Biznis i politika
StoryEditor

Garantni fond: Zašto su dramatično porasla sredstva za osiguranje izvoza u 2023. godini

12. Prosinac 2022.
foto Shutterstock

Sljedeće godine u državnom je proračunu Garantnom fondu za osiguranje izvoza namijenjeno 15 milijuna eura, što je 57 posto više nego ove godine, koja završava sa sredstvima za tu namjenu od 9,3 milijuna eura.

Sredstva Garantnog fonda, kojima upravlja HBOR, sastoje se od uplata iz državnog proračuna, naplaćene premije osiguranja, regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama te ostalih priljeva, umanjenih za isplaćene odštete, troškove i ostale odljeve.

Sveukupni priljevi Garantnog fonda od 1. siječnja 1999. do 31. prosinca 2021. iznose 146,71 milijuna eura, od čega uplate Ministarstva financija iznose 59,73 milijuna eura, dok priljevi po osnovi premija, regresnih naplata, kamata te ostalih uplata iznose 86,98 milijuna eura.

S druge strane, sveukupni odljevi u istom razdoblju iznose 65,15 milijuna eura, od čega odljevi po osnovi isplate odšteta i troškova iznose 39,51 milijun eura, a ostali odljevi 25,64 milijuna eura, navodi se u obrazloženju proračuna i zaključuje da je vidljivo ‘da HBOR upravlja sredstvima Garantnog fonda pažnjom dobrog gospodarstvenika‘.

Jedna od mjera upravljanja rizikom portfelja je praćenje omjera Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti, koji ne smije biti niži od osam posto. kako bi sredstva bila dostatna za isplatu odšteta i za preuzimanja novih poslova osiguranja izvoza.

Redovni program težak 159 milijuna eura, ove je godine udvostručen za potrebe osiguranja kredita za likvidnost izvoznika po programima osiguranja u skladu s Privremenim kriznim okvirom EK, a tu je još 173 milijuna eura kredita koje su banke osigurale u okviru COVID-19 portfeljnog osiguranja u prvoj polovici 2022. 

Značajan je i iznos odšteta po osiguranim COVID-19 kreditima za likvidnost odobrenim društvima iz Grupe DIV za koje se očekuje isplata do kraja 2022. (ukupno 41,14 milijuna eura). Zato je Vlada već reagirala i u rebalansu proračuna za ovu godinu podebljala sredstva Garantnom fondu za gotovo osam milijuna eura, kako izloženost Fonda ne bi pala ispod propisanih osam posto.

Procjenjuje se da bi neto izloženost po poslovima osiguranja izvoza zadnjeg dana ove godine  iznosila rekordnih 630,43 milijuna eura, što je rast od 68% u odnosu na 31. prosinca 2021..

U obrazloženju proračuna navodi se kako neplanirane odštete u materijalnim iznosima koje nisu obuhvaćene u projekcijama mogu značajno utjecati na iznose stvarno potrebnih sredstava u planskim godinama. To je svojevrsni osigurač. Naime, nakon rekordnih 15 milijuna eura za osiguranje izvoza predviđenih za 2023., u sljedećim godinama Garantni fond se planira na razini od 5,6 milijuna eura u 2024., odnosno samo 1,3 milijuna eura u 2025.

17. srpanj 2024 15:54