Aktualno
StoryEditor

Ključna pitanja na koja treba odgovoriti Vladin program

07. Listopad 2016.

Sad kad je postignut dogovor HDZ-a i MOST-a te dok čekamo konačan prijedlog sadržaja Vladina programa, važno je podsjetiti se na koja ključna pitanja treba odgovoriti program svake vlade. Iz prijašnjih iskustava formiranja programa bivših hrvatskih vlada, ali i iskustava mnogih zemalja, možemo zaključiti da je izrada programa vlade koja sadržava više partnera, bez obzira na sličnost ciljeva, u pravilu složenija i teža za provedbu. Vladini programi mogu biti vrlo raznoliki ovisno o tome koji su njihovi strateško-politički ciljevi. Ono što u jednoj državi dovodi do izvanrednih rezultata i poboljšanja, u drugoj može biti neuspješno. Stoga je važno da program bude razumljiv svim dionicima buduće vlade te da sadržava mjere koje su doista provedive u realnom okružju.

Što će biti drugačije i kako će utjecati

Za svaku programsku mjeru jasno treba artikulirati što će biti drugačije i kako će to pozitivno utjecati na društveno-gospodarski život. I ne samo to. Program bi trebao artikulirati učinke sličnih mjera koje su se prije bez uspjeha pokušale provesti te obrazložiti zašto bi trebale biti uspješne. Pritom treba upotrijebiti ideje drugih, ali izbjegavajući zamke iz prijašnjih pokušaja. Posebnu pozornost treba svratiti na ograničenja proračuna i situacije koje mogu onemogućiti provedbu nekih mjera. Zato je važno znati već pri izradi programa što nam je presudno za uspjeh svake mjere kako bismo unaprijed mogli odrediti gdje možemo rezati, a što treba zaštititi. Ako su pregovarači spremi razmatrati takve situacije već pri izradi programa, onda se već unaprijed može dogovoriti kako umanjiti rizike provedbe.

Imperativ pregovaračkih timova, tj. svih osoba koje sudjeluju u pregovorima pri izradi programa, mora precizno odrediti što se konkretno želi postići u određenom sektoru. Ne manje važno jest nedvosmisleno odrediti kako će se tome pristupiti, koliko je resursa potrebno za provedbu, koji je pojedinac u vladi odgovoran, što je nagrada za uspjeh, a što je posljedica kod neuspjeha te, napokon, kako izmjeriti jesu li mjera ili program uspješno provedeni. Takav transparentan programski pristup znatno povećava šanse za cjelovit uspjeh mjera, ali osigurava i veću podršku šire javnosti za aktivnosti koje će vlada poduzimati. U tom smislu identificirali smo tri ključna pitanja na koja bi svaki kvalitetan program morao odgovoriti. Tim se pitanjima može koristiti kao smjernicama za izradu novog programa te služe kao alat za utvrđivanje zašto neke mjere (reforme) nisu postigle uspjeh, kako ih revidirati te bolje usmjeriti prema ciljevima programa.

Tri ključna pitanja za svaki program

1. Je li javna uprava spremna za provedbu? Osiguravanje resursa za provedbu, adekvatna obuka te dovoljno vremena za provedbu temelji su za uspjeh. Svi ljudi uključeni u provedbu moraju jasno prepoznati kako će ono što rade na dnevnoj bazi utjecati na rezultat provedbe cjelokupnog programa. Ako postoji nespremnost određenih dijelova javne uprave, potrebno je izgraditi kapacitete za provedbu mjera u tim tijelima državne uprave prije početka provedbe mjera iz vladina programa.

2. Koji su rokovi i odgovorne osobe svake mjere? Uspostavljanje transparentne strukture za upravljanje nužni su, posebno za one koji izravno donose odluke i provode mjere. Provedbeni plan je i odličan za stjecanje podrške dionika i šire javnosti i postizanje ‘brzih rezultata‘ koji služe kao demonstracija uspješnosti.

3. Kako mjerimo uspješnost? U provedbi svakog projekta, pa tako i toga, potrebno je ugraditi mehanizme za praćenje provedbe. U slučaju neuspjeha provedbe neke od mjera, donosioci odluka trebaju biti spremni artikulirati kako će se vratiti na put uspješne provedbi. Bitno je identificirati pokazatelje koji potvrđuju da smo postigli cilj svake mjere. Naprimjer, smanjenje administrativnih prepreka za 30 posto, smanjenje broja parafiskalnih nameta na manje od 200, rast na DoingBusiness ljestvici za 10 mjesta i slično. Prepoznati kada smo bili uspješni ili neuspješni u provedbi ključno je za uspjeh.

U svakom slučaju, izrada vladina programa složen je i zahtjevan posao pri kojem odgovori na navedena pitanja mogu poslužiti kao smjernice za podizanje kvalitete i razine uspješnosti provedbe. Ključno je za uspješnost njegove provedbe da bude svima razumljiv, da sadržava precizne mjere i ciljane učinke, ima jasno definirane odgovorne osobe ili institucije zadužene za provedbu mjera. Napokon, bez obzira na sadržaj – transparentnost, jasnoća i mjerljivost provedbe mogu taj  program učiniti uspješnijim.

01. travanj 2023 13:52