Aktualno
StoryEditor

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova veća za 3,2 milijarde kuna u srpnju

23. Kolovoz 2022.

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) krajem srpnja 2022. iznosila je 132,3 milijarde kuna, što je za 3,2 milijarde kuna ili 2,5 posto više u odnosu na prethodni mjesec, podaci su iz mjesečnog izvješća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

U srpnju je tako prekinut trend pada vrijednosti neto imovine OMF-ova koji je trajao od travnja. Naime, nakon što je u veljači zabilježen pad za 3,1 milijardu kuna, u ožujku je dijelom došlo do oporavka vrijednosti imovine, uz porast od 2,1 milijardu kuna na mjesečnoj razini, no u travnju je opet zabilježen pad, za 717,8 milijuna kuna, u svibnju za 515,3 milijuna kuna, a u lipnju za 1,8 milijardi kuna.

OMF-ovi su na kraju srpnja ukupno imali 2.140.454 člana, odnosno 7.081 člana ili 0,3 posto više u odnosu na lipanj 2022. godine.

U srpnju su zabilježili novih 8.370 članova, pri čemu ih je veliku većinu, 98,2 posto, automatizmom rasporedio Regos (Središnji registar osiguranika). Zbog odlaska u mirovinu ili smrti, u srpnju ove godine prestalo je članstvo za 1.289 osiguranika, naveli su iz Hanfe.

U sedmom mjesecu su ukupni neto doprinosi uplaćeni u obvezne mirovinske fondove iznosili 713,1 milijun kuna, dva posto više nego u lipnju. Istovremeno, ukupni iznosi isplata po zatvaranju osobnih računa iz svih OMF-ova iznosili su 179,1 milijun kuna, što je 29,4 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Po podacima Hanfe, prinosi Mirexa imali su pozitivan predznak u sve tri kategorije, pa je tako na kraju srpnja za po 2,1 posto zabilježen rast u kategorijama A i B, a za 1,4 posto u kategoriji C.

Naime, kategorija A namijenjena je mlađim osiguranicima i ima najviši rizik ulaganja, B kategorija namijenjena je osiguranicima na sredini radnog vijeka, dok je C kategorija predviđena za osiguranike koji uskoro idu u mirovinu, pri čemu su ulaganja najmanje rizična.

Godišnji prinosi Mirexa bilježe rast za 1,6 posto u kategoriji A, a pad za 0,5 posto u kategoriji B i 3,5 posto u kategoriji C. Anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova imaju pozitivan predznak u svim kategorijama - 6,8 posto za Mirex A, 5,2 posto za Mirex B i 3,7 posto za Mirex C.

Obveznice su na kraju srpnja i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 85,5 milijardi kuna i udjelom od 64,6 posto, pri čemu se taj udjel smanjio za 0,1 postotni bod na mjesečnoj razini.

Istovremeno, zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova ostala je nepromijenjena te je krajem srpnja iznosila 20,3 posto imovine OMF-ova, odnosno 26,8 milijardi kuna.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 14,3 milijardi kuna i udjelom od 10,8 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Neto imovina DMF-ova veća za 176,5 milijuna kuna

Na kraju srpnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 364.783 člana, te 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF), s 46.699 članova.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 53,6 milijuna kuna, što je 3,8 posto manje nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate iznosile 23 milijuna kuna, što je 5,2 milijuna kuna ili 18,6 posto manje u odnosu na prethodni mjesec.

Neto imovina DMF-ova u srpnju je iznosila 7,7 milijardi kuna, što je za 176,5 milijuna kuna ili 2,3 posto više na mjesečnoj razini.

I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 56,6 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25 posto te investicijski fondovi s 10,5 posto.

Dobit leasing društava viša za 59,9 milijuna kuna

Na kraju drugog tromjesečja 2022. poslovala su dva mirovinska osiguravajuća društva, koja su u dijelu obveznog mirovinskog osiguranja obuhvaćala 9.205 korisnika, a u dijelu dobrovoljnog mirovinskog osiguranja 5.394 korisnika.

Ukupna aktiva MOD-ova na kraju drugog tromjesečja 2022. iznosila je 2,4 milijarde kuna, odnosno 655,4 milijuna kuna ili 37,9 posto više nego u istom razdoblju prethodne godine.

Ukupni gubitak MOD-ova prije oporezivanja u prvom polugodištu 2022. iznosio je 13,4 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prethodne godine njihova dobit iznosila 2,8 milijuna kuna, stoji u Hanfinom izvješću.

Nadalje, ukupna aktiva 15 leasing društava iznosila je na kraju drugog tromjesečja 2022. godine 21,6 milijardi kuna, što na godišnjoj razini predstavlja rast od 7,2 posto.

Dobit leasing društava prije oporezivanja bila je viša u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 59,9 milijuna kuna ili 30,3 posto i iznosila je 257,5 milijuna kuna.

Iz Hanfe su između ostalog izvijestili i da je ukupna neto imovina 92 UCITS fonda (otvoreni investicijski fondovi s javnom ponudom), koliko ih je u srpnju poslovalo u Hrvatskoj, krajem mjeseca iznosila 16,8 milijardi kuna te je bila za 151,7 milijuna kuna ili 0,9 posto veća nego prethodni mjesec.

Neto imovina Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na kraju srpnja iznosila je 954,7 milijuna kuna, uz mjesečni pad od dva posto, pri čemu je mjesečni prinos fonda pao za 1,9 posto, podaci su Hanfe.

29. rujan 2022 10:38