Aktualno
StoryEditor

Okrupnjivanje državnog aparata: Croatia Express i HŽ PP postaju jedno, AIK dio MINGO-a...

06. Kolovoz 2018.

Vlada je prošli tjedan donijela zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta i zaklada u cilju racionalizacije državne uprave, a među 54 tijela koja bi se trebala ukinuti ili spojiti s ministarstvima ili drugim tijelima nalaze se i Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Centar za razminiranje te Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Provedbu tog zaključka nadzirat će potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić te po potrebi predložiti Vladi podnošenje potrebnih mjera.

Tako će se, prema popisu koji je objavila Vlada na svojim web stranicama, od 1. siječnja iduće godine Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba spojiti s Ministarstvom poljoprivrede, kao i Nacionalna veletržnica d.d.

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) spaja se s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo (Osijek), a tom centru ide i Hrvatska agencija za hranu.

>>> Vlada ukida 54 agencija, zavoda, instituta..

Centar za restrukturiranje i prodaju spaja se s Ministarstvom državne imovine.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu spojit će se s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, a Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS d.o.o.), Agencija za investicije i konkurentnost s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, a s istim ministarstvom spojit će se i Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo.

Hrvatski mjeriteljski institut spaja se s Državnim zavodom za mjeriteljstvo.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada (AZONIZ) spojit će se s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja, a Agencija za obnovu osječke Tvrđe s Gradom Osijekom.

Hrvatski zavod za prostorni razvoj spojit će se s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja dok će  se Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) spojiti sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata spojit će se sa Zakladom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a Agencija za obalni linijski pomorski promet s Ministarstvom pomorstva, prometa i infrastrukture. S istim ministarstvom spojit će se i Agencija za vodne putove, dok će se Croatia Expres putnička agencija d.o.o. spojiti s HŽ Putnički prijevoz d.o.o.

>>> Kuščević: Dio poslova državne uprave prebacujemo na županije

Agencija za integralni transport (AGIT d.o.o.) spojit će se s HŽ Cargo d.o.o., a Radionica željezničkih vozila Čakovec d.o.o. (RŽV d.o.o.) s Održavanjem vagona d.o.o. S istom tvrtkom od 1. siječnja 2019. spojit će se i Remont i proizvodnja željezničkih vozila Slavonski Brod d.o.o. (RPV d.o.o.).

S Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava spojit će se Agencija za osiguranje radničkih potraživanja (AORT) te Zavod za unapređivanje zaštite na radu dok će se Agencija za regionalni razvoj RH spojiti s Ministarstvom regionalnoga  razvoja i fondova EU.

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi spojit će se s Ministarstvom zdravstva, a Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo kao i Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping (HZTA).

Hrvatski zavod za telemedicinu spojit će e s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu dok će se Nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu spojiti s Ministarstvom znanosti i obrazovanja. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) spojit će se s Ministarstvom znanosti i obrazovanja/Hrvatski zavod za zapošljavanje.

S Hrvatskim vodama spojit će se Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o,  Hrvatske vode Jadranski projekt d.o.o. (HVJP d.o.o.) te Vodoprivredne uslužne djelatnosti d.o.o.

>>> Plenković najavio pripajanje ureda državne uprave županijama

S Hrvatskim šumama spojit će se Hrvatske šume Consult d.o.o., Šumska biomasa d.o.o. (u likvidaciji), Natura Silvae Projekt d.o.o. te Rasadnik Piket d.o.o.

Ured za razminiranje Vlade RH spojit će se s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, a Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade RH s Ministarstvom zdravstva.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatski centar za razminiranje, Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (EX-AGENCIJA) te Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost spojit će se Ministarstvom unutarnjih poslova.

HEP grupi pripast će HEP-Opskrba plinom d.o.o., Program Sava d.o.o., Plomin Holding d.o.o., HEP-Nastavno obrazovni centar, Novenerg d.o.o. te Hrvatski centar za čistiju proizvodnju.

Kada se steknu formalno-pravni uvjeti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka spojit će se s Ministarstvom financija.

Od početka iduće godine ukinut će se Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. u stečaju te Proizvodnja-regeneracija d.o.o. "u stečaju", dok će u prodaju ići HP Produkcija d.o.o.. Odašiljači i veze BIH d.o.o. će ići u gašenje.

26. veljača 2024 22:08