Biznis i politika
StoryEditor

Ivan Paladina: Investiranje u energetsku obnovu donosi znatne uštede građanima, tvrtkama još i više

06. Studeni 2022.
Ivan Paladina, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske

Milijardu kuna za energetsku obnovu višestambenih zgrada i obiteljskih kuća osigurano je do kraja sljedeće godine. Prema procjenama, tim se iznosom energetski može obnoviti 10.000 obiteljskih kuća odnosno tristo višestambenih zgrada

U sklopu Vladina jesenskog paketa mjera pomoći građanima i gospodarstvu, a na inicijativu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, napravljen je, prema mišljenju ministra Ivana Paladine, velik iskorak u poticanju energetske učinkovitosti. Prihvaćen je, naime, zaključak kojim se do kraja sljedeće godine osigurava gotovo milijarda kuna za energetsku obnovu i povećanje energetske učinkovitosti višestambenih zgrada i obiteljskih kuća.

Znatno je to povećanje u odnosu na dosadašnja sredstva namijenjena poticanju energetskoj učinkovitosti.

– U odnosu na prijašnje godine, kad je za tu namjenu u prosjeku bilo osigurano dvjesto milijuna kuna, ovim peterostruko većim iznosom, prema našim procjenama, energetski se može obnoviti 10.000 obiteljskih kuća odnosno tristo višestambenih zgrada. Sudeći po odazivu na prijašnje pozive za energetsku obnovu, jasno je da su građani jako zainteresirani i da mnogi od njih već imaju spremnu dokumentaciju, stoga bi se ti projekti mogli ostvariti u kratkom roku.

Nužno je poticati energetsku učinkovitost i samodostatnost Hrvatske, pa tako osim energetske obnove stambenih objekata obnovljivim izvorima energije unaprjeđujemo energetsku učinkovitost. S tim ciljem prihvaćen je i Zaključak u vezi s poticanjem ulaganja u solarne elektrane čijom će se realizacijom olakšati zakonska procedura za ulaganje u solarne elektrane. Izmijenit će se zakonodavni okviri kako bi se pojednostavnilo dobivanje potrebne dokumentacije za postavljanje solarnih elektrana i omogućilo širenje područja na kojima su dopušteni gradnja i postavljanje solarnih elektrana, što će uvelike pridonijeti povećanju energetske neovisnosti.

Zašto bi se građani i tvrtke trebali odlučiti za energetsku učinkovitost?

– Cijene energenata u Hrvatskoj dugo su bile ispod razine europskog prosjeka, no u posljednje vrijeme, s obzirom na aktualno stanje u svijetu, i kod nas su se znatno povećale. Aktualne Vladine mjere uvelike olakšavaju život građana u ovoj energetskoj krizi, ali nužno je dugoročno provoditi mjere energetske učinkovitosti i samoodrživosti. Ulaganje u energetsku obnovu nekretnina građanima donosi znatne uštede koje omogućuju osjetno smanjenje izdataka kućanstva za troškove energije za grijanje i hlađenje.

One se još više očituju u tvrtkama koje su veći potrošači, a uza sve to u njima se štedi i na potrošnoj toploj vodi, odnosno PTV-u, i rasvjeti. Osim ušteda u kućnom proračunu, ulaganje u energetsku obnovu donosi višestruku korist, što se očituje u povećanoj vrijednosti nekretnina, poboljšanju vanjskog izgleda nekretnina, doprinosu unutarnjoj ugodnosti prostora, smanjenju rizika za zdravlje i siromaštvo te povećanju sigurnosti opskrbe energijom. Na gospodarskoj razini energetska učinkovitost rezultira građevinskom i proizvodnom aktivnosti, zapošljavanjem te proračunskim učincima u obliku povećanoga raspoloživog dohotka, odnosno smanjenja potrošnje i uvoza energije.

Za što se najčešće traže poticaji?

