Aktualno
StoryEditor

Novo zapošljavanje u javnim službama moguće i u području zaštite prirode

11. Listopad 2018.

Dopunom Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama Vlada je na sjednici u četvrtak  dopustila zapošljavanje u iznimnim slučajevima i u području zaštite prirode, ako se redovito obavljanje poslova ne može osigurati preraspodjelom između postojećih zaposlenika i ako su osigurana financijska sredstva.

Od 2014. godine broj zaposlenih u 14 javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode smanjen je za 36 što od ukupno 218 zaposlenih čini smanjenje od oko 16 posto te ovakvo stanje predstavlja rizik za njihovo osnovno funkcioniranje, pogotovo zbog povećanja opsega poslova s obzirom na povećan pritisak posjetitelja i kontinuirani rast turizma, naveo je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić obrazlažući odluku.

>>> Svjetlana Logunova ima jedan od najcool poslova na svijetu

Trenutačno je, temeljem važeće odluke, moguće zapošljavanje ako se radi o zaposlenicima u sustavima zdravstva, zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi, znanosti i obrazovanja te na poslovima vještačenja.

Inspektori za žičare s tri godine radnog iskustva

Vlada je Hrvatskom saboru uputila konačni prijedlog zakona o žičarama kojim se uređuje gradnja novih žičara, davanje koncesije u području žičara, odredbe o upravitelju i voditelju žičare te tehničkom osoblju, uvjete za rad i održavanje žičare odredbe o sigurnosnoj analizi i davanju odobrenja za rad i druga pitanja u vezi sa žičarama.

Zakon se usklađuje s uredbama EU te s novim Zakonom o koncesijama te se određuje da se koncesija u području žičara daje kao koncesija za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra za koje je zakonom određeno da je dobro od interesa za državu u svrhu korištenja prostora kojim prolazi trasa ili u svrhu korištenja nekretnine na kojoj je izgrađena infrastruktura žičare, a koja je u vlasništvu države ili jedinice lokalne (regionalne) samouprave i to na zahtjev ili javni natječaj.

Žičara smije raditi i prevoziti osobe na temelju odobrenja za rad žičare kojeg na zahtjev upravitelja žičare, pravne osobe koja je odgovorna za siguran rad žičare i kojeg mora odrediti vlasnik, investitor ili koncesionar žičare, daje ministarstvo nadležno za promet na rok od godine dana.

>>> Koncesiju za dubrovačku žičaru dobile Excelsa nekretnine 

U odnosu na tekst prijedloga zakona koji je prošao prvo čitanje u Saboru u konačnom prijedlogu predlaže se da se broj godina radnog iskustva u struci za inspektore za žičare smanji s pet na tri godine i propisuje se da će se način i uvjeti obračuna naknade za koncesije urediti uredbom koju će donijeti Vlada, a ne pravilnikom, naveo je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Vlada je donijela i odluku kojom je kao Referentni centar za more, na šest godina odredila Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, kao nositelja, u zajednici s Institutom Ruđer Bošković iz Zagreba, kao partnerom.

Referentni centar određuje se sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, a u svrhu praćenja stanja okoliša te za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša i izvješćivanja, te razmjene podataka i informacija u sklopu EIONET mreže (Europske okolišne informacijske i promatračke mreže) i sudjelovanje u radu tematskih skupina Europske agencije za okoliš.

23. veljača 2024 15:47