Hrvatska
StoryEditor

Jednostavnije do ulagača na tržištu kapitala

24. Prosinac 2015.

Europska komisija nedavno je objavila Prijedlog uredbe o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja u trgovanje.

Riječ je o uredbi koja bi trebala donijeti osjetne promjene na tržištu kapitala, odnosno prilikom izdavanja vrijednosnih papira. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na svojim je web stranicama objavila poziv zainteresiranim stranama da daju svoje komentare na prijedlog uredbe čime želi prikupiti stajališta zainteresiranih strana kako bi što kvalitetnije mogla pružiti podršku Ministarstvu financija u predstojećem procesu usvajanja ovog propisa u Vijeću Europske unije.

- Predloženom uredbom mijenjaju se pragovi kod iznosa ponuda vrijednosnih papira za koje postoji obveza objave prospekta. Odnosno za ponude s ukupnom naknadom ispod 500.000 eura neće biti potrebno objaviti prospekt jer je prag podignut sa sadašnjih 100.000 eura na 500.000. Ispod praga od pola milijuna eura države članice nemaju diskreciju nacionalnim zakonima propisati izradu prospekta, ali im je takva diskrecija ostavljena za ponude s ukupnom naknadom iznad spomenutog praga pa sve do 10 milijuna eura, ali samo za ponude koje se provode na području te države članice. Time se poduzetnicima proširuju mogućnosti financiranja putem tržišta kapitala izdavanjem vrijednosnih papira bez prethodne objave prospekta – objašnjavaju nam iz Hanfe.

Napominju kako i sada postoji mogućnost da svaka država članica propisuje obvezu objave prospekta za ponude vrijednosnih papira s ukupnom naknadom u rasponu od 100 tisuća eura do pet milijuna, no Hrvatska nije iskoristila navedenu mogućnost. Država, dakle, nije nacionalnim zakonodavstvom propisala obvezu objave prospekta za takozvane male ponude.

Nova uredba također mijenja prag kojim se definira tržišna kapitalizacija društva. .

- Predlaže se podići sa sadašnjih 100.000 eura na 200.000 koliko treba iznositi njihova prosječna tržišna kapitalizacija u posljednje tri godine, čime se proširuje krug malih i srednje velikih društava koja mogu koristiti fleksibilnija pravila izrade prospekta koji uključuje mogućnost izrade prospekta po principu „uradi sam“ bez angažiranja pravnih savjetnika i agenata – naglašavaju iz Hanfe.

Dosadašnji prospekti koje su investitori, bilo mali bilo veliki imali prilike čitati na Zagrebačkoj burzi sadržavaju nekoliko stotina stranica s iznimno detaljno napisanim informacijama o kompaniji, tržištu u kojem djeluje i svih mogućih rizika koji bi eventualno mogu djelovati na poslovanje. No i ta količina informacija, trebala bi se smanjiti, i to drastično a kvaliteta bi trebala rasti.

- Prema prijedlogu uredbe o prospektu sažetak prospekta bi trebao uključivati samo ključne informacije o izdavatelju i vrijednosnim papirima te ne bi trebao imati više od šest A4 stranica. U dijelu prospekta o rizicima, izdavatelj bi trebao navesti isključivo one rizike za koje procijeni da su specifični za njega i vrijednosne papire i ključni za donošenje odluke o ulaganju. Uvodi se i pojednostavljeni režim izrade prospekta za takozvane sekundarne ponude vrijednosnih papira koje provode izdavatelji čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu. Ovdje se polazi od činjenice da su ovi izdavatelji uglavnom dobro poznati investicijskoj javnosti s obzirom da imaju obvezu kontinuirane objave informacija prema europskim i nacionalnim propisima o transparentnosti i zlouporabi tržišta te nije opravdano zahtijevati istu količinu informacija u njihovim prospektima kao kod prospekata koje objavljuju neuvršteni izdavatelji – pojašnjava regulator tržišta kapitala.

Uvodi se i novi koncept „učestalog“ izdavatelja (tzv. frequent issuer) čijim se vrijednosnim papirima trguje na uređenom tržištu odnosno na multilateralnoj trgovinskoj platformi, a koji je mogućnosti na godišnjoj bazi izrađivati univerzalni registracijski dokument uz pogodnost da mu se prospekt, u trenutku kad odluči izdati vrijednosne papire, odobri u roku od pet radnih dana, umjesto u deset radnih dana koji vrijedi za ostale slučajeve.

- Generalno, revizijom postojećeg prospektnog režima prema Direktivi o prospektu 2003/71/EZ kao jednom od najvažnijih mjera Investicijskog plana za EU, nastoje se proširiti izvori i mogućnosti financiranja za društva, posebno za ona mala i srednje velika  uz stvaranje poticajnog i sigurnog investicijskog i regulatornog okruženja. Ukratko, kako je europski povjerenik za financijsku stabilnost, financijske usluge i Uniju tržišta kapitala, Jonathan Hill, naglasio u svom obraćanju javnosti vezano uz objavljeni prijedlog uredbe, cilj novog prospektnog režima je u postizanju ravnoteže i to rasterećenjem izdavatelja i ponuditelja od izrade, u najvećem broju slučajeva, neopravdano opsežnog i skupog prospekta, s jedne strane, a istovremeno kvalitetnog i razumljivog dokumenta za ulagatelje, s druge strane – zaključuju u Hanfi.

09. prosinac 2022 08:04