Aktualno
StoryEditor

Karlovačka županija zbog minihidroelektrana ‘napala‘ udrugu PAN i medije

21. Siječanj 2019.

Potaknuta navodnim medijskim napadima i stvaranjem percepcije javnosti o tome da javne institucije, posebno one u nadležnosti Karlovačke županije ne odrađuju svoj posao stručno i savjesno, Karlovačka županija u priopćenju koje je medijima uputio šef protokola Karlovačke županije Bernardo Pahor, posebno je za takvo stanje prozvala Udrugu „Pan-za zaštitu okoliša i prirode“ (bivši naziv bio je Eko-Pan).

Nju godinama, upornošću pravno potkovanog pit-bull terijera predvodi agilni Denis Frančišković koji godinama upozorava u ime civilnog sektora na propuste kad je riječ o provedbi važeće zakonske regulative u vezi zaštite prirode s jedne strane, te često suprotstavljenih interesa investitora projekata koji se baziraju na konceptu obnovljivih izvora energije, u ovom slučaju mini-hidroelektrana na Kupi i Korani, a iza čega stoji samo interes dobivanja državnih poticaja za energiju dobivenu na, za okoliš neprihvatljiv način.

U odgovoru na optužbe Županije, „Pan“ kaže da je mreža izgradnje sedam malih hidroelektrana na Korani, nizvodno od Slunja, zasnovana na više desetljeća zastarjelim standardima, bez obveze izvedbe studija utjecaja na okoliš, ili barem procjena treba li takve studije izraditi, a što je u međuvremenu postala obveza, čak preuzeta, kaže Frančišković, iz pravne regulative EU-a.

Štoviše, kaže Frančišković, izbacivanje rijeke Korane 2013. godine iz ekološke mreže „NATURA 2000“ bio je pokušaj da se u Prostorni plan Karlovačke županije uz davno predviđenih sedam mini-hidroelektrana (MHE) ubaci i šest novih lokacija izgradnje MHE-a. A čak ni onih starih sedam MHE-a planiranih na Korani, kaže Frančišković, po važećim propisima o izradi studije utjecaja na okoliš. Po tim kriterijima, MHE Primišlje, Lučica i Barilović trebale bi biti izbačene iz Prostornog plana Karlovačke županije.

Prema stavu Karlovačke županije, koja uz „Pan“ za negativno javno mnijenje prema njoj djelomice optužuje i medije, „istina“ je da je u slučaju mini-hidroelektrane „Primišlje“ kod Slunja, Rješenje Visokog upravnog suda protiv nepravomoćnog rješenja Karlovačke županije, piše Pahor, „bezvrijedan akt“ nakon što je, podsjeća Pahor, u svibnju 2014. godine na snagu stupila nova zakonska regulativa.

Od 2014. godine vođenje okolišnih postupaka, te izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju malih hidroelektrana u nadležnosti je ministarstava, a ne županija. Stoga je Pahor navode udruge „Pan“ da Karlovačka županija ˝pere ruke kao Poncije Pilat˝ ocijenio zlonamjernim i netočnima.

Ponavljanje postupka prema propisima koji su vrijedili u vrijeme donošenja rješenja, kako stoji u presudi, nije moguće niti bi imalo smisla, kaže Pahor. To se odnosi i na sva ostala nepravomoćna rješenja za izgradnje hidroelektrana koja su izdana od strane Županije prema tadašnjim propisima, jer od 2014. godine takva rješenja donosi nadležno Ministarstvo.

- Daljnje i ponovljene postupke investitori MHE-a nikada nisu pokrenuli. Zaključno i slikovito rečeno, udruga ˝Pan˝ maestralno je „očistila lanjski snijeg“ u srpnju na Foginovom kupalištu u Karlovcu, kaže Pahor u ime Karlovačke županije.

Suprotno medijskoj „zloći“, Pahor kaže da se Županija aktivno zalaže za brisanje planiranih lokacija gradnje mini hidroelektrana s akumulacijama iz Prostornog plana Karlovačke županije.

Među najvažnijim postignućima Eko-Pana i sadašnje Udruge „PAN“ Denis Frančišković navodi razotkrivanje „mitova i priča“ o malim hidroelektranama kao projektima koji, navodno, nemaju značajan utjecaj na prirodu i okoliš.

- Razotkrili smo lažne priče o malim ili mikro-hidroelektranama kao navodno značajnom doprinosu energetskoj bilanci Hrvatske i generatoru zaposlenosti, vratili smo u suradnji s drugim udrugama rijeku Koranu u NATURU 2000, čime smo zaustavili mnoštvo štetnih projekata u Karlovačkoj županiji. Senzibilizirali smo javnost diljem Hrvatske zajedno s udrugama Zelena akcija, WWF i drugima radi aktivnog uključivanja u kvalitetnu realizaciju hidroenergetskih projekata na njihovom području, te općenito na podizanju svijesti uloge građana u pravu na sudjelovanju u odlukama o zaštiti okoliša i prirode, kazao je od Županije prozvani Denis Frančišković.

30. studeni 2022 19:24