Biznis i politika
StoryEditor

Nova pravila igre u 2023. (5): Zbog pranja novca sumnjiv svaki keš veći od 10.000 eura, manje potpore za samozapošljavanje

19. Siječanj 2023.

Nastavljamo s objavljivanjem najvažnijih promjena propisa u 2023. koje se odnose na poslovnu zajednicu. Danas se bavimo pranjem novca, mirovinama, roditeljskim i rodiljnim dopustima i ostalim promjenama

Pranje novca

48.       Smanjen je prag za obavještavanje Ureda za sprječavanje pranja novca o gotovinskim transakcijama s dosadašnjih 200 tisuća kuna na 10 tisuća eura. Taj prag vrijedi za provođenje dubinske analize povremenih transakcija koje se ne obavljaju u okviru uspostavljena poslovnog odnosa.

49.       Propisana je registracija pružatelja usluga povezanih s virtualnom imovinom u registar koji će voditi Hanfa, a predviđa se i suradnja s europskim nadzornim tijelima u pogledu virtualne imovine.

50.       Automatska razmjena informacija o dostupnim vrstama dohotka i imovine obuhvatit će i dohodak od autorskih naknada. Dosad se ta automatska razmjena informacija odnosila na dohodak od nesamostalnog rada, mirovine, primitke članova upravnih odbora i upravnih vijeća, proizvode životnog osiguranja te vlasništvo nad nekretninama i dohodak od imovine i imovinskih prava.

Mirovine

51.       Omogućeno je da se umirovljenici koriste i dijelom obiteljske mirovine umrlog bračnog/izvanbračnog druga u visini 27 posto pripadajućeg dijela obiteljske mirovine za jednog člana (ako je jedini korisnik obiteljske mirovine, ako je navršio 65 godina života i ako mu ukupna svota mirovina iz obveznoga mirovinskog osiguranja ne prelazi 824,47 eura).

52.       Mirovinski faktor za izračun obiteljske mirovine povećan je za 10 posto (za jednog člana s 0,7 na 0,77).

53.       Od 1. siječnja 2023. najniže mirovine rastu za tri posto.

54.       Povećavaju se polazni faktori za određivanje starosne mirovine (s 35 godina staža) i starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika (s 41 godinom staža).

Roditeljski i rodiljni dopust

55.       U Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama uveden je očinski dopust u trajanju od deset radnih dana za jedno dijete (15 radnih dana za istodobno rođenje više djece).

56.       Zaposleni ili samozaposleni roditelj ima pravo na roditeljski dopust u trajanju od osam mjeseci za prvo i drugo rođeno dijete (dosad šest mjeseci), odnosno 30 mjeseci (za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete), s time da svaki roditelj može iskoristiti najviše 28 mjeseci.

57.       Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust naknada plaće za prvih šest mjeseci, ako se tim pravom koristi jedan roditelj, ili prvih osam mjeseci, ako se tim pravom koriste oba roditelja, iznosi 100 posto osnovice za naknadu plaće, a koja ne može za puno radno vrijeme iznositi više od 225,5 posto proračunske osnovice odnosno 955,44 eura.

58.       Za vrijeme korištenja prava na roditeljski dopust u polovici punoga radnog vremena naknada plaće iznosi 110 posto proračunske osnovice odnosno 485,58 eura na mjesec, i u slučaju kada se istim koristi za prvo i drugo rođeno dijete, kao i kada se koristi za blizance, treće i svako sljedeće dijete (tijekom cjelokupnoga korištenja prava).

59.       Novčana naknada za puno radno vrijeme zaposlenom ili samozaposlenom roditelju djeteta s teškoćama u razvoju za njegu do navršene osme godine djetetova života povećana je 78,57 posto i iznosi 551,73 eura umjesto dosadašnjih 2328 kuna. Na jednak su način povećane naknade za roditelje koji rade pola radnog vremena.

60.       Ta prava ostvaruju osobe koje imaju radni staž od šest mjeseci neprekidno (dosad devet mjeseci), odnosno devet mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine.

Ostale promjene

61.       Potpore za samozapošljavanje nezaposlenim osobama ove godine iznose do 15.000 eura (113.018 kuna). Tako je maksimalna potpora, koja je lani iznosila 120.000 kuna, smanjena za 5,8%, odnosno za 926,74 eura (6983 kune).

62.       Državna poticajna sredstva za stambenu štednju smanjena su s 0,4 posto na 0,3 posto, odnosno s 20 kuna (2,65 eura) na 15 kuna (1,99 eura) na uplaćenih pet tisuća kuna (663,61 euro). Poticaji se smanjuju iz godine u godinu, za 2015. iznosili su 4,9 posto, odnosno najviše 245 kuna (32,52 eura).

63.       Odvjetničke usluge plaćamo ove godine 50 posto više. Hrvatska odvjetnička komora od studenoga 2022. godine podigla je vrijednost boda s 10 na 15 kuna.

64.       Stalni sudski tumači od ove godine moraju imati sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti. Pravilnik koji treba detaljnije uređivati to pitanje, poput minimalnog iznosa osigurane svote, još nije donesen.

65.       Ukida se podnošenje prijedloga za upis u zemljišne knjige poštom ili na gruntovnici. Od 10. veljače to će se moći podnijeti samo elektroničkim putem ili posredstvom javnih bilježnika i odvjetnika. Putem aplikacije Moje nekretnine građani će dobivati obavijesti o svemu što se događa s nekretninama čiji su vlasnici.

66.       Vlada od drugog polugodišta sufinancira troškove prehrane u osnovnim školama s 1,33 eura po učeniku na dan. Dosad je besplatnu prehranu imalo 30 posto osnovnoškolaca, 20 posto imalo je djelomično sufinanciranu, a 50 posto financirali su roditelji.

67.       Od 1. listopada 2022. godine ukinut je PDV na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne i stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa

68.       Depozitar u 2023. godini ima pravo na naknadu od najviše 0,017 posto od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda. Ta naknada stalno se smanjuje, prošle je godine bila 0,018 posto, a u 2015. jedan posto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

69.       Ministarstvo pravosuđa donijelo je potkraj prošle godine Pravilnik o održavanju ročišta na daljinu uz korištenje odgovarajućih audiovizualnih uređaja i tehnoloških platformi za komunikaciju.

70.       Etalonska cijena građenja za društveno poticanu stanogradnju povećana je 15,3 posto – na 993 eura po kvadratu (sa 6800 kuna na 7841,76 kuna). Etalonska cijena za primjenu u drugim propisima samo je konvertirana iz 6000 kuna u 796,34 eura.

Nastavlja se

02. veljača 2023 18:45