Aktualno
StoryEditor

Manje ovrha u odnosu na prošlu godinu

12. Kolovoz 2022.

Prema odredbama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, Fina provodi ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, poslovnih subjekata i potrošača. Sukladno Zakonu, pod pojmom 'poslovni subjekt' podrazumijeva se pravna osoba, fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i fizička osoba koja se bavi slobodnim zanimanjem, a pod pojmom 'potrošač' podrazumijeva se fizička osoba koja ne obavlja registriranu gospodarsku djelatnost i koja se ne bavi slobodnim zanimanjem.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. srpnja 2022. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 14.178 poslovnih subjekata, što je za 317 poslovnih subjekata ili 2,2 posto manje u odnosu na lipanj 2022. g. i 847 poslovnih subjekata ili 5,6 posto manje u odnosu na srpanj 2021. godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,3 milijarde kuna, što je za 38,5 milijuna kuna, odnosno 0,9 posto više u odnosu na lipanj 2022. godine, a 115,6 milijuna kuna, odnosno 2,6 posto manje u odnosu na srpanj 2021. g. Kamate su iznosile 1,1 milijardu kuna.

Od 14.178 poslovnih subjekata koji nisu podmirili dospjele osnove za plaćanje, 6.247 je pravnih osoba (44,1 posto) i na njih se odnosi 3 milijarde kuna ili 70,5 posto iznosa ukupnih neizvršenih osnova. Preostalih 7.931 su fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost, a njihov dug iznosi 1,3 milijarde kuna.

U odnosu na stanje u lipnju 2022. godine, broj pravnih osoba koje nisu podmirile dospjele osnove za plaćanje manji je za 2,6 posto, a iznos neizvršenih osnova veći za 1,4 posto. Ukupan broj fizičkih osoba manji je za 1,9 posto, a iznos neizvršenih osnova za 0,4%.

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. srpnja 2022. g., u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano je 233.237 potrošača, što je za 0,7 posto manje nego u prethodnom mjesecu, a 3,9 posto manje nego prije godinu dana. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 18,5 milijardi kuna (glavnica), što je neznatno više (0,01 posto) u odnosu na lipanj 2022., a 3,4 posto više u odnosu na srpanj 2021. godine. Kamate su iznosile 6,6 milijardi kuna.

Najveći dio duga, u iznosu od 5,7 milijardi kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 6,5 milijardi kuna.

23. rujan 2022 11:13