Aktualno
StoryEditor

Vlada ponovno predlaže Franu Luetića za privremenog direktora Zračne luke Dubrovnik

11. Srpanj 2019.

Na zatvorenome dijelu današnje 166. sjednice, Vlada je utvrdila stajališta za sastanke vijeća ministara i to: Vijeća za vanjske poslove (FAC) koje će se održati 15. srpnja 2019. godine te Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), također 15. srpnja 2019.

Kako je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastancima Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju. Dodatno, dinamika rada i priprema tih sastanaka je takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Usvojen je pregled zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2019. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.  Cjelovit materijal ove točke možete pronaći na sljedećim poveznicama:

Zakonski prijedlozi

Podzakonski prijedlozi

Vlada je donijela i nekoliko kadrovskih odluka.

Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik d.o.o.  za direktora je, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, predložen Frano Luetić, jer mu mandat istječe 4. kolovoza 2019. godine.

Razriješen je dosadašnji predstavnik Vlade Republike Hrvatske u Zajedničkom povjerenstvu za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi Josip Masnić. Novom je predstavnicom Vlade u tom povjerenstvu, kao predstavnica Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, imenovana Nada Zrinušić.

Na temelju provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, za izbor ad hoc sudaca pri Europskom sudu za ljudska prava,  Vlada predlaže: prof. dr. sc. Davora Derenčinovića, prof. dr. sc. Elizabetu Ivičević Karas, prof. dr. sc. Jasnu Omejec, Đuru Sessu i izv. prof. dr. sc. Snježanu Vasiljević.

23. travanj 2024 02:10