Aktualno
StoryEditor

Uljanik plovidbi odobreno državno jamstvo

28. Prosinac 2017.

Vlada je u četvrtak odobrila državno jamstvo Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (HBOR) i Privrednoj banci Zagreb (PBZ) za kreditno zaduženje Uljanik plovidbi po programu kreditiranja financijskog restrukturiranja po Modelu podjele rizika (MPR)

Kako je istaknuo ministar financija Zdravko Marić, predlaže se izdavanje financijskog državnog jamstva od 43,3 milijuna američkih dolara uvećano za pripadajuće kamate, troškove i naknade kredita, odnosno iznos jamstva kao instrument osiguranja predstavlja 80 posto ukupnog dugoročnog klupskog kredita u ukupnom iznosu 54,1 milijuna dolara.

>>> Bulić: Restrukturiranje Uljanika je igrokaz

Ovaj dugoročan klupski kredit, kako je pojsanio Marić, koristit će se do otprilike 27,09 milijuna dolara za zatvaranje preostale neotplaćene glavnice postojećeg kredita PBZ-a u cijelosti odobrenog za financiranje kupnje tankera "Champion Istra".

Iznos do 22 milijuna dolara koristit će se za djelomično zatvaranje postojećeg sindiciranog kredita odobrenog također u dolarima od strane Credit Suisse AG kao agenta i ostalih kreditora isplatom direktno u korist agenta kredita, dok će se iznos do 650 tisuća dolara koristiti za podmirenje postojećeg duga prema Republici Hrvatskoj, Ministarstvu financija po izdanom jamstvu za kredit PBZ-u za tanker "Champion Istra".

Davatelji kredita su HBOR i PBZ u jednakim iznosima, kazao je Marić.

>>> Rossanda: Uljanik nije poslovao po Agrokorovu modelu

Kredit je odobren na 10 godina u 40 tromjesečnih rata. Prva rata iznimno dospijeva 31. prosinca 2017.  u iznosu od 730.113 dolara. Ostale rate dospijevaju na kraju svakog kalendarskog kvartala, a prema planu otplate koji je sastavni dio indikativne ponude. Zadnja rata (‘balloon‘ u iznosu 10,16 milijuna dolara) dospijeva 30. rujna 2027. godine.

Kamatna stopa je promijenjiva - udio PBZ-a je LIBOR-3M (USD) uvećano za pripadajuću maržu do 4,00 p.p. godišnje, a udio HBOR-a 4,00 posto godišnje, promjenjiva, u skladu s važećom odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, te u odnosu na mogućnost dodjele državne potpore.

U obrazloženju Vladine odluke navodi se i kako bi ovo zaduženje omogućilo Uljaniku značajno refinanciranje financijskih kreditnih obveza vezanih uz financiranje izgradnje navedenih brodova, odnosno plaćanje primopredajnih rata.

Novim kreditnim zaduženjem osigurani su bolji uvjeti financiranja radi smanjenja tekućih obveza zbog duže ročnosti otplate kredita i smanjene kamate. Time se postiže urednost poslovanja i dugoročna opstojnost društva.

Značajne implikacije na tekuću likvidnost društva koje iz toga proizlaze otvaraju prostor razvoju novih projekata u vidu narudžbi novih brodova iz domaćih brodogradilišta i time poticanje i međunarodnu promociju hrvatskog broda, kao najsloženijeg domaćeg izvoznog proizvoda, a sve sukladno Strategiji razvoja društva do 2030. godine, zaključuje se.

07. listopad 2022 20:33