Aktualno
StoryEditor

Porezna objašnjava zašto korisnici privatnih medicinskih tvrtki nisu oslobođeni PDV-a

22. Ožujak 2019.

Nakon objave članka o tome kako protivno zakonu traži od pacijenata privatnih medicinskih tvrtki da plaćaju PDV, Porezna uprava poslala je Lideru odgovor na upit u kojem razlažu svoje mišljenje.

Podsjetimo, temeljem tog mišljenja u privatnim poliklinikama i ordinacijama koje su ustrojene kao trgovačka društva pacijentima se naplaćuje porez na dodanu vrijednost na zdravstvene usluge za razliku od privatnika u zdravstvu čija je djelatnost registrirana kao ustanova gdje su korisnici oslobođeni poreza. Protiv takvog dualnog sustava oporezivanja buni se pravna struka, koja tvrdi kako se različitim poreznim tretmanom zakidaju građani, načelo fiskalne neutralnosti i krši pravna stečevina EU. Naime, njihov je stav kako je Porezna uprava svojim mišljenjem oporezivanju medicinskih usluga u trgovačkim društvima pogrešno interpretirala zakon gdje je istaknuto kako bi građani trebali biti oslobođeni plaćanja PDV na medicinske usluge neovisno o pravnom obliku u kojem je registirana djelatnost.

Zanimljivo je što se naplatu PDV-a za zdravstvene usluge trgovačkog društva pravda jer su ona osnovana radi ostvarivanja dobiti, no, čini se kako više ne vrijedi ako se usluga pruži izvan okružja u kojima te usluge obavljaju zdravstvene ustanove, na primjer u stanu korisnika. Tada je pacijent oslobođen plaćanja PDV-a jer se u tom slučaju ne razmatra usmjerenost na ostvarivanje dobiti, već činjenica da su okolišni uvjeti pružanja usluge drugačiji.

U cijelosti prenosimo odgovor koji smo zaprimili od Porezne uprave sat vremena nakon objave teksta.

Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 148/13, 143/14, 115/16 i 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je oslobođenje od plaćanja PDV-a za bolničku i medicinsku njegu i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju tijela s javnim ovlastima ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima, obavljaju bolnice, centri za liječenje ili medicinsku dijagnostiku i druge priznate ustanove slične prirode.

U vezi navedenog oslobođenja ističemo da je odredbama članka 133. Direktive Vijeća 2006/112/EZ (u daljnjem tekstu: Direktiva) državama članicama Europske unije dana mogućnost propisivanja uvjeta za primjenu pojedinačnog oslobođenja iz članka 132. stavka 1. točaka (b), (g), (h), (i), (l), (m) i (n) Direktive i osobama koje nisu tijela s javnim ovlastima, s tim da država članica može propisati jedan od uvjeta ili više njih koji trebaju biti zadovoljeni. Sukladno navedenom, odredba članka 133. točke (a) Direktive prenesena je u članak 39. stavak 3. Zakona o PDV-u kojim je propisano da su plaćanja PDV-a oslobođene  isporuke dobara ili usluga iz stavka 1. točaka b), g), h), i), l), m) i n) toga članka, ako ih obavljaju ostale osobe na koje nisu prenijete javne ovlasti, pod uvjetom da ne teže ostvarivanju dobiti te ako se dobit ipak ostvari da se ne raspodjeljuje, nego se koristi za nastavak ili poboljšanje obavljanja usluga.

Prema odredbama članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođeno je obavljanje medicinske njege u okviru bavljenja medicinskim i pomoćnim medicinskim zanimanjima, neovisno o pravnom obliku isporučitelja.

Primjena oslobođenja od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u nije ograničena pravnim oblikom isporučitelja te su njime obuhvaćene zdravstvene usluge obavljene u okviru privatne prakse, ali i zdravstvene usluge koje primjerice obave kvalificirani zdravstveni radnici temeljem ugovora o djelu.

U pojedinim slučajevima kvalificirani zdravstveni radnici mogu zdravstvene usluge obavljati u okviru pravne osobe koju su zajednički osnovali te je sukladno praksi Suda Europske unije u takvim slučajevima moguće primijeniti oslobođenje iz članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u.

Trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti moraju zadovoljiti iste uvjete i sličan postupak prilikom osnivanja kao i zdravstvene ustanove te se smatra da navedenu djelatnost obavljaju u istim i sličnim uvjetima kao zdravstvene ustanove. 

Slijedom navedenog, zdravstvene usluge koje trgovačko društvo obavi u istim uvjetima u kojima se te usluge obavljaju u bolnicama i drugim zdravstvenim ustanovama, primjerice specijalnim bolnicama, poliklinikama, domovima zdravlja obuhvaćene su odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o PDV-u, međutim oporezive su PDV-om jer se trgovačka društva osnivaju radi ostvarivanja dobiti te se ne smatraju ostalim osobama iz članka 39. stavka 3. Zakona o PDV-u. Stoga se na njih ne može primijeniti oslobođenje od plaćanja PDV-a iz članka 39. stavka 1. točke c) Zakona o PDV-u.

Zdravstvene usluge koje trgovačko društvo obavi izvan bolničkih uvjeta, odnosno izvan uvjeta u kojima te usluge obavljaju zdravstvene ustanove, primjerice u stanu pružatelja usluga, stanu pacijenta ili na nekom drugom mjestu oslobođene su plaćanja PDV-a prema članku 39. stavku 1. točki c) Zakona o PDV-u, ako ih obavljaju kvalificirane osobe.

20. svibanj 2022 23:54