Aktualno
StoryEditor

Školica komuniciranja - Sedam ključnih pravila za uspješan javni nastup

02. Travanj 2019.

Komunikacija se u modernom okružju strelovito mijenja. Zato nije čudo da kvalitetni javni nastupi postaju moćan alat utjecaja. Ako ste osoba koja želi izgraditi svoj brend – javni nastup počinje onog trenutka kad izađete iz vlastitog stana. Moderna tehnologija omogućuje da bilo tko u bilo koje vrijeme i uz bilo koji komentar snimi neku vašu neprimjerenu gestu, obraćanje ili govor. Zato budite oprezni i pokušajte shvatiti da javni nastup ne počinje samo onda kada se ispred vas upale kamere. Istraživanja govore da gotovo 75% ljudi ima strah od javnog nastupa i zato je dobro baratati osnovnim znanjima kako bi taj strah sveli na minimum.

Javni nastup u širem smislu je svaki nastup koji morate održati ispred određene skupine ljudi bez obzira jesu li mediji prisutni ili nisu. Javni nastup u užem smislu ipak se odnosi na vaš nastup u elektroničkim medijima, ali i na izjave koje ćete općenito davati novinarima. U oba slučaju treba imati u vidu da novinari traže jasnu, stručnu i pravovremenu izjavu o nekoj temi. Odgovorite na pet osnovnih pitanja: Tko? Što? Kada? Gdje? Zašto? Ako možete dodati i odgovor na ‘kako?‘ imate dobitnu kombinaciju.

U izjavi budite kratki i jezgroviti, ne govorite općepoznate stvari, ne trošite vrijeme da predstavite sebe ili organizaciju u čije ime govorite, jer će to najčešće učiniti novinar. Važno je jasno istaknuti glavnu poruku, biti koncentriran te umanjiti prilike za pogrešnu interpretaciju. Govorite pripovjednim stilom, razgovijetno bez „aha“ i  „hmm“.

Malo ljudi u pripremi javnog nastupa razmišlja o svojem odnosu prema novinaru iako se radi o bitnom segmentu. Nemojte nikada personalizirati svoj odnos s novinarom koliko god izvan studija bili privatno dobri. Slušajte dobro njihova pitanja i trudite se koncizno odgovarati.

Sedam ključnih pravila za uspješan nastup u televizijskoj ili radijskoj emisiji:

1. Budite koncentrirani i pozitivni.

2. Nikada ne koristite neprovjerene informacije i poluistine.

3. Ne gubite živce.

4. Ako se koristite brojevima, trudite se da to budu približne, ‘okrugle‘ brojke, u suprotnom ih oni kojima se obraćate neće zapamtiti.

5. Ako je riječ o televizijskom nastupu, gledajte u novinara. U suprotnom, velika je vjerojatnost da ćete gledati u pogrešnu kameru.

6. Pokrete rukama koristite u onoj mjeri u kojoj ih koristite i u svakodnevnom govoru kako biste izgledali prirodno i...

7. Vježbajte, vježbajte, vježbajte... svaki puta kada se ukaže prilika! ;)

18. svibanj 2022 12:51