– Budući da se čak 34 posto višestambenih zgrada u kontinentalnoj Hrvatskoj ubraja u kategoriju onih s najlošijim energetskim značajkama, građani uglavnom počinju s jednostavnijim mjerama energetske obnove. Kako bi projekti energetske obnove višestambenih zgrada bili prihvatljivi za sufinanciranje u sklopu javnih poziva koje provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, prema glavnom projektu racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade obvezno je provesti građevinske mjere koje će omogućiti uštedu potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje pedeset posto.

U konkretnim slučajevima to podrazumijeva kombinaciju više mjera energetske učinkovitosti, a obvezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade, pri čemu se korisnici ponajprije odlučuju za obnovu elemenata ovojnice, odnosno toplinsku izolaciju vanjskih zidova i krova, kao i zamjenu vanjske stolarije. U tijeku je potpisivanje ugovora s korisnicima za Poziv na dodjelu nepovratnih sredstava ‘Energetska obnova višestambenih zgrada‘, koji je završio u kolovozu i sufinanciran je sredstvima Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Više od devedest zgrada diljem šesnaest županija i u Gradu Zagrebu dobilo je nepovratna sredstva. U Pozivu je primijećen porast broja zahtjeva za ugradnju novih ili zamjenu odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade te korištenje obnovljivih izvora energije u sustavima grijanja, hlađenja i/ili pripreme potrošne tople vode. Prema trenutačnim podacima, otprilike deset posto korisnika odobrenih projekata planira provesti mjere na tehničkim sustavima i uvesti obnovljive izvore energije, a čak iznad pedeset posto korisnika odobrenih projekata namjerava provesti neke od horizontalnih mjera uz mjere energetske učinkovitosti, primjerice ugraditi elemente zelene infrastrukture kao što je uređenje zelenih površina na čestici zgrade, ostvariti održivu urbanu mobilnost postavljanjem parkirališta za bicikle te provesti mjere osiguranja pristupačnosti osobama s invalidnošću i smanjenom pokretljivošću ugradnom dizala, rampi i sl.

Koliko se, prema pokazateljima, može uštedjeti primjenom rješenja za energetsku učinkovitost?

– Prema podacima iz zadnjega objavljenog Poziva, u višestambenoj zgradi ​uštedjet će se sedamdesetak posto. Iz dostupnih analiza vidljivo je da će se u zgradama koje nakon obnove zadovolje uvjet uštede potrebne energije za grijanje od najmanje pedeset posto uštedjeti najmanje trideset posto primarne energije u odnosu na energiju potrebnu prije obnove. Važno je reći i da uštede u potrošnji energije, a posljedično i financijske, uvelike ovise o ponašanju, odnosno odgovornosti krajnjih korisnika.

Uz čiju pomoć zainteresirani mogu financirati takve projekte?

– Građani su prepoznali korist od energetske obnove jer je na svim prijašnjim natječajima alokacija iskorištena vrlo brzo​, odnosno interes je bio velik. Zbog velikog povećanja sredstava, od milijardu kuna za iduću godinu, očekujemo prijave građana koji već imaju spremne projekte i onih koji će se tek odlučiti za energetsku obnovu u pozivima Ministarstva. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost provodi i pozive za ulaganje u obnovljive izvore energije pa svi zainteresirani građani mogu pratiti objave o prijavama na mrežnoj stranici Ministarstva.

Također, djelatnici Ministarstva dostupni su za odgovore i savjete e-poštom zainteresiranim građanima ili na informativnim radionicama koje organiziramo. Važno je naglasiti i da je, vodeći računa o sveobuhvatnoj i održivoj poslijepotresnoj obnovi, potkraj rujna Fond objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, za čiju je provedbu osigurano sto milijuna kuna. Energetska obnova obiteljskih kuća oštećenih u potresu sufinancirat će se s do osamdeset posto, i to nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon popravaka nekonstrukcijskih elemenata odnosno istodobno s tim. Taj program planira se provoditi i 2023. i 2024. s obzirom na predviđeni tempo konstrukcijske obnove od potresa. 

22. veljača 2024 23:30