Tržište kapitala
StoryEditor

Od 1. siječnja niže kamatne stope na kredite građanima

20. Studeni 2014.
Piše:
lider.media

Od 1.1.2015. u Zagrebačkoj banci snižavaju se promjenjive kamatne stope na postojeće kredite građanima slijedom kretanja Nacionalne referentne stope (NRS), priopćili su danas iz ove banke.

Nacionalna referentna kamatna stopa prosječni je trošak financiranja bankarskog sektora, a izračunava ju Hrvatska udruga banaka (HUB) na osnovi podataka o visini troška financiranja koje Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) dostavljaju sve banke u Hrvatskoj.  NRS1 predstavlja troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih osoba, a NRS2 troškove financiranja iz sredstava prikupljenih depozita fizičkih i pravnih osoba nefinancijskog sektora.

Na stambene kredite kod kojih se kao parametar koristi šestomjesečna NRS1, za kredite u kunama kamatna stopa smanjit će se za 0,16 postotnih bodova, dok će se za kredite vezane uz valutu EUR kamatna stopa smanjiti za 0,21 p.b.. Kod ostalih kredita, kod kojih Banka koristi šestomjesečnu NRS2, doći će do smanjenja kamatne stope kredita u kunama za 0,14 p.b., a za kredite vezane uz valutu EUR smanjenje će iznositi 0,22 p.b. Zagrebačka banka će sve klijente do 15.12. pisano obavijestiti o navedenom smanjenju te o novoj visini anuiteta i novom otplatnom planu.

Od prve objave Nacionalne referentne stope 7. prosinca 2012. NRS je smanjena već četvrti put zaredom u dvije godine te je 6M NRS1 za kunu kumulativno smanjena za 0,61 p.b., za EUR 0,71 p.b. dok je 6M NRS2 za kunu smanjena 0,68 p.b., a za EUR 0,76 p.b.  Za iste vrijednosti od 1.1.2013. smanjene su i kamatne stope na kredite građanima u Zagrebačkoj banci.

Sljedeće usklađenje promjenjivih kamatnih stopa na kredite građanima bit će s 1. srpnjem 2015., a ovisno o kretanju kamatnih stopa u sljedećem razdoblju, koje hrvatske banke plaćaju na depozite fizičkih i pravnih osoba.

I Hrvatska poštanska banka od 1. siječnja 2015. snižava kamatne stope na sve postojeće i nove kredite građana s promjenjivom kamatom. U skladu s padom nacionalnih referentnih stopa za eure i kune kamatne stope na kredite uz valutnu klauzulu bit će niže za 0,21, a za kredite u kunama za 0,16 postotnih poena, priopćili su iz te banke.

HPB treći put u godinu dana (od 1. siječnja 2014. do 1. siječnja 2015.) snižava kamatne stope na kredite građana. U odnosu na kamatne stope koje su vrijedile do 31. prosinca 2013. Banka će od 1. siječnja 2015. primjenjivati kamate niže od 0,65 do 0,67 postotnih poena, ovisno o vrsti kredita.

Na primjerima stambenih kredita HPB-a novi uvjeti kreditiranja izgledaju ovako:  

Kamatna stopa na stambene kredite uz valutnu klauzulu od 1. siječnja 2015. iznosit će 5,24% (do kraja prošle godine iznosila je 5,91%), a na kunske stambene kredite 5,80% (do kraja prošle godine iznosila je 6,45%). Stambeni zeleni krediti uz valutnu klauzulu odobravat će se uz 4,74% (do kraja prošle godine 5,41%), dok će za zelene kunske kredite Banka primjenjivati kamate od 5,30% (do kraja prošle godine 5,95%).

26. svibanj 2022 23:06