Aktualno
StoryEditor

Proizvodnja drva 4,7 posto manja, cijene 2,3 posto više

21. Svibanj 2022.
Drvena trupci u šumi, šumski trupci, drva u šuma, rezana stabla u šumifoto Dražen Lapić

U Hrvatskoj je u 2021. bilo oko 2,75 milijuna hektara šumskog zemljišta, gotovo isto kao i godinu dana prije, proizvedeno je ukupno 4,98 milijuna kubičnih metara drva ili 4,7 posto manje, a prosječne cijene prodanog drveta su porasle za 2,3 posto, podaci su Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Ukupna sječa četinjača u 2021. je bila manja za 9,6 posto i iznosila je 792 tisuća kubičnih metara, dok je sječa listača pala 3,8 posto u odnosu na 2020. godinu i iznosi 4,2 milijuna kubičnih metara.

Prošle je godine proizvodnja ogrjevnog drva, uključujući drvo za drveni ugljen, pala za 3,5 posto u odnosu na prethodnu godinu, na 2,13 milijuna kubičnih metara.

Proizvodnja industrijskog drva, pak, pala je za 5,6 posto, na 2,86 milijuna kubičnih metara.

Podaci DZS-a pokazuju i da je ukupna vrijednost prodanog drveta u 2021. u odnosu na 2020. porasla za 43,8 posto, na 2,1 milijardu kuna, a za 2,3 posto su porasle i prosječne cijene, na 377,37 kuna po kubičnom metru.

Rast ukupne vrijednosti prodanog drva u 2021. u odnosu na 2020. rezultat je porasta vrijednosti listača za 54,3 posto, kažu statističari. 

Tako je ukupna vrijednost prodanog drva listača iznosila 1,8 milijardi kuna.

Podaci DZS-a pokazuju da u ukupnoj vrijednosti prodanog drveta listače sudjeluju s 87,7 posto, a četinjače s 12,3 posto. Prosječna cijena četinjača u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 6,4 posto, na 310,67 kuna po kubičnom metru, dok je cijena listača porasla za 0,9 posto, na 389,12 kuna po kubičnom metru.

U 2021. u odnosu na 2020. vrijednost utrošenog sjemena i sadnog materijala u šumarstvu veća je za 4,5 posto, na 36,8 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost sredstava utrošenih za zaštitu šuma smanjena za 40,2 posto, na 2,3 milijuna kuna. Izraženo u kunama, povećan je trošak sadnog materijala za oko 1,6 milijuna kuna, dok je trošak sredstava za zaštitu šuma smanjen za oko 1,6 milijuna kuna. 

Trošak električne energije vrijednosno je veći za oko 337 tisuća kuna ili 6,8 posto, dok je trošak motornih goriva veći za oko 11 milijuna kuna (14,9 posto). Vrijednost utrošenog plina veća je za oko 636 tisuća kuna (39,5 posto).

Ukupna vrijednost obavljenih usluga u šumarstvu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veća je za 10 posto, pokazuju podaci DZS-a.

Ukupne štete u šumarstvu u 2021. u odnosu na 2020. smanjene su za 56,6 posto, a u pojedinačnim vrstama šteta najveće smanjenje je kod šteta nastalih kao posljedica požara. 

26. rujan 2023 02:37