Poslovna scena
StoryEditor

Zbog pretjeranog izlova EU za 10 država smanjuje ribolovne kvote

21. Kolovoz 2014.

Ovogodišnje ribolovne kvote smanjit će se za 10 članica Europske unije zato što su u 2013. godini premašile svoje odobrene kvote.

Pogođene zemlje su Belgija, Danska, Grčka, Španjolska, Francuska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugal i Velika Britanija. Riječ je o 45 vrsta riba koje su pretjerano izlovljene, a prema prethodnoj godini kvote su umanjene 22 posto. Europska komisija (EK) smanjenje udjela objavljuje godišnje kako bi se što je brže moguće ublažila šteta pretjeranog izlova određene vrste i osiguralo održivo iskorištavanje ribolovnog bogatstva za sve članice. Umanjenje kvota se, dakle, primjenjuje na ribe koje su godinu prije bile previše izlovljene, a dodaje se još i ako se vrsta neprestano izlovljava, ako se izlovljava iznad pet posto ili je određena riba obuhvaćena višegodišnjim planom izlova.

Zamjensko smanjenje  U slučaju da država ne može iz svog udjela pokriti štetu prekomjernog izlova, smanjit će se kvota neke druge vrste ribe s istoga zemljopisnog područja. Nakon dogovora sa svim članicama EU o kojim će to zamjenskim vrstama riba biti riječ, potkraj godine smanjenja se objavljuju u posebnoj uredbi. Ako će, pak, dostupni udio biti nedovoljan za provođenje potrebnog smanjenja, u iduću će se godinu prenijeti preostale količine. - Želimo li biti ozbiljni u borbi protiv prevelikog izlova, pravila moramo primijeniti onako kako je propisano, a to uključuje poštovanje udjela. Drago mi je da smo u 2013. za razliku od prijašnjih godina bolje obavili posao kako bi se ostalo na predviđenim količinama ulova. To znači da u postizanju boljih ribljih zaliha u Europi moramo također imati učinkovit nadzor kako bi se odredbe što bolje provodile - rekla je Maria Damanaki, povjerenica EK za pomorska pitanja i ribarstvo.

Obvezno vaganje  Uredbom EU određeno je da se sva ribarska plovila države moraju nadzirati unutar i izvan voda EU. Kako bi se izlov učinkovito nadzirao ribarice duže od 10 metara moraju voditi ribolovni dnevnik te dostaviti podatke o pristancima i prekrcajnim deklaracijama. One koje su duže od 12 metara mogu voditi i elektroničke dnevnike te pojedinosti o pristancima i deklaracijama slati elektronički. Nadzor nad ulovom osigurava se tako da se sve ulovljeno prodaje i prijavljuje preko centara za dražbe, registriranih kupaca ili prerađivača. Pritom se sav ulov mora izvagati kako bi se prema tome mogle odrediti veličine kvota svake članice. Zajedničkom ribarskom politikom (CFP) EU želi se poticati ribarstvo te osigurati dobar standard ribarskim zajednicama. Očekuje se da će ograničavanje ulova od 2015. do 2020. osigurati dugoročno održive zalihe riba, ali nažalost još nije u dovoljnoj mjeri osviješten utjecaj ribolova na krhki morski okoliš. CFP tako zbog pogubnoga ljudskog utjecaja na podmorje traži da ribari budu selektivniji pri ulovu te da se ne odbacuje neželjena riba.

26. svibanj 2022 10:26