Aktualno
StoryEditor

Telekomi mogu cijene zbog inflacije mijenjati do kraja godine

08. Veljača 2023.

Regulatorna agencija HAKOM dopunila je svoje stručno mišljenje o mogućnosti usklađenja cijena telekom usluga s godišnjom stopom inflacije, prema kojemu operatori cijene mogu mijenjati tj. povećati do kraja kalendarske godine u kojoj je objavljen indeks inflacije, a ne više u roku od 90 dana od objave godišnje stope inflacije.

Riječ je o ‘dopuni stručnog mišljenja o mogućnosti uvođenja usklađenja cijena javnih komunikacijskih usluga s godišnjom stopom inflacije‘, koje je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) objavio na svojim web stranicama i čime je dopunio mišljenje iz studenoga prošle godine o mogućnosti uvođenje indeksacije cijena ili indeksne klauzule zbog inflacije.

Telekomi su o toj mogućnosti početkom ove godine obavijestili korisnike, izmijenivši i opće uvjete poslovanja, pri čemu je naveden i rok od 90 dana od dana objave stope inflacije za promjenu cijena, kao i da će korisnici imati rok za odlučiti se hoće li bez naknade raskinuti ugovor s operatorom ili ne u slučaju da ne žele plaćati više ako do povećanja cijena dođe.

I HAKOM je u svom prvom mišljenju naveo da je za osiguranje pravne sigurnosti indeksaciju cijena potrebno na godišnjoj razini provesti najkasnije 90 dana od dana objave stope inflacije DZS-a.

No, u dopuni stručnog mišljenja HAKOM sada ističe kako se ne radi o zakonom propisanom prekluzivnom roku, već o roku kojeg je HAKOM smatrao razumnim i objektivnim za donošenje poslovne odluke hoće li se primijeniti ugovorna odredba o indeksaciji cijena i u kojem iznosu.

"Međutim, imajući u vidu složene gospodarske okolnosti, HAKOM smatra da je u slučaju inflacije opravdano omogućiti operatorima kasniju provedbu odredbe o indeksaciji cijena, kako bi krajnjim korisnicima omogućili dulje razdoblje primjene postojećih nižih cijena usluga", navodi se u dopuni stručnog mišljenja kojeg potpisuje ravnatelj te agencije Miran Gosta.

Tako je, po dopunjenom mišljenju, promjena cijena moguća najkasnije do kraja kalendarske godine u kojoj je objavljen indeks DZS-a.

HAKOM smatra i da izmjena uvjeta poslovanja na način da se u njima predvidi dulji rok od roka od 90 dana za provedbu odredbe o indeksaciji cijena predstavlja izmjenu administrativne prirode koja ne utječe štetno na krajnje korisnike.

No, u slučaju deflacije, po HAKOM-ovom mišljenju, operatori trebaju "poštovati rok od 90 dana od objave stope te u tom roku izvršiti smanjenje cijena".

Telekomi se do sada još nisu konkretno izjasnili kada će i za koliko točno povećavati cijene s obzirom na stopu inflacije, osim da to povećanje neće, a po HAKOMU-u i ne smije biti više od godišnjeg prosjeka cijena dobara i usluga za osobnu potrošnju

Po podatcima koje je Državni zavod za statistiku objavio sredinom siječnja, u cijeloj 2022. godini u prosjeku je stopa inflacije iznosila 10,8 posto.

Novu dopunu stručnog mišljenja HAKOM je donio i na traženje telekoma, ali i nakon što su iz Vlade i siječnju ‘sugerirali‘ da ne bi trebalo povećavati cijene telekomunikacijskih usluga.

19. svibanj 2024 05:59