Biznis i politika
StoryEditor

HZMO: I dalje bilježimo povoljna kretanja na tržištu rada

14. Studeni 2022.
radnici strani radnici

Prema objavljenim privremenim podacima HZMO-a, broj osiguranih osoba u listopadu iznosio je 1.620.791, što je smanjenje u odnosu na rujan za 1,0 posto ili 16.180 osoba, a povećanje u odnosu na listopad prošle godine za 2,2 posto ili 34.962 osoba. Stoga su nastavljene pozitivne godišnje stope rasta koje traju od ožujka 2021., a zrcale i dalje povoljna kretanja na tržištu rada. U odnosu na listopad 2020., broj osiguranika pri HZMO-u viši je za 76.413 osoba ili 4,9 posto, dok je i u odnosu na listopad pred krizne 2019. godine broj osiguranika viši za 3,5posto (+54.345 osoba).

U prvih deset mjeseci, najveći pozitivan doprinos povećanju razine zaposlenosti generiran je od strane osiguranika u Djelatnostima smještaja, pripreme i usluživanja hrane. Naime, u odnosu na razdoblje siječanj-listopad prošle godine, prosječan broj osiguranika od 1.613.343 viši je za 39.358 ili 2,5 posto, od čega je 25,8 posto ili 10.171 prirasta broja osiguranih osoba došao upravo iz spomenute djelatnosti.

Među djelatnostima NKD-a koje su listopadu zabilježile najsnažniji godišnji rast ističe se također kategorija Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (+8 posto). Tu je i kategorija Informacije i komunikacije sa godišnjom stopom rasta od 8,9 posto i kategorija Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti s rastom od 5,2 posto u odnosu na rujan prošle godine. Trend godišnjeg rasta kategorije Informacije i komunikacije kontinuirano traje od sredine 2015. Nadalje, u građevinarstvu je nastavljen trend pozitivnih godišnjih promjena prisutan od listopada 2015. (+2,9 posto), dok je kod Prerađivačke industrije broj osiguranika u odnosu na isto razdoblje prošle godine bio viši za skromnih 1,8posto.

Na mjesečnoj razini, očekivano, u listopadu je evidentiran snažan pad kategorije Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (-11,6 posto), dok je u suprotnom smjeru, sa stopom rasta od 1,2posto u odnosu na rujan, djelovala kategorija Informacije i komunikacije. Spomenute kategorije u listopadu sudjeluju u ukupnom broju osiguranika s udjelom od 6,4 posto odnosno potonja s 3,6 posto.

Pogoršanje u odnosu na kolovoz, od kategorija koje u ukupnom broju osiguranika sudjeluju s značajnim udjelom, zabilježile su i djelatnosti u Trgovini (-0,9 posto, u strukturi 15 posto) te Prijevozu i skladištenju (-1,3 posto, u strukturi 5,2 posto). S druge strane, Prerađivačka industrija, koja u strukturi sudjeluje s 15,5 posto, u listopadu je u odnosu na rujan ostala gotovo nepromijenjena (+0,1 posto). Uz iznimku u kolovozu, ova kategorija bilježi kontinuirano pozitivne mjesečne stope rasta od početka godine. Rast u odnosu na prijašnji mjesec evidentiran je i kod Građevinarstva (+0,7 posto, u strukturi 8,1 posto) i kategorije Informacije i komunikacije (+1,2 posto, u strukturi 3,6posto) čiji trend mjesečnog rasta osiguranika pri HZMO-u traje već 29-ti mjesec zaredom.

U odnosu na rujan, zbog prisutne sezonalnosti na tržištu rada, u listopadu je zabilježen pad broja osiguranih osoba u kategoriji Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane. Očekivano, i ukupan broj osiguranika kod HZMO-a također bilježi blagi pad koji uobičajeno traje do siječnja. Međutim, godišnja dinamika rasta nastavlja se po solidnim stopama rasta, a evidentirano povećanje i u odnosu na pretkriznu 2019. odražava povoljna kretanja na tržištu rada.

Međutim, kao i u mnogim drugim zemljama diljem EU, ostvaren je snažan rast udjela radnika iz trećih zemalja na godišnjoj razini, što jasno upućuje na neusklađenost ponude i potražnje za radom. Usporavanje gospodarske aktivnosti prema kraju godine za sada bi trebalo imati tek ograničeni utjecaj na zaposlenost i svakako će zavisiti o sposobnosti hrvatskog gospodarstva da se nosi s neizbježnim prelijevanjem nepovoljnih trendova u europskom i globalnom okruženju.

24. svibanj 2024 02:19