Aktualno
StoryEditor

U Sabor upućeni konačni prijedlozi zakona o regionalnom razvoju i strateškom planiranju

01. Prosinac 2017.

Vlada je u petak u saborsku proceduru uputila nacrte konačnih prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o regionalnom razvoju te o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Vlada je u petak u saborsku proceduru uputila nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske s nacrtom konačnog prijedloga zakona, rekla je na sjednici Vlade kazala ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

>>>FOTO: Okrugli stol u Karlovcu – Nikad nismo imali jasniju viziju, sada znamo u kojem smjeru idemo

Predloženim izmjenama namjerava se unaprijediti sadašnji pravni okvir politike regionalnoga razvoja koji se odnosi na postupak ocjenjivanja i razvrstavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti te određenje potpomognutih područja, rečeno je.

Po procjenama Ministarstva, tako bi se mogao povećati broj lokalnih jedinica koje se svrstavaju u potpomognuta područja u odnosu na prethodno razdoblje (otprilike 40-ak jedinica više prema podacima za trogodišnje razdoblje 2013.-2015.).

Predloženim izmjenama predviđeno je i skraćivanje roka za provedbu ocjenjivanja stupnja razvijenosti, i to s pet na tri godine. Time bi se, smatraju u Ministarstvu, unaprijedila dinamika praćenja razvojnih procesa kod nositelja regionalne politike i potaknula proaktivnost nositelja razvoja u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Zakonom se također namjerava jasnije definirati pravni status i poslove koje obavljaju regionalni koordinatori, a vezano za koordinaciju i poticanje razvoja za područje županije odnosno regije.

>>>Žalac: Uskoro će preko pola Hrvatske imati status potpomognutog područja

Vlada je u saborsku proceduru uputila i nacrt konačnog prijedloga zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, čijom se provedbom očekuje niz poboljšanja u oblikovanju i provedbi javnih politika s učincima na razvoj Hrvatske.

- Konačnim prijedlogom zakona postavlja integrirani sustav planiranja razvoja koji obuhvaća strateško planiranje i realizaciju  programa, aktivnosti i projekata te se njime stvara temelj za učinkovito, djelotvorno, odgovorno i održivo upravljanje razvojem Republike Hrvatske, kazala je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Zakonom se, kako je kazala, predviđa izrada Nacionalne razvojne strategije za razbolje od 10 godina koja će sadržavati dugoročnu viziju razvoja Hrvatske te definirati razvojne smjerove i strateške ciljeve koji će se detaljnije razrađivati u nacionalnim planovima, te planovima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Financijska sredstva u iznosu od 44,8 milijuna kuna osigurana su u državnom proračunu za 2017. i projekcijama za iduće godine, i to u okviru Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.‘. Pritom će udio nacionalnog sufinanciranja iznositi 15 posto, a udio EU sufinanciranja 85 posto.

Sredstva će se koristiti za izradu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, nabavu i održavanja informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, te druge aktivnosti vezane uz uspostavu strateškog planiranja  i upravljanja razvojem.

>>>REXPO: Madžar – Imati hotel na Jadranu bez fotonapona i solara je svetogrđe

Zakonom će se osigurati standardizacija postupaka strateškog planiranja, uspostavljanje jasne hijerarhije između dokumenata strateškog planiranja i njihovu poveznicu s proračunom, osnaživanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem i sustavno praćenje provedbe dokumenata strateškog planiranja.

Vlada je usvojila i nacrt prijedloga zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, a kako je kazao ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić,  tim se prijedlogom zakona osigurava provedba navedenih uredbi EU i van snage se stavlja važeći zakon o provedbi uredbi EU u vezi s trgovinom ilegalno posjećenim drvom i proizvodima od takvog drva iz 2013. godine.

Za razliku od važećeg zakona, kako je kazao, ovim prijedlogom se u potpunosti propisuju zadaće nadležnih tijela, način provođenja stručnog i inspekcijskog nadzora i prekršajne odredbe  s primjerenim novčanim kaznama.

Cilj tog zakona je osigurati uvoz drva i proizvoda proizvedenih iz drvne sirovine koja je zakonito posječena ili drvne sirovine koja je uvezena u partnersku zemlju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom zemlje u kojoj je drvo posječeno, zatim osigurati da gospodarski subjekti primjenjuju sustav dužne pažnje kako bi se na najmanju moguću mjeru svelo stavljanje u promet nezakonito posječenog drva ili proizvoda koji potječu od nezakonito posječenog drva te osigurati da trgovci u cjelokupnom lancu opskrbe primjenjuju sustav sljedivosti drva i proizvoda od drva.

01. travanj 2023 07:17