Aktualno
StoryEditor

Na hrvatskim sveučilištima kreće dvadesetak novih studija, provjerite koji su to!

26. Travanj 2019.

Hrvatski studenti znanja o tehnologijama poput robotike, blockchaina ili cloud tehnologije mogu steći na čitavom nizu fakulteta. Na našim sveučilištima studiji vezani uz ova područja djeluju u sklopu Fakulteta elektronike i računarstva, Strojarstva i brodogradnje te Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Novosti iz svijeta robotike, ‘cloud computinga‘ ili Znanosti o podacima prate se i uvrštavaju u aktualne studijske programe, no od dvadeset i tri nova studija koja se od jeseni pokreću na hrvatskim sveučilištima s tehnologijom veze ima samo jedan, studij Automobilskog računarstva i komunikacije koji će se od jeseni održavati na Fakultetu elektronike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku.

Koje još nove smjerove možete upisati te kako hrvatska sveučilišta reagiraju na potrebe tržišta, doznajte u tiskanom i digitalnom izdanju Lidera.

Sveučilište u Zagrebu

1. Združeni sveučilišni studij MIREES – Interdisciplinarni diplomski studij Istočne Europe

2. Diplomski studij Poslovne ekonomije smjer: Menadžerska informatika na engleskom jeziku; Ekonomski fakultet

3. Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer: Trgovina na engleskom jeziku; Ekonomski fakultet

4. Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer: Marketing na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta

5. Diplomski studij Poslovne ekonomije, smjer: Management na engleskom jeziku Ekonomskog fakulteta

6. Preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera (dodani neki novi smjerovi); Kineziološki fakultet

7. Diplomski studij Crkvene glazbe – gregorijanika; Katolički bogoslovni fakultet

8. Diplomski studij Crkvene glazbe - glazbena pedagogija; Katolički bogoslovni fakultet

9. Preddiplomski sveučilišni studij Teološko-religijske znanosti Katolički bogoslovni fakultet (izmijenjen naziv, ranije Religijska pedagogija i katehetika)

10. Diplomski studij Obnovljivi izvori energije u poljoprivredi; Agronomski fakultet

Sveučilište u Splitu

1. Diplomski studij hotelijerstva i gastronomije; Ekonomski fakultet

2. Međusveučilišni preddiplomski studij Mediteranske poljoprivrede; Agronomski fakultet

Sveučilište u Rijeci

[caption id="attachment_320291" align="aligncenter" width="750"]Sveučilište u Rijeci Foto: Youtube[/caption]

1. Preddiplomski stručni studij logopedije

2. Diplomski sveučilišni studijski program primaljstva, Fakultet zdravstvenih studija

3. Studij dentalne medicine na engleskom jeziku; Medicinski fakultet

Sveučilište u Osijeku

[caption id="attachment_383166" align="aligncenter" width="750"] Foto: Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku[/caption]

1. Automobilsko računarstvo i komunikacije; Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

2. Preddiplomski sveučilišni studij Kultura, mediji i menadžment; Akademija za umjetnost i kulturu

3. Diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama; Akademija za umjetnost i kulturu

4. Diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću; Akademija za umjetnost i kulturu

5. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti; Filozofski fakultet

6. Diplomski sveučilišni dvopredmetni studij Sociologija; Filozofski fakultet

7. Integrirani preddiplomski i diplomski studij Medicine na njemačkom jeziku; Medicinski fakultet

Sveučilište u Puli

1. Preddiplomski studij Jezične i interkulturalne medijacije; Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije.

Sutra čitajte koje nove programe donose privatni fakulteti

21. travanj 2024 13:04