštite prirode koji ima širok krug korisnika od državne, regionalne i lokalne uprave, privatnog i javnog sektora do građana.

- Prema presudi Suda ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (OPEM) mora se temeljiti na stručno-znanstvenim mišljenjima. HAOP je tijelo koje izdaje ta stručna mišljenja u svim OPEM postupcima, strategijama, programima, planovima i zahvatima te time pruža stručnu podršku Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (MZOE) i županijskim upravnim odjelima. Godišnje HAOP u OPEM postupcima u prosjeku izdaje 700 mišljenja prema županijama te 500 prema MZOE – kažu nam iz HAOP-a.

>>>U akciji čišćenja divljih odlagališta 80 hrvatskih gradova i općina

HAOP je nacionalni administrator Registra Unije za trgovanje emisijama stakleničkih plinova, odnosno obavlja stručne poslove vođenja računa i korisničke podrške. Poslovi uključuju odobravanje Planova praćenja emisija stakleničkih plinova postrojenja i operatera zrakoplova za obavljanje djelatnosti kojom se ispuštaju staklenički plinovi, odnosno daje stručno mišljenje na temelju koje MZOE izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova. HAOP provjerava usklađenost izvješća o emisijama stakleničkih plinova operatera postrojenja i operatera zrakoplova i izvješća o verifikaciji i izvješća o poboljšanjima s obvezujućim smjernicama i zahtjevima EU, priprema izračun besplatnih kvota industrijskih postrojenja i operatora zrakoplova.

- Živimo u razdoblju kada budućnost ljudske vrste ovisi o uspješnoj transformaciji prema okolišno održivom društvu te je to jedan od glavnih globalnih izazova današnjice, neizvjesno je hoćemo li uspjeti ispuniti 17 ciljeva održivog razvoja koje su kreirali Ujedinjeni narodi, a treba ih postići do 2030. godine. Rad HAOP-a kompleksan je i baziran na 76 pravnih akata. Neizvjesno je tko će i kako obavljati stručne poslove u domeni HAOP-a, a posebno poslove vezane uz ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i Registar Unije za trgovanje emisijama stakleničkih plinova napominju iz te agencije.

04. prosinac 2023 00:59