Aktualno
StoryEditor

Porez na dobit: Komu se isplati prijavu predati prije 30. travnja, a komu ne

24. Veljača 2019.

Trgovačka društva i drugi obveznici poreza na dobit kojima je porezna godina jednaka kalendarskoj obvezni su do posljednjeg dana travnja 2019. Poreznoj upravi predati prijavu poreza na dobit za 2018. Ako im se porezna godina razlikuje od kalendarske, rok za prijavu poreza na dobit za prethodno dvanaestomjesečno ili kraće razdoblje je četiri mjeseca nakon isteka toga razdoblja. Utvrđivanje poreza na dobit za razdoblje kraće od 12 mjeseci moguće je u nekoliko slučajeva, no pravilo je da porezno razdoblje ne može biti dulje od 12 mjeseci osim u slučaju kad se prijava podnosi za razdoblje likvidacije. Likvidacijski postupak katkad traje i više godina, a cijelo razdoblje likvidacije smatra se jednim poreznim razdobljem.

Za fizičke osobe koje umjesto poreza na dohodak plaćaju porez na dobit, bilo dobrovoljno bilo prema sili zakona, porezno razdoblje gotovo je bez iznimke kalendarska godina. To je stoga što je prelazak na sustav oporezivanja dobiti umjesto dohotka moguć samo s 1. siječnja sljedeće porezne godine, a ne tijekom godine. Iznimka su samo fizičke osobe koje tijekom godine počinju obavljati djelatnost i odmah izjave da će umjesto poreza na dohodak plaćati porez na dobit i fizičke sobe koje tijekom godini prestanu obavljati samostalnu djelatnost.

Prijava se u pravilu podnosi u elektroničkom obliku preko sustava e-Porezna, na propisanom formularu PD. S obzirom na to da se porez na dobit može utvrđivati na načelu nastanka događaja, tj. prema fakturiranim prihodima i nastalim rashodima ili uz propisane uvjete na novčanoj osnovi, sadržaj podataka koji se iskazuju u formularu PD prilagođen je metodi prema kojoj se utvrđuje osnovica poreza na dobit.

Pažljivo izračunajte

Poduzetniku koji je uplatom mjesečnih predujmova platio veći iznos poreza na dobit od godišnje porezne obveze u interesu je što prije sastaviti godišnju poreznu prijavu kako bi smanjio obvezu za mjesečne predujmove poreza. No ako prema godišnjoj prijavi ima obvezu plaćanja razlike poreza, nije mu u interesu predati je prije propisanog roka

Zakon poznaje i utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu, ali to pravo mogu iskoristiti samo neprofitne organizacije kojima je prihod manji od 300.000 kuna, uz uvjet da poslovne knjige vode prema načelu jednostavnoga knjigovodstva. Za trgovačka društva nije propisana mogućnost utvrđivanja poreza na dobit u paušalnom iznosu.

Porez na dobit plaća se prema stopi od 12 ili 18 posto. Propisana porezna stopa primjenjuje se na ukupnu godišnju poreznu osnovicu. Poslovni subjekti kojima prihod u godini za koju se utvrđuje porezna obveza iznosi do tri milijuna kuna plaćaju porez na dobit prema stopi od 12 posto, a oni čiji prihod prelazi propisani prag plaćaju porez prema stopi od 18 posto. Poduzetnik ima rok od četiri mjeseca za sastavljanje i predaju prijave poreza na dobit, a ako ima interesa, može taj rok skratiti. Skraćivanje roka za predaju godišnje prijave poreza na dobit može biti motivirano i izmjenama mjesečnih predujmova poreza. Naime, mjesečni predujmovi poreza utvrđuju se na temelju posljednje godišnje porezne prijave, pa takvim postupkom poduzetnik može bolje planirati novčani tok. U obrnutom slučaju, ako prema godišnjoj prijavi ima obvezu plaćanja razlike poreza, nije mu u interesu predati je prije propisanog roka, kako bi mu razlika poreza dospjela što kasnije, a najkasnije do 30. travnja. Poduzetniku koji je plaćanjem mjesečnih predujmova platio veći iznos poreza na dobit od godišnje porezne obveze (npr. zato što je u 2017. poslovao bolje, a u 2018. su obujam poslovanja i ostvarena dobit smanjeni) u interesu je što prije sastaviti godišnju poreznu prijavu kako bi postigao dva učinka: smanjio obvezu za mjesečne predujmove poreza i preplaćene svote poreza utvrđene na godišnjoj razini usmjerio za plaćanje drugih poreznih obveza ili ostvario povrat preplaćenog poreza na dobit.

Različite stope za ‘sezonce‘

Porezna obveza iskazana za 2018. godinu temelj je za utvrđivanje iznosa mjesečnih predujmova za 2019. tako da se porezna obveza za 2018. podijeli s brojem mjeseci poslovanja.

Nove svote mjesečnih predujmova plaćaju se počevši od mjeseca koji slijedi nakon predaje godišnje porezne prijave. Poduzetnici koji posluju sezonski mogu od Porezne uprave zatražiti da im rješenjem utvrdi diferencirane mjesečne svote predujma poreza na dobit tako da u dijelu godine plaćaju manju, a u dijelu godine veću mjesečnu svotu, ali ukupno u iznosu koji proizlazi iz posljednje prijave poreza na dobit. Fizičke osobe obveznici poreza na dobit koji su od 1. siječnja 2019. prešli s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobit plaćaju mjesečne predujmove u iznosu kako im je utvrđeno prema posljednjoj prijavi poreza na dohodak, a izravnavanje će se obaviti nakon predaje prve godišnje prijave poreza na dobit.

02. listopad 2023 07:24