Biznis i politika
StoryEditor

Operativna dobit Hrvatske poštanske banke uzletjela 280 posto

01. Ožujak 2024.

Trend odličnog poslovanja domaćeg bankovnog sektora zahvatio je i Hrvatsku poštansku banku (HPB). Banka u većinskom državnom vlasništvu izvijestila je u petak o lanjskom operativnom prihodu od 204,9 milijuna eura što je 66 posto više nego 2022. godine. Glavni pokretač rasta financijskih rezultata bili su neto kamatni prihodi koji su uvećani za 106 posto, najvećim dijelom uslijed porasta referentnog kamatnjaka ECB, odnosno prihoda koji HPB ostvaruje na svoja likvidna sredstva na računima kod središnje i poslovnih banaka, ali i zbog učinka pripajanja Nove hrvatske banke.

Pozitivna kretanja zabilježena su i na strani naknada, gdje je ostvaren rast od 6,5 posto, dok je zahvaljujući dobrim trendovima na tržištima kapitala ostvaren i pozitivan doprinos primljenih dividendi, dobitaka od vrednovanja i trgovanja financijskim instrumentima operativnom rezultatu – u iznosu 6,6 milijuna eura. Isto tako, kretanje portfelja kredita utjecalo je i na rezerviranja koja su u 2023. imala gotovo neutralni učinak na račun dobiti i gubitka, nasuprot 4,1 milijuna eura troška po ovoj osnovi u 2022. godini.

S druge strane, prihodi od naknada i provizija bilježe smanjenje od četiri posto, spustivši se na malo manje od 33 milijuna eura. S obzirom da je rast operativnih troškova od 106.4 milijuna eura ostao jednoznamenkast, devet posto, HPB je zabilježio snažan skok operativne dobiti od čak 280 posto koja se zaustavila na 98,5 milijuna eura. Neto dobit je gotovo upeterostručena, na 80,6 milijuna eura, što je najviše u korporativnoj povijesti, ističu iz banke. Ova razina profitabilnosti rezultirala je povratom na kapital (ROE) od 18,31 posto, što HPB svrstava na drugo mjesto po profitabilnosti među velikim bankama u Hrvatskoj. 

Zauzdani troškovi

- Neto ostali (rashodi)/prihodi većinom se odnose na dobit od povećanja fer vrijednosti trgovačkog portfelja vrijednosnih papira od 3,4 milijuna eura (u 2022. pad za 7,7 milijuna eura) te ostvarene jednokratne neto ostale prihode u 2023. godini kao rezultat poduzetih pravnih radnji u korist Banke - stoji u financijskom izvješću. Kapital i rezerve banke porasli su za 53,8 posto, a knjigovodstvena vrijednost dionice za 92 eura, čime krajem 2023. iznosi 264 eura.

Relativni 15-postotni rast troškova zaposlenika od 51 milijuna eura uvjