Aktualno
StoryEditor

Ovo su najvažnije mjere iz Akcijskog plana Vlade za rezanje administrativnih troškova poduzetnicima

05. Siječanj 2017.

Vlada je na prvoj ovogodišnjoj sjednici Vlade predstavila novi projekt rezanja administrativnih troškova koji bi poduzetnicima trebao olakšati poslovanje. Riječ je o čak 104 mjere koje će se poduzeti do kraja godine i očekuje se ušteda 1,5 milijardi kuna za poduzetnike

>>>Prva ovogodišnja sjednica Vlade: 104 mjere uštedjet će poduzetnicima 1,5 milijardi kuna!

Ovo su neki primjeri pojeftinjenja i pojednostavljenja poslovanja iz Akcijskog plana Vlade

- putem e-obrasca poduzetnici će moći samostalno izrađivati procjene rizika, bez potrebe plaćanja skupe vanjske usluge (ušteda: 500 milijuna kuna)

- skraćivanje vremena i cijena usavršavanja radnika za zaštitu na radu za 50%  (ušteda: 230 milijuna kuna)

- smanjuje se  učestalost održavanja Odbora za zaštitu na radu s 4 puta godišnje na 2 puta godišnje (ušteda 160 milijuna kuna)

- pojednostavljuje se i digitalizira postupak prijave gradilišta inspektoratu rada, vrijeme se smanjuje sa 16 sati na 15 minuta, bez ispunjavanja tiskanice (ušteda: 9 milijuna kuna)

- rjeđi sanitarni i zdravstveni pregledi - 1 godišnje, umjesto 2 puta (ušteda: 83 milijuna kuna)

- jednostavnije evidentiranje radnog vremena

- oslobođenje članova uprava i izvršnih direktora trgovačkih društava obveze da sami sebi blokiraju račun pri FINA-i zbog neisplate plaće na vrijeme

- elektroničko plaćanje pristojbi, bez obveze kupnje državnih biljega

- od poduzetnika se neće tražiti podatke koje država već ima (npr. izvodi iz registara i sl.)

Ovo su samo neke od mjera koje iz Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva koji sadrži 104 reformske mjere za pojeftinjenje i smanjenje prevelike reguliranosti poslovnog okruženja, stoji u priopćenju Ministarstva gospodarstva.

Ponovno aktiviranje Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja

Sastavni dio ovog paketa je i ponovno aktiviranje Povjerenstva za smanjenje i ukidanje neporeznih davanja. Cilj ovog Povjerenstva je analizirati postojeće podatke iz Registra neporeznih davanja te utvrditi popis pojedinačnih neporeznih davanja čija će se vrijednost smanjiti za minimalno 30% iznosa iz registra ili ukinuti na razini svake godine.

Ujedno, Vlada na inicijativu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta pokreće razvoj brzih i jednostavnih e-usluga za pokretanje posla i e-dozvola za pristup tržištu usluga u nizu sektora, bez papira i biljega. E-usluge će biti dostupne putem već uspostavljene Jedinstvene kontaktne točke za usluge psc.hr. Time se potiče daljnja digitalizacija administrativnih procesa te štedi barem 70% vremena i novca na traženje informacija o pokretanju poslovanja i ispunjavanje formalnih obveza.

>>>Cijeli Akcijski plan skinite ovdje: Akcijski_plan_ za_administrativno_rasterecenje_gospodarstva

Pored rezanja i smanjivanja troškova u sektoru zaštite na radu koje domaće gospodarstvo „opterećuje“ s 1,3 milijarde kuna godišnje, kao i sektora sanitarnih i zdravstvenih uvjeta, Vlada je odlučila i pojednostavniti pokretanje tvrtke i obrta te liberalizirati neke djelatnosti.

Manji troškovi za d.o.o. i j.d.o.o. 

Tako svi oni koji otvaraju d.o.o. i j.d.o.o. imat će puno manje troškova, a većina administracije radit će se on-line zbog čega se očekuje 76% manji administrativni trošak.

Ovo su neke od mjera Vlade i Ministarstva gospodarstva – a izdvojili bi i mjeru prema kojoj više nije potrebna izrada pečata:

- trgovačka društva će se moći osnivati elektronički, bez bilježničke ovjere

- neće trebati izraditi pečat (ušteda: 6 milijuna kuna)

- prva prijava Poreznoj upravi i za obvezna socijalna osiguranja elektroničkim putem (ušteda: 4 milijuna kuna)

- ukida se praksa dokazivanja odabranog naziva društva na EU jeziku preslikom iz rječnika stranih riječi (ušteda: 2 milijuna kuna)

- elektroničko otvaranje poslovnog računa u bankama (ušteda: 2 milijuna kuna)

Pojednostavljeno i otvaranje obrta

Pored otvaranja d.o.o. i j.d.o.o, pojednostavljeno je i otvaranje obrta, zbog čega se očekuje 41 posto niži administrativni trošak:

- potiče se registracija obrta kroz uslugu e-Obrt putem e-Građani (nema više papira)

- neće trebati izraditi pečat (ušteda: 2 milijuna kuna)

- - prva prijava obrtnika Poreznoj upravi i za obvezna socijalna osiguranja elektroničkim putem (ušteda: 1 milijun kuna)

- elektroničko otvaranje poslovnog računa u bankama

Liberalizacija djelatnosti

Nadalje, Vlada je odlučila i liberalizirati određene djelatnosti. I to s autoškole, revizore i odvjetnike.

Auto škole

- ukida se ograničenje broja novoosnovanih autoškola po županiji ovisno o procjeni države (auto škole će se osnivati prema tržišnim uvjetima)

- ukida se fiksna tarifa nastavnog sata u autoškoli

- ukida se propisivanje starosti autobusa kao uvjet da bude korišten za pohađanje vožnje (kriterij će biti tehnička ispravnost autobusa)

Revizija

- ukida se vremensko ograničenje trajanja ovlaštenja revizora

- ovlašteni samostalni revizor može osnovati više revizorskih ureda

- 30% niže cijene stručnih ispita i obveznih članarina za revizore i porezne savjetnike (3 kvartal 2017)

Odvjetništvo

- ukidanje minimalne fiksne tarife za izvansudske odvjetničke usluge pravnog savjetovanja i davanja mišljenja te ukidanje ograničenja marketinga odvjetnika

25. ožujak 2023 09:00