Aktualno
StoryEditor

Fiskalizacija: Drugi krug obuhvaća paušaliste koji posluju s gotovinom

25. Lipanj 2017.

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom u neizmijenjenom se sadržaju primjenjuje od 2013. godine, a od 1. srpnja 2017. godine uvode se novine, ali samo za određene porezne obveznike. Novosti se uvode za fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost za koju porez na dohodak utvrđuju u paušalnom iznosu i na neprofitne organizacije obveznike poreza na dobit koje uz neprofitnu obavljaju i gospodarsku djelatnost od koje porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu. Riječ je o više od 25.000 tisuća obrtnika i poljoprivrednika i oko 100 neprofitnih organizacija koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost pa su imali mogućnost izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak odnosno poreza na dobit umjesto utvrđivanja porezne obveze na temelju stvarno ostvarenih primitaka/prihoda i izdataka/rashoda.

>>>Iznajmljivači: Od ove godine porez na dohodak nije uvjetovan statusom u PDV-u

Više od 25.000 tisuća obrtnika i poljoprivrednika i stotinjak neprofitnih organizacija koji paušalno plaćaju porez na dohodak ili dobit od 1. srpnja postaju obveznici fiskalizacije. Za početak, internetskom vezom od Porezne uprave moraju zatražiti jedinstveni identifikator računa...

Paušalni obveznici poreza na dohodak i paušalni obveznici poreza na dobit i do 30. lipnja 2017. bili su obveznici fiskalizacije, samo su pri izdavanju gotovinskih računa imali određenu pogodnost u odnosu na druge obveznike. Oni nisu morali fiskalizirati izdani gotovinski račun, već su mogli izdavati račune iz Knjige uvezanih računa koja je prethodno ovjerena u Poreznoj upravi. Od 1. srpnja 2017. prestaje ta mogućnost, a porezni obveznici paušalisti su u vezi s fiskalizacijom potpuno izjednačeni s drugim poreznim obveznicima. Podsjećamo da su od 1. siječnja 2017. godine obrtnici trgovci i ugostitelji čiji promet u prethodnoj godini nije bio veći od propisanog praga za obvezan ulazak u sustav PDV-a mogli izabrati paušalno oporezivanje porezom na dohodak. To im se moglo omogućiti upravo zato što se paušaliste izjednačava s drugim obveznicima fiskalizacije, što Poreznoj upravi omogućava efikasan nadzor prometa naplaćenog u gotovini.

Što treba imati

Valja razlikovati obveznike fiskalizacije od samog postupka fiskalizacije gotovinskih računa. Obveznici su fiskalizacije pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit odnosno poreza na dohodak od samostalne djelatnosti. Obveznike fiskalizacije katkad se pogrešno povezuje s obveznicima PDV-a, nije svaki obveznik PDV-a i obveznik fiskalizacije, ali je svaki obveznik poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti automatski i obveznik fiskalizacije.

>>>Porez na dobit: Krajnje oprezno s isplatama predujmova dobiti fizičkim osobama

Obveznici fiskalizacije su svi obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, ali to ne znači da za svaki izdani račun provode postupak fiskalizacije. Postupak fiskalizacije provodi se samo za izdane gotovinske račune, pri čemu definicija gotovinskog plaćanja po tom zakonu uključuje račune naplaćene u novčanicama i kovanicama, kreditnim karticama, čekovima ili drugim sličnim načinima plaćanja (npr. sve popularnijim darovnim karticama, vrijednosnim bonovima i dr.). Samo za račune naplaćene nabrojenim načinima prodavatelj treba internetskom vezom od Porezne uprave zatražiti jedinstveni identifikator računa kao alfanumerički zapis kojim se potvrđuje veza između obveznika fiskalizacije i izdanog računa.

>>>Rad u inozemstvu: Moguću doplatu poreza u Hrvatskoj može se izbjeći samo izlaskom iz rezidentnosti

Računalni sustav Porezne uprave prepoznaje izdavatelja računa na temelju zaštitnoga koda, tj. programski generiranih oznaka iz određenog seta podataka o obvezniku fiskalizacije. Dostavljanjem tih podataka u računalnom sustavu Porezne uprave automatski se povezuje račun i poslovni subjekt koji ga je izdao, a povratna informacija dostavlja se u obliku jedinstvenog identifikatora računa sastavljenog od 32 znaka koji se, zajedno s ostalim propisanim podacima, ispisuje na gotovinskom računu.

Što se ne fiskalizira

Fiskalizacija se ne provodi za račune naplaćene negotovinskim načinima plaćanja, kao što je plaćanje doznakom s računa na račun, plaćanje računa uplatom na transakcijski račun prodavatelja u poslovnoj banci ili na pošti, plaćanje obračunskim načinima (asignacija, prijeboj, cesija). Ne fiskaliziraju se ni računi za određene promete naplaćene gotovinom, kao što je prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda na tržnicama i otvorenim prostorima, prodaja robe ili usluga putem prodajnih automata, prodaja karata ili žetona za cestovni lokalni linijski prijevoz putnika u javnom prometu sukladno odlukama jedinica lokalne samouprave, prodaja karata ili žetona u zračnom, željezničkom i linijskom obalnom pomorskom prometu, prodaja proizvoda ili usluga u poštanskom prometu, naplata cestarine, računi za promet evidentiran preko mjernih instrumenata kao što su isporuke vode i plina, komunalne usluge i dr. U tom dijelu nema nikakvih promjena.

>>>Novi obrazac: Prvi put podaci o transakcijama među povezanim društvima

Građani koji iznajmljuju nekretnine nisu po toj osnovi obveznici fiskalizacije bez obzira po kojoj osnovi plaćaju porez. Računi za iznajmljivanje soba, postelja, apartmana, kuća i prostora za kampiranje ispostavljeni putnicima i turistima ne fiskaliziraju se, neovisno o tome kako su naplaćeni.

20. travanj 2024 13:20