Hrvatska
StoryEditor

Nema novih parnih strojeva, ali ima protrošača

22. Studeni 2015.

Tehnološke izmišljotine iz temelja mijenjaju načine na koje iskorištavamo energiju. Pravo je svih sudionika tržišta da budu tzv. protrošači – i proizvođači i potrošači energije

Kad je na energetskim tržištima Europe smanjena potrošnja i spušta se cijena energije, a u Hrvatskoj produljena recesija i uvoze se  energetska trošila i tehnologija, sazrelo je vrijeme da Hrvatska ponovno preispita svoju energetsku strategiju i pronađe stvarnu energetsku politiku. Taj bi napor, uz energetsku sigurnost i pouzdanost opskrbe energijom, trebao uključivati i pronalaženje realne ravnoteže između ciljeva energetske strategije EU i financijskih mogućnosti Hrvatske da energetikom osigura napredak.

– Globalni tehnološki razvoj u energetici ići će prema smanjivanju štetnog utjecaja i posljedica dobivanja primarne energije. To su postupci ekstrakcije energije, od sigurnosti nuklearnih elektrana, sprječavanja izljeva nafte pri eksploataciji u podmorju do smanjivanja negativnih posljedica hidroelektrana i vjetroelektrana na biološki svijet i ostale komponente u okružju. Pri transportu i distribuciji energije električnim mrežama i plinovodima tehnološki razvoj i noviteti bit će usmjereni na učinkovitost sustava, smanjenje gubitka energije u prijenosu i smanjenje visokih troškova fleksibilnosti mreže – kaže prof. dr. sc. Igor Dekanić sa zagrebačkog Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

Tri kategorije

Objašnjava da mnoga tehnološka dostignuća produbljuju, ali i dodatno mijenjaju shvaćanje o energiji, pa njihov doseg svrstava u tri kategorije. Prvo su energetske tehnologije koje su u komercijalnoj ili granično komercijalnoj uporabi, poput tehnologije pridobivanja i iskorištvanja obnovljivih izvora energije, koje omogućuju punu ili uvjetnu komercijalizaciju: uz veće ili manje fiskalne olakšice, subvencije ili poticaje. U te tehnologije ubrajaju se hibridna i električna vozila, kao i masovna proizvodnja električne energije, topline i ostalih oblika korisne energije iz obnovljivih izvora. Drugo su dostignuća, objašnjava Dekanić, s mogućnošću dobivanja velikih količina energije. Već dugo ulaže se mnogo novca u istraživanje njihova iskorištavanja, ali bez nerealnog optimizma teško je predvidjeti realno iskorištavanje. U tu skupinu ubraja se dobivanje korisne energije iz nuklearne fuzije ili iskorištavanje vodika u prometu. Treću skupinu čine, smatra, klasične energetske tehnologije koje zahtijevaju ulaganja u energetsku efikasnost ili zaštitu okoliša, poput uporabe ugljena za proizvodnju električne energije, ali uz zbrinjavanje CO2 i pridobivanje fluidnih ugljikovodika iz nekonvencionalnih nalazišta.

Prof. dr. sc. Slavko Krajcar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu smatra da danas nema radikalnih iskoraka u energetici kao što su u povijesti bili parni stroj ili izmjenična struja, već se radi o inkrementalnim inovacijama. O energetici se ipak toliko govori zato što se promijenio odnos kupac – prodavatelj (potrošač – proizvođač) te je prihvaćena energija kao roba koja se nabavlja u tržišnim uvjetima.

Tržišni proizvod

Nadalje, prihvaćanje da energetika uvelike utječe na klimatske promjene odgovorne za 60-ak posto emisija CO2 te društvena spremnost da se s time suočimo navodi na to da se u proizvodni miks uključe izvori energije s malim ugljičnim otiskom ili bez njega. Taj uvjet zadovoljavaju obnovljivi izvori energije, dodaje Krajcar, i kad je riječ o novom proizvodnom miksu, najčešće se na njih misli, iako u širem smislu to zadovoljavaju i nuklearne elektrane. No budući da ti izvori nisu bili cijenom proizvodnje kompetitivni s ‘klasičnim tehnologijama proizvodnje‘, rješenje je bilo poticajna cijena, pri čemu svaki potrošač u zajednički fond za poticanje daje određeni iznos novca za potrošenu energiju. Danas je udio obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji u nekim zemljama i do nekoliko desetaka posto.

– Dvadesetogodišnje nastojanje raznih politika, u kojima EU prednjači, rezultiralo je spoznajom da je energija tržišni proizvod. Dodatna je vrijednost ‘demokratizacija‘, odnosno pravo svih sudionika tržišta da budu proizvođači i potrošači. Danas potrošač može biti i proizvođač električne energije te se naziva protrošač (eng. prosumer). Zbog dostupnosti tehnologija obnovljivih izvora energije i konkurentnosti pojavili su se novi ‘igrači‘, čime je dosadašnji, najčešće monopolni, proizvođač dobio konkurenciju, a potrošač odgovornost. Poznato je da je u Njemačkoj, a slično je i u drugim zemljama, 80-ak posto vlasnika vjetrenih, fotonaponskih elektrana i elektrana na biomasu u vlasništvu građana ili lokalnih zajednica – naglašava Krajcar.

Izazovna elektromobilnost

Velik iskorak u idućem desetljeću očekuje u vođenju elektroenergetskog sustava. Zbog novih izvora energije i aktivne uloge potrošača nužno je raspolaganje informacijama u stvarnom vremenu kako bi se mogle donositi i tehničke odluke (sigurnost sustava) i ekonomske odluke (kupnja ili prodaja energije). Te se unaprijeđene mreže nazivaju naprednima ili pametnima zato što mogu troškovno efikasno integrirati ponašanje i aktivnosti svih protrošača, proizvođača i potrošača uz osiguranje ekonomske efikasnosti, kvalitete i sigurnosti. U tehničkom je smislu to spoj dviju mreža. Prva je, objašnjava Krajcar, elektroenergetska sa supraponiranom ICT mrežom zaduženom za razmjenu podataka u realnom vremenom. Mnogo aplikacija koje su potrebne za njezin rad još se razvija. Pri uporabi energije posljednjih desetak godina iskoraci u potrošnji zbili su se u energetskoj učinkovitosti trošila koja su znatno smanjila potrošnju. Drugi se važni iskoraci, kaže, zbivaju u ‘opamećivanju‘ trošila koja mogu komunicirati međusobno, prema aplikacijama ili potrošačima, što se zove internet stvari (eng. Internet of Things - IoT) jer teče putem interneta.

– Potpuno je novo područje puno izazova elektromobilnost. Prvi je izazov tehnologija pohrane električne energije za potrebe elektromobila, a drugi elektromobil kao novo, aktivno trošilo. Za to trošilo treba osigurati novu infrastrukturu, nov način upravljanja te uporabe. U takvim iskoracima trebamo hrabre inovatore koji su se možda već pojavili, primjerice Elon Musk, suosnivač Tesla Motorsa, Pay Pala i SpaceX-a. Čiste, efikasne, dostupne i raspoložive energijske usluge nužne su za napredak svake nacije, ali i svekoliki prosperitet. Svako inovativno rješenje, poput modernih energijskih tehnologija kao što su obnovljivi izvori, ima više ciljeva. U suvremenoj energetici to je tržišno ponašanje svih sudionika temeljeno na ponudi i potražnji, ostvarivanje uz što manji otisak na okoliš, dostatnost i raspoloživost energijskih usluga po prihvatljivoj cijeni te održivost – naglašava Krajca

05. prosinac 2023 15:54