Aktualno
StoryEditor

Ekonomski fakultet u Zagrebu raspisao natječaj za upis u generaciju 2023.-2024.

22. Studeni 2023.
Ekonomski fakultet u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakulter raspisuje natječaj  za upis nove generacije studenata na sveučilišne specijalističke studije u akademskoj 2023./2024. godini.


SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

- EKONOMIJA ENERGIJE I OKOLIŠA

- EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE

- FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA

- INFORMATIČKI MENADŽMENT

- MENADŽMENT TURIZMA

- ORGANIZACIJA I MENADŽMENT

- OSIGURANJE I REOSIGURANJE

- POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA

- PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA U EUROPSKOJ UNIJI

- RAČUNOVODSTVO I POREZI

- STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE

- STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO

- TRŽIŠTE NEKRETNINA

- UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

- UPRAVLJANJE KVALITETOM

- UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA I PROJEKTIMA U KULTURI

- UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA

Uvjeti za upis na sveučilišni specijalistički studij:

1. Završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv sveučilišni magistar ekonomije ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij čijim završetkom se stječe stručni naziv diplomirani ekonomist ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti.

2. Iznimno, sveučilišni specijalistički studij može upisati i osoba koja je završila stručni diplomski studij čijim završetkom je stekla 300 ECTS bodova i stručni naziv magistar ekonomije ili drugi stručni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti uz polaganje razlikovnih ispita koje određuje Fakultet uz uvjet da imaju najmanje pet godina radnog staža u području izvođenja studija.

3. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.

4. Poznavanje barem jednog svjetskog jezika.


Obrazac prijave nalazi se na https://www.efzg.unizg.hr/natjecajSSS.

Prijave se zaprimaju do 15. prosinca 2023. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

- Ovjerene kopije diploma svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.

- Ovjerene prijepise ocjena sa svih razina studija na temelju kojih se vrši upis.

- Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 3,5).

- Domovnicu – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz Knjige državljana.

- Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerenu presliku ili elektronički zapis iz matice rođenih.

- Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika.

- Životopis.

- Odluku organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba).

Studenti koji se prijavljuju za upis na temelju završenog stručnog diplomskog studija dužni su dostaviti potvrdu o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrdu poslodavca s naznakom radnog mjesta.

Kandidat koji sveučilišni diplomski studij ili integrirani sveučilišni prijediplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova ili drugi sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili završen dodiplomski sveučilišni studij ili drugi dodiplomski sveučilišni studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti ili stručni diplomski studij, nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

 

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet

Referada za studente poslijediplomskih studija

Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb 

s naznakom „ZA NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ“

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na web stranici sveučilišnih specijalističkih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb te u Referadi za studente poslijediplomskih studija na navedenoj adresi odnosno na: 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

telefon: 01/238-3288; 01/238-3218

13. travanj 2024 03:57