Aktualno
StoryEditor

Godišnji porez: Prigovor odgađa obvezu plaćanja poreza utvrđenog u privremenom rješenju

17. Lipanj 2018.

Ovih dana na adrese građana pristižu privremena rješenja o godišnjoj obvezi poreza na dohodak za 2017. Porezna uprava prema službenoj dužnosti, u posebnom postupku, na temelju podataka kojima raspolaže utvrđuje kumulativnu godišnju obvezu poreza na dohodak građanima koji su tijekom 2017. ostvarivali prihode iz tri izvora dohotka: od plaće i/ili mirovine, od samostalne djelatnosti obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti te na osnovi drugog dohotka.

Ta su tri izvora dohotka svrstana u skupinu godišnjih dohodaka i za njih se porezna obveza utvrđuje na godišnjoj razini, uz primjenu propisane godišnje porezne tarife. Nakon umanjivanja ukupnog dohotka iz ta tri izvora dohodak se umanjuje za godišnji osobni odbitak, a razlika oporezuje stopom od 24 posto do iznosa porezne osnovice od 210.000 kuna i stopom od 36 posto na poreznu osnovicu koja prelazi 210.000 kuna.

>>>Pravda za sve: Treba naći rješenje za obračun osobnog odbitka pri promjeni tvrtke

Umirovljenicima i građanima s prebivalištem na prvoj skupini područja razvrstanih prema stupnju razvijenosti tako utvrđena porezna obveza iz plaće i dohotka od obrta dodatno se umanjuje za 50 posto, a osobama sa statusom HRVI-ja razmjerno stupnju invalidnosti. Bez obzira na to u kojem su pravnom odnosu godišnji dohoci ostvareni zbrajaju se i utvrđuje se ukupna godišnja obveza poreza i prireza.

Uplata ili isplata

Porezni obveznici mogli su do 28. veljače 2018. Poreznoj upravi dostaviti podatke o možebitnim neiskorištenim poreznim pravima koja žele iskoristiti u godišnjem obračunu poreza za 2017. Porezna uprava dostavlja građanima privremena porezna rješenja na adresu kojom raspolaže.

Ako je privremenim poreznim rješenjem utvrđeno pravo na povrat preplaćenog poreza, porezno tijelo vratit će ga na račun poreznog obveznika otvoren u banci (račun o kojemu ima podatke). Ako porezni obveznik nema otvoren račun u banci, povrat će se izvršiti u gotovom novcu, dostavom unovčive isprave, ali tada porezni obveznik snosi trošak provizije koju mu naplaćuje novčana ustanova.

>>>Službeni automobil: Prema novoj uputi Porezne nema PDV-a na upotrebu u privatne svrhe

Nije moguć povrat poreza na dohodak na tekuće račune koji su zaštićeni od ovrhe na novčanim sredstvima. Ako je privremenim poreznim rješenjem utvrđena obveza plaćanja razlike poreza prema godišnjem obračunu, porezni obveznik dužan ju je podmiriti u roku od 15 dana od preuzimanja rješenja. U suprotnome porezno tijelo zaračunava zatezne kamate.

Kako složiti prigovor

Što ako porezni obveznik iz podataka iskazanih u privremenom poreznom rješenju utvrdi da Porezna uprava nije raspolagala točnim podacima o izvorima i svoti njegova dohotka ili da mu možda nije prihvatila neko njegovo porezno pravo? U tom slučaju porezni obveznik može podnijeti prigovor na privremeno porezno rješenje, i to u roku od trideset dana od primitka rješenja. Prigovor se podnosi onom poreznom tijelu koje ga je izdalo, mora se podnijeti u pisanom obliku i mora sadržavati podatke propisane čl. 66. Pravilnika o porezu na dohodak.

Porezni obveznik može podnijeti prigovor na privremeno porezno rješenje u roku od trideset dana od primitka rješenja, ali Porezna uprava odbit će prigovor onomu koji je propustio do 28. veljače 2018. zatražiti priznavanje poreznih prava, primjerice za uzdržavanog člana.

Osim podataka o podnositelju i uredu Porezne uprave kojemu se podnosi, u prigovoru moraju biti naveden broj i klasa poreznog rješenja na koje se prigovara, razlozi zbog kojih porezni obveznik podnosi prigovor i dokazi kojima osporava navode poreznog tijela iskazane u privremenom poreznom rješenju.

Dakako, porezni obveznik mora vlastoručno potpisati prigovor. Na primjer, porezni obveznik može u prigovoru dostaviti dokaz da mu je u PK kartici upisano dijete kao uzdržavani član, a porezno tijelo omaškom ga je ispustilo i nije mu priznalo uvećani osobni odbitak. Ili, porezno tijelo u rješenju je iskazalo netočan podatak o ostvarenome drugom dohotku, što je povećalo godišnju poreznu obvezu, pa porezni obveznik prigovara tomu uz dokaz o stvarno ostvarenom dohotku. Prigovor odgađa obvezu plaćanja poreza utvrđenog u privremenom rješenju.

Prvi i drugi stupanj žalbe

Porezna uprava dužna je u roku od trideset dana od zaprimanja prigovora donijeti odluku o prihvaćanju ili odbijanju prigovora poreznog obveznika. Nakon što provjeri podatke iz navoda poreznog obveznika, Porezna uprava će, ako su navodi istiniti, prihvatiti prigovor i izmijeniti privremeno porezno rješenje. Na to se rješenje porezni obveznik više ne može žaliti. Prigovor mu je prihvaćen i rješenje je konačno, a možebitnu obvezu razlike godišnjeg poreza, ako je ima, treba platiti u roku od 15 dana od primitka toga konačnog rješenja.

>>>Porezna uprava proširila svoje usluge putem sustava ePorezna

No ako Porezna uprava utvrdi da navodi poreznog obveznika izneseni u prigovoru nisu osnovani, odbit će prigovor i o tome donijeti porezno rješenje. Odbit će prigovor i onom poreznom obvezniku koji je propustio do 28. veljače 2018. zatražiti priznavanje poreznih prava o kojima Porezna uprava nema podataka.

Na rješenje kojim mu je odbijen prigovor porezni obveznik se može žaliti drugostupanjskom poreznom tijelu u roku od trideset dana. Ta žalba više ne odgađa izvršenje obveze plaćanja razlike godišnjeg poreza, porezni obveznik dužan ga je platiti u roku od 15 dana od primitka rješenja kojim mu je odbijen prigovor na privremeno porezno rješenje.

04. prosinac 2023 03:10