Aktualno
StoryEditor

Improvizacijama je kraj, inovacije postaju dio osmišljenih sustava

20. Studeni 2016.

Uvođenje kulture inovativnosti stvara kompetitivnu prednost za organizaciju. Cijeli proces počinje podrškom na razini izvršnih direktora, uz volju i spremnost da se ulaže u ljude koji prepoznaju vrijednost inovacija. Većina pojedinaca s vremena na vrijeme napravi neku malu inovaciju, ali često su one vezane samo uza zadatke koji su važni njima samima. Kultura inovativnosti pomaže očuvanju takvih individualnih inicijativa i ponašanja te stvara radno okružje u kojem ljudi mogu uspješno implementirati inovativne ideje na mnogo višoj razini. Zbog svega toga, razumijevanje kako kultura može iz pojedinaca ‘izvući‘ inovativno ponašanje može objasniti zašto su neke organizacije mnogo inovativnije od drugih i kako su postale konkurentnije i uspješnije od drugih. Podrška inovacijama na razini izvršnih direktora i menadžera u tvrtkama glavna je razlika između organizacija koje uspješno uvode nove proizvode i tvrtki koje troše ograničene organizacijske resurse. Bez podrške menadžmenta, inovacije se jednostavno ne događaju same od sebe, a još će se i stvoriti vrlo teško radno okružje za one koji teže biti više kreativni, inovativni i poduzetnički orijentirani. Dobro vođenje ima važan utjecaj na to kakva se kultura stvara na razini organizacije tvrtke zato što utječe na osobna vjerovanja, vrijednosti i općenito na odnos prema inovacijama. Kada lideri stvore vrlo inovativnu kulturu, onda često preuzimaju i osobnu odgovornost za pojedince u svojim timovima te također potiču takvo ponašanje, koje uključuje i mentoriranje drugih, kod ostalih članova organizacije. Primarni je cilj inovativne kulture da svi članovi organizacije razviju svoj puni potencijal te da aktivno pridonose svim aktivnostima koje su vezane uz promjene u tvrtki. Možemo reći da pojedinac ostvaruje svoj puni potencijal u trenutku kada postane odgovoran za razvoj novih proizvoda i usluga koji se uvode na tržište, a što stvara prepoznatljivu prednost za organizaciju.

Lideri promjena

Danas je proučavanje inovacija autentična, punokrvna disciplina, donekle paralelna i srodna proučavanju menadžmenta i menadžerskih vještina u pedesetim i šezdesetim godinama prošlog stoljeća. Svjedočimo velikim promjenama i pomacima u tome kako organizacije pristupaju procesu inovacija. Lideri u organizacijama počinju prepoznavati stratešku vrijednost inovacija. Zbog toga vidimo sve više i više visokih menadžerskih pozicija i odjela koji su specifično posvećeni inovacijama i strategiji, a raste i potreba za specifičnom edukacijom tog profila stručnjaka. Pojedinci na takvim pozicijama tipično su zaduženi za potragu za novim tehnologijama, procesima, tehnikama i idejama za proizvode te vode i razvijaju timove koji stvaraju nove kreativne ideje koje rješavaju probleme. Oni promoviraju nove ideje, provode promjenu u svojoj okolini i potiču druge na to, istražuju mogućnosti financiranja i pronalaze sredstva koja su potrebna za implementaciju novih ideja uza smanjenje rizika. Također razvijaju adekvatne planove za implementaciju tih ideja. Krajnji je rezultat toga inovacijskog procesa uvođenje novog proizvoda koji potiče rast prihoda i profitabilnosti, a istodobno se razvija i novi model inovacijskog procesa u tvrtki koji istovremeno odgovara i organizaciji i njezinoj kulturi.

