Poslovna scena
StoryEditor

Optima Telekom preuzeo H1

29. Srpanj 2016.
Piše:
lider.media

Optima Telekom danas je sklopio Ugovor o pripajanju s društvom H1 TELEKOM d.d, javljaju u priopćenju iz tvrtke.

Temeljem Ugovora o pripajanju, H1 kao pripojeno društvo, pripaja se Optimi kao društvu preuzimatelju, prijenosom cjelokupne imovine i svih prava i obveza  H1, bez provođenja postupka likvidacije pripojenog društva.

Kao naknadu za prenesenu cjelokupnu imovinu i sva prava i obveze H1, Optima će biti u obvezi  dioničarima H1 prenijeti dionice Optime u odgovarajućem omjeru.

Učinak pripajanja trebao bi nastupiti  1. siječnja 2017. godine po ishođenju svih potrebnih odobrenja i suglasnosti.

Slijedom navedenog, a temeljem odredbi Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, Optima Telekom je dana 29. srpnja 2016. godine Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja podnio  Prijavu o namjeri koncentracije.

Također, društva su se obvezala da će na način predviđen njihovim Statutima te u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, sazvati Glavne skupštine radi donošenja odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju kao i drugih odluka potrebnih za upis pripajanja u sudski registar nadležnih sudova.

Svrha pripajanja društva H1 Optimi je ostvarenje pozitivnih sinergija na relaciji društava te povećanje vrijednosti Optime za svoje postojeće dioničare i nove dioničare (bivše dioničare H1).

Poslovno, organizacijsko, pravno i financijsko povezivanje u obostranom je interesu i  Optime i H1 obzirom da će se provođenjem pripajanja i ostvarenjem predviđenih sinergija povećati poslovne efikasnosti te smanjiti troškovi, a što će nedvojbeno rezultirati porastom vrijednosti Optime kao trećeg respektabilnog operatora na tržištu fiksne telefonije.

HT podnio zahtjev za produljenje privremenog upravljanja Optimom

HT je, pak, u petak podnio AZTN-u zahtjev za produljenje privremenog upravljanja Optimom na razdoblje od dodatne tri godine.

U svom priopćenju HT podsjeća da je AZTN odobrio 19. ožujka 2014. koncentraciju HT-a i Optime ograničeno na razdoblje od četiri godine, do 9. srpnja 2018.

Nakon što je Uprava Optime donijela stratešku odluku o pripajanju H1, u skladu s tim promijenjenim okolnostima, HT je podnio zahtjev za produljenje privremenog upravljanja Optimom do 2021. godine.

"Pripajanje H1 Optimi zbog velikih sinergija između ta dva društva, ali i sinergija s HT-om, omogućiti će ispunjavanje obveza iz predstečajnih nagodbi prema vjerovnicima H1 i Optime. Financijska, organizacijska i pravna konsolidacija H1 i Optime, uz produljeno upravljanje HT-a, omogućiti će kontinuitet poslovanja tih društava i ispunjavanje obveza prema korisnicima, radnicima i vjerovnicima", zaključuje se u priopćenju HT-a.

20. svibanj 2024 01:10