Biznis i politika
StoryEditor

NOVA KLASIFIKACIJA Priznate alternativna medicina i proizvodnja videoigara, nestale videokasete i web-prodaja

25. Svibanj 2024.
Najviše je novosti u uslužnom posredovanju, otkriveni su računalstvo u oblaku te prijevoz kruzerima, žičarama i vučnicama, ukinuta je razlika između internetske i ostale trgovine, a taksi-službu u NKD-u 2025. zamjenjuje povremeni cestovni prijevoz

Hrvatska će 1. siječnja, nakon punih sedamnaest godina, dobiti novu Nacionalnu klasifikaciju djelatnosti (NKD), sa šezdesetak novih djelatnosti za kojima se u međuvremenu pružila potreba na krilima promjena u gospodarstvu, a posebno digitalizacije. Tako je odlučila tehnička vlada dva dana uoči parlamentarnih izbora. Ne začuđuje što je – u groznici zbrajanja rezultata i sastavljanja parlamentarne većine – taj dokument u javnosti prošao gotovo nezapaženo premda će imati dalekosežne posljedice za gospodarstvo.

Naime, osnovni statistički standard primjenjuje se za razvrstavanje poslovnih subjekata prema djelatnostima u službenim statističkim i administrativnim bazama podataka. Glavni su korisnici Državni zavod za statistiku, ali i Registar poslovnih subjekata, Obrtni registar, Sudski registar i sl. Što se tiče praktične primjene, upotrebljava se za izračun BDP-a, a NKD-om se koristi i svaki poduzetnik – pri registraciji i doregistraciji tvrtke.

Izdavaštvo odvojeno od ICT-a

Osnovna je razlika na prvoj razini NKD-a razdvajanje dosadašnjega jedinstvenog frankenštajnovskog područja Informacije i komunikacije na Izdavačke djelatnosti, djelatnosti emitiranja te proizvodnje i distribucije sadržaja te na Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalnu infrastrukturu i ostale informacijske uslužne djelatnosti.

Statistika je novom klasifikacijom priznala da više nije važan način na koji se roba distribuira i da se trgovina temelji na prodanom proizvodu. Zato su iz novog NKD-a nestale prodavaonice, ali i drugi kanali: internet, pošta, štandovi i tržnice. Podrazumijeva se da to vrijedi i za samoposlužne automate, kojih nema ni u aktualnoj klasifikaciji.

Zbog snažnog razvoja digitalnih platformi najveći bum doživjele su uslužne djelatnosti, posebno one posredničke koje olakšavaju transakcije između kupaca i prodavača uz naknadu ili proviziju i mogu se provoditi putem digitalnih platformi ili nedigitalnih kanala. DZS navodi dvadeset novih uslužnih posredničkih djelatnosti koje su dobile posebne međurazrede u NKD-u. Među njima su posredovanje u trgovanju, prijevozu robe i putnika, pružanju poštanskih i kurirskih usluga, smještaja, ugostiteljstvu, telekomunikacijama, nekretninama, leasingu, pa i djelatnost brokera i agenata za električnu energiju i plin.

Spa-tretmani ušli u statistiku

Kao nove djelatnosti prepoznati su prijevoz putnika žičarom i vučnicom, na plovilima za kružna putovanja i izletničkim brodovima te djelatnost marina. Prvi put spominje se programiranje videoigara, ali i računalna infrastruktura, odnosno djelatnosti kao što su usluge infrastrukture u oblaku i pružanje platformi (IaaS, PaaS) te računalstvo u oblaku. Frizerskim salonima i salonima za uljepšavanje dodani su dnevni spa-tretmani i slične djelatnosti, a nove su i usluge skrbi za kućne ljubimce.

U poljoprivredi su uvedene nove samostalne kategorije poput uzgoja mliječnih ovaca i koza, nesilica, brojlera i pčela, a u prerađivačkoj industriji obrada duhanskih listova izdvojena je iz proizvodnje (ostalih) duhanskih proizvoda. Izdvojeno je i piljenje i blanjanje drva od obrade i dorade. Prvi put spominje se proizvodnja tekućih biogoriva, kao i proizvodnja strojeva za aditivnu proizvodnju. Statistika je također osjetila potrebu da snažnu domaću proizvodnju zrakoplova i svemirskih letjelica razdvoji na civilnu i vojnu.

Razdvojena je i proizvodnja električne energije – na proizvodnju iz neobnovljivih i obnovljivih izvora, a prvi put spominje se i skladištenje energije – i električne i plinske. Skupljanje, obrada i zbrinjavanje otpada podijeljeni su na skupljanje te oporabu triju kategorija (materijala, energije i otpada), zbrinjavanje bez oporabe (podijeljeno na spaljivanje bez dobivanja energije, odlaganje ili trajno skladištenje) i ostalo zbrinjavanje. Organizacija izvedbe projekata za zgrade premještena je iz građevinarstva u nekretninski sektor, pokretne djelatnosti usluživanja hrane dobile su posebnu kategoriju u odnosu na restorane, a odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja prebačeni iz skupine Savjetovanja u vezi s upravljanjem u zasebnu skupinu u sklopu odjeljka Djelatnosti promidžbe, istraživanje tržišta i odnosi s javnošću. Izdavači udžbenika dobili su posebnu kategoriju u odnosu na izdavače ostalih knjiga, a u telekomunikacijama su uklonjene razlike između žičanih, bežičnih i satelitskih. Djelatnosti internetskih portala razdvojene su od ostalih informacijskih uslužnih djelatnosti. U DZS-u su objasnili da je to učinjeno kako bi se uključile djelatnosti internetskih stranica koje se koriste tražilicom za generiranje i održavanje opsežnih baza podataka internetskih adresa i sadržaja u formatu koji se lako može pretraživati (poznati kao portali za pretraživanje interneta).

A što nas čeka u budućnosti?

Pravne djelatnosti podijeljene su na djelatnosti javnih bilježnika, odvjetnika i ostale. Prema istoj je logici zajednička skupina računovođa/knjigovođa, revizora i poreznih savjetnika podijeljena na te tri samostalne sastavnice, a dizajnerske djelatnosti na industrijski i modni dizajn, grafički dizajn i vizualne komunikacije te uređivanje interijera i ostalo. Novi je razred i Posredovanje i promidžba u vezi s patentima. Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite (osim bolnica, opće, specijalističke i dentalne medicine) razdvojene su u osam novih kategorija – od dijagnostičkog snimanja i laboratorija do fizioterapeuta, a statistika je prvi put priznala i djelatnosti tradicionalne, komplementarne i alternativne medicine. U socijali se pak, gotovo trideset godina nakon završetka rata, prvi put uvode djelatnosti ustanova za skrb o braniteljsko-stradalničkoj populaciji iz Domovinskog rata – s trajnim odnosno privremenim smještajem i boravkom.

A što je nestalo iz NKD-a? Nema više iznajmljivanja videokaseta i diskova, kao ni samostalnih usluga zaštite uz pomoć sigurnosnih sustava, a nestao je i taksi (doduše, sad će se skrivati iza povremenoga cestovnog prijevoza putnika). Od novih trendova nigdje se ne spominje kibernetička sigurnost (premda je integrirana u druge IT djelatnosti), ali nema ni novih djelatnosti vezanih uz klimatske promjene i prilagodbu, kao ni onih povezanih s umjetnom inteligencijom. Uostalom, tko zna što sve čeka taj statistički ured, vlast, državu i civilizaciju do donošenja sljedeće klasifikacije djelatnosti...

21. srpanj 2024 22:34