Poslovna scena
StoryEditor

Ministar odgodio dostavljanje obrazaca o nenaplaćenim računima

26. Veljača 2016.

Dva dana prije krajnjeg roka za dostavljanje Poreznoj upravi prvog obrasca OPZ-STAT-1 Ministarstvo financija odgodilo je rokove. Prva tri obrasca za stanje nenaplaćenih računa 31. prosinca 2015., 31. ožujka 2016. i 30. lipnja 2016. treba dostaviti Poreznoj upravi do 1. rujna 2016.

Obveznici PDV-a koji imaju nenaplaćenih izdanih računa prema kojima je potraživanje dospjelo, a nije naplaćeno u roku, obvezni su četiri puta na godinu Poreznoj upravi dostavljati podatke o svakom pojedinačnom nenaplaćenom računu. Posebnim su Pravilnikom uređeni obveznici, sadržaj, rokovi i način dostavljanja podataka o nenaplaćenim računima. Za te je svrhe koncipiran obrazac OPZ-STAT-1, koji obveznici PDV-a četiri puta na godinu dostavljaju Poreznoj upravi. Prvi put, za račune koji nisu bili naplaćeni do 31. prosinca 2015., obrazac OPZ-STAT-1 trebalo je dostaviti do 20. veljače 2016. godine. No ministar financija dva dana prije krajnjeg roka za dostavljanje prvog obrasca izmijenio je i prolongirao rokove. Izmjene Pravilnika nisu stigle biti objavljene u Narodnim novinama do 20. veljače pa je Porezna uprava na svojim internetskim  stranicama obavijestila obveznike dostavljanja obrasca OPZ-STAT-1 o toj odgodi. Prema izmijenjenom Pravilniku, prva tri obrasca, za stanje nenaplaćenih računa na dane 31. prosinca 2015., 31. ožujka 2016. i 30. lipnja 2016. obrazac treba dostaviti Poreznoj upravi do 1. rujna 2016.

Milijuni podataka

Naslućuje se da su razlozi odgode prikupljanja podataka o nenaplaćenim računima isključivo tehničke prirode. Obrazac OPZ-STAT-1 dostavlja se Poreznoj upravi elektroničkim putem u sustavu ePorezna.  Koncipiran je kao tablica u kojoj se iskazuju podaci o svakom kupcu i o svakom pojedinačnom računu koji je na dan izvještavanjanije u cijelosti naplaćen. Za svakoga kupca treba navesti njegov naziv odnosno ime i prezime te porezni broj.Treba iskazati svaki pojedinačni dospjeli, a nenaplaćeni izlazni račun, redni broj toga računa, valutu plaćanja (dospijeće, tj. datum do kojega je trebao biti plaćen), za svaki račun treba izračunati broj dana zakašnjenja, navesti iznos potraživanja koji je na tom računu zaračunan kupcu te svotu PDV-a koja je iskazana u tom računu. Ako je račun djelomično naplaćen, u zasebnim rubrikama treba iskazati plaćenu svotu i nenaplaćeni dio računa. Za velike poduzetnike to znači iskazivanje desetina i stotina tisuća pojedinačnih podataka, a za porezno tijelo prikupljanje milijuna, možda i više milijardi pojedinačnih podataka.

Obveznici PDV-a

Obrazac OPZ-STAT-1 trebaju Poreznoj upravi dostaviti samo tuzemni poduzetnici koji su obveznici PDV-a, tj. oni poslovni subjekti koji su obvezno ili dobrovoljno upisani u registar obveznika PDV-a koji vodi Porezna uprava. Inozemni obveznici PDV-a ne podnose obrazac OPZ-STAT-1. Obrazac OPZ-STAT-1 neće podnositi tzv. mali porezni obveznici koji nisu obveznici PDV-a, iako su možda za potrebe PDV-a upisani u registar obveznika PDV-a, bilo da iz EU uvoze dobra u vrijednosti koja prelazi prag stjecanja ili su se odrekli praga stjecanja bilo da pružaju usluge inozemnim stjecateljima na koje prenose poreznu obvezu, zbog čega su se morali registrirati za potrebe PDV-a. Drugi uvjet koji mora biti ispunjen da bi obveznik PDV-a imao obvezu dostavljanja podataka na obrascu OPZ-STAT-1 je da na datum izvješća u poslovnim knjigama ima evidentiranih dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Što se iskazuje

Obuhvat podataka koje treba iskazati u obrascu OPZ-STAT-1 vrlo je opsežan i kod većine poduzetnika zahtijeva dodatne prilagodbe u načinu evidentiranja izdanih, naplaćenih i nenaplaćenih računa. U obrascu treba iskazati i nenaplaćene račune koji su utuženi, račune o nenaplaćenim potraživanjima prijavljenima u stečajnom postupku, čak i račune za zastarjela potraživanja ako nisu otpisana. Iskazuju se podaci o nenaplaćenoj glavnici potraživanja po određenom računu, ali ne i zatezne kamateNe iskazuju se podaci o računima koji su izdani i nisu naplaćeni, ali na dan izvještavanja još nisu dospjeli za plaćanje. To vrijedi i za potraživanja za koja je u postupku predstečajne nagodbe postignuta nagodba o novim rokovima plaćanja u odnosu na prvotno ugovorene rokove, ako novougovoreni rokovi nisu dospjeli. Također, ne iskazuju se podaci o nenaplaćenim računima za koje je od roka dospijeća proteklo više od šest godina. Nameće se razložno pitanje – što će Poreznoj upravi milijuni podataka o pojedinačnim nenaplaćenim računima, za koje će se svrhe koristiti tim podacima i hoće li troškovi iskazivanja, prikupljanja i obrade tako detaljnih informacija opravdati buduće porezne učinke. Odluka ministra financija kojom se prolongiraju rokovi daje naslutiti da će porezna administracija do novog roka možda uvažiti opravdane kritike poduzetnika.

08. lipanj 2023 08:12