Izgradnja ekosustava

Sudjelovanje vlade i drugih vladinih resora u tom procesu stvaranja okružja koje potiče inovacije može biti izazovno, posebice ako se takvo inovativno okružje želi stvoriti u zemlji u razvoju. Tipična je situacija da se u zemljama u razvoju politike definiraju na vrlo visokoj razini i da se potom spuštaju na niže razine bez previše suglasja i konsenzusa. Zbog toga se pojedinci na koje utječu te promjene politika ne uključuju u cijeli proces punim srcem; štoviše, često u procesima sudjeluju uz minimalan potreban napor. Čak su i najbolji planovi u takvim zemljama suočeni s brojnim problemima i izazovima, kako onima u čijoj su podlozi činjenice tako i onima gdje je uglavnom riječ o drugačijoj percepciji; neki od čestih problema vezani su uz infrastrukturu, pristup obrazovanju ili korumpirane političke lidere. S druge strane, u razvijenijim zemljama podrška vlade takvim inovacijskim procesima od iznimne je važnosti, ali i pomoći jer utječe na stvaranje inovativne kulture na nacionalnoj razini tako što dolazi do financiranja projekata, poreznih poticaja i stvaranja ekosustava oko procesa inovacija. Da bi još snažnije podržale inovativna okružja, vlade se moraju fokusirati na smanjenje raskoraka između akademske zajednice i gospodarstva podrškom integriranim kurikulima koji pojedince uče inovacijama, rješavanju problema, kreativnosti i kritičkom razmišljanju u danom kontekstu. Izgradnja ekosustava na organizacijskoj razini počinje s razumijevanjem osnovnih sposobnosti koje organizacija ima te identificiranjem specifičnih prednosti koje je drugima teško replicirati. Radna okružja također imaju velik, možemo reći i ključan utjecaj u području poticanja kreativnosti i inovacija, ali nedostatak znanja, vještina i resursa često je glavni razlog lošeg provođenja inovacijskih metoda. Izgradnja tima temeljenog na iskustvu koje pojedinci već imaju s inovacijama igra važnu ulogu u stvaranju cijelog ekosustava jer dovodi do situacije u kojoj razni ljudi u komunikaciji i interakciji jedni s drugima u formalnim i neformalnim okružjima u sklopu postojećeg procesa učenja u kolektivu uče i stječu vještine inovativnog ponašanja te su ih sposobni oponašati.

Ništa bez učenja

Neki od najnovijih trendova u području inovacija sadrže više fokusa na obrazovanje iz područja inovacija i poduzetništva na fakultetima i sveučilištima. Takav fokus stvara potrebnu razinu podrške za stvaranje i razvoj zaposlenika koji će razmišljati poduzetnički. Organizacije koje grade svoje timove s vlastitim poduzetnicima unutar organizacije postaju snažna sila na tržištu. Takvi timovi mogu instinktivno prepoznati praznine na tržištu te potom pretvoriti prilike u konkretnu akciju. Drugi je trend povećan broj menadžerskih pozicija koje su vezane uz inovativnost i inovacije, poput glavnog direktora za inovacije ili pak odjela poput ureda za inovacije i strategiju. Kako tržište postaje sve kompetitivnije, tako i tvrtke moraju pronalaziti nove načine ne samo da kreativno razmišljaju, već da to čine i strateški. Napokon, sve se više i više tvrtki koristi jedinstvenim pristupom inovacijama spajajući vještine vođenja i tehnike za kreativno rješavanje problema s vještinama upravljanja projektima. Zaposlenici s tim vještinama ubrzo postaju vlastiti, ‘domaći‘ poduzetnici unutar organizacije! Inovacije su iznimno složen, fluidan proces koji je teško obuzdati. Međutim, što bolje razumijemo faktore koji pridonose inovacijama – poput kulture, vodstva, utjecaja vlade i osobnog razvoja zaposlenika – to će inovacije lakše cvjetati unutar nekoć uspavanih organizacija te će omogućiti i stvaranje kompetitivnih prednosti.

Autor: DR. BRUCE WATLEY

18. kolovoz 2022 08:55