Aktualno
StoryEditor

Hanfa: Potreba izmjena polica osiguranja za otplatu kredita te načina njihove prodaje

13. Veljača 2023.
foto Shutterstock

Potrebne su izmjene na tržištu polica osiguranja za otplatu kredita, između ostalog i s obzirom na nedovoljno informiranje potrošača, kao i iznimno visoke provizije kod prodaje tih proizvoda, istaknuli su u ponedjeljak iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Članovi Savjeta Hanfe na današnjoj su sjednici razmatrali stanje i potrebne izmjene na tržištu polica osiguranja za otplatu kredita, odnosno kod tzv. CPI (credit protection insurance) proizvoda. Nakon provedenih nadzora Hanfe te ranijih upozorenja Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) izrečene su prve nadzorne mjere zbog nezakonitosti u dijelu sustava nadgledanja i upravljanja takvom vrstom polica osiguranja, a kako bi se unaprijedile njihove karakteristike i način prodaje, istaknuto je u Hanfinom priopćenju.

Hanfa je u nadzoru utvrdila da kod sklapanja ugovora o osiguranju otplate kredita potrošači nisu bili pravilno upoznati s uvjetima osiguranja koji ograničavaju ili isključuju odgovornost osiguravatelja, a zabilježene su i iznimno visoke provizije bankama za prodaju tih proizvoda, od 30 do 90 posto zaračunate bruto premije ovisno o vrsti kredita, iako je za njih postoji relativno malen trošak jer se prodaju uz kredite banaka.

Utvrđeno je da su prodavatelji, to jest banke i društva za osiguranje pritom zadržali najveći dio uplaćene premije dok je tek manji služio za pokriće stvarno nastalih štetnih događaja. Zaračunata bruto premija takvih polica osiguranja krajem rujna 2022. iznosila je 40,5 milijuna eura, dok su likvidirane štete iznosile tek 2,4 milijuna eura, podatci su Hanfe.

- Hanfa je zbog toga izrekla određene nadzorne mjere koje obuhvaćaju preispitivanje takvih proizvoda, opravdanost iznimno visokih provizija te praćenje distributera. S poduzetim mjerama želi se spriječiti nastanak štete za potrošače zbog nepoštenog tretmana prilikom ugovaranja polica te nedovoljnog informiranja kod isključenja pokrića iz ugovora. Nakon prvih nadzora, Hanfa će prema indikatorima rizičnosti obaviti dodatne preglede uvjeta osiguranja za CPI proizvode na tržištu osiguranja te uvesti kontinuirano praćenje i analizu postupanja osiguratelja i banaka u ulozi prodavatelja CPI proizvoda - poručili su iz Hanfe, napomenuvši da na hrvatskom tržištu takve police osiguranja trenutačno nudi osam društava za osiguranje, a najčešće se prodaju zajedno uz bankovni kredit.

Lani utvrđene nepravilnosti kod 13 leasing društava

Na Savjetu se raspravljalo i o transparentnosti ugovornih odnosa u dijelu obračuna naknada u ugovorima o leasingu.

Članovi Savjeta upoznati su s nadzornim aktivnostima Hanfe u prošloj godini kojima su kod 13 leasing društava utvrđene nepravilnosti koje se odnose na nedovoljnu jasnoću ugovornih odredbi kao i na neusklađenost sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju.

- Leasing društvima je naložena izmjena cjenika naknada tako da isti budu jasni, transparentni, da su navedene sve naknade koje primatelji leasinga mogu platiti tijekom ugovornog odnosa kao i da cjenici budu usklađeni s odredbama Zakona o potrošačkom kreditiranju. Cjenici su izmijenjeni i objavljeni na internetskim stranicama društava čime je povećana transparentnost tržišta za potrošače - naveli su iz Hanfe.

Također, članovi Savjeta su upoznati i sa zakonodavnim okvirom EU-a za realizaciju strategije europskog Zelenog plana te s potrebom za transparentnim i usporedivim izvještavanjem o tome u kojoj mjeri kompanije te ostali sudionici na financijskom tržištu posluju na održiv način.

Jačanje izvještavanja o održivosti postiže se kroz EU-ove regulatorne pakete, a među najvažnije ubrajaju se uredba o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, uredba o taksonomiji, izmjene pratećeg sektorskog zakonodavstva te direktiva o korporativnom izvještavanju o održivosti.

Pritom, uredba o taksonomiji definira koje se ekonomske aktivnosti mogu smatrati održivima, a koje ne, a kako bi se spriječila mogućnost manipulativnog zelenog marketinga (tzv. greenwashinga) koji će predstavljati izazov kako za regulatore tako i za financijsku industriju, napomenuli su iz Hanfe.

Osim toga, na sjednici Savjeta bilo je riječi i o aktualnostima na tržištu kapitala, prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o računovodstvu i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu te procesu pristupanju Hrvatske Organizaciji za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD), izvijestili su iz regulatorne agencije.

25. ožujak 2023 13:02