Aktualno
StoryEditor

Edis Felić: Općina Čeminac više neće moći oporezivati upotrebu cesta

15. Srpanj 2019.

Presudom Visokog upravnog suda poništena je odluka vlasti u Čemincu da građani plaćaju upotrebu cesta, pločnika, biciklističkih staza zato što su to, kao, javne površine. Lokalna je vlast u očitovanju tvrdila da je mislila na nerazvrstane ceste

Pročitao sam presudu Visokog upravnog suda RH kojom je ukinuo članak 6. Odluke o općinskim porezima Općine Čeminac u Baranji kojom je općinska vlast razrezala porez građanima zato što se koriste cestama. Često znamo kritizirati državu, ali i na lokalnoj razini svašta znaju odlučivati.

Članak 6. zapravo definira što su to javne površine, pa tako osim parkova i sličnoga, za što lokalna vlast može odrediti naknadu za upotrebu, stoji i to da su to i ceste, pješačke i biciklističke staze, otresnice te druge površine koje su namijenjene kretanju ljudi i vozila, a za čije je održavanje i upravljanje nadležna općina. Taj su porez bile dužne plaćati fizičke i pravne osobe koje se koriste javnim površinama na području Općine Čeminac.

I laiku poput mene već je na prvu bilo jasno da je članak 6. u tom dijelu nelogičan, a podnositelji zahtjeva za ocjenu zakonitosti općinskog propisa istaknuli su da je on u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim porezima, Zakonom o cestama i pripadajućim Pravilnikom o visini godišnje naknade za upotrebu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Dakle, vlasnici motornih vozila već plaćaju naknadu za uporabu javnih cesta, što znači da su spomenutom odlukom općinske vlasti dva puta oporezovani za istu stvar.

Osim toga, ovlast za naplatu cesta ima država preko tvrtke Hrvatske ceste kad je riječ o državnim cestama te županijskim upravama za ceste kad je riječ o županijskim i lokalnim cestama.

Tko financira nerazvrstane ceste

U očitovanju Općine Čeminac stoji da je osporena odluka u cijelosti zakonita. U njoj tvrde da Zakon o cestama ne obuhvaća javne površine koje su u nadležnosti lokalne samouprave i čije se održavanje plaća iz općinskog proračuna. Održavanje nerazvrstanih cesta i površina lokalne samouprave tereti općinu ili grad na kojima se nalaze, a održavanje tih površina nije obuhvaćeno porezima koji se plaćaju pri registraciji vozila.

VUS je pak ocijenio da podnositelji zahtjeva za ocjenu zakonitosti imaju pravo jer su ceste javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu države te je njihov status, uključujući i nerazvrstane ceste, uređen Zakonom o cestama.

Kad je pak u pitanju tvrdnja općinske vlasti da je riječ o nerazvrstanim, a ne o državnim, županijskim ili lokalnim cestama, VUS je zaključio da je za njihovo održavanje zaista nadležna lokalna samouprava, no financiranje je (prema Zakonu o cestama) predviđeno iz proračuna jedinica lokalne samouprave, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, a ne iz lokalnih poreza, pa tako ni poreza za upotrebu javnih površina. S druge strane, Zakon o lokalnim porezima takvu vrstu poreza ne propisuje, navodi VUS.

Osim toga, vidljivo je da se općinska vlast ravnala prema godišnjoj naknadi za upotrebu javnih cesta jer, piše u presudi, ‘godišnji porez za uporabu javnih prometnih površina propisan u točki 8., od 8.1. do 8.11., članka 6. Odluke zapravo odgovara godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila propisanih u članku stavku 86. točki 1.

Dovucite ulagače, a ne nove poreze

Naknade su od 75 do 1200 kuna, ovisno o tome imaju li mještani i tvrtke traktor te kolike je težine vozilo, koliko ima osovina itd. Najčešće su te naknade do petsto kuna, ali svejedno, zašto bi građanin ili tvrtka plaćali nešto što je već ionako plaćeno, pa čak i te nerazvrstane ceste koje su platili u sklopu komunalne naknade, komunalnih doprinosa, pa, ako hoćete, i proračuna koji financiraju isti ti građani i tvrtke?

Htio bih čestitati građanima koji su pokazali aktivizam podnoseći VUS-u zahtjev za ocjenu zakonitosti lokalnog propisa (u presudi se navode inicijalima). Općinskoj vlasti Čeminca predložio bih pak da malo više poradi na poboljšavanju ulagačke klime u svojoj sredini pa će biti i više novca u lokalnom proračunu, a ne da ga navlači dvostruko oporezujući građane i tvrtke.

___________________________________________________________________________________

POST SCRIPTUM Zanimljiva je još jedna odluka čeminačke vlasti vezana uz oporezivanje upotrebu cesta, pločnika i sličnog. Ona glasi: ‘Za korisnike javne površine koji javnu površinu koriste bez rješenja Jedinstvenog upravnog odjela porez će se razrezati na temelju zapisnika komunalnog redara u 50 posto većem iznosu od iznosa utvrđenog ovom Odlukom.‘ Visoki upravni sud i tu je odluku poništio obrazloživši da prema Zakonu o lokalnim porezima nema kazne koja se povećava za 50 posto, a ‘osim toga, neispunjavanjem određene novčane obveze ne može se povećati sama novčana obveza‘.

04. prosinac 2023 09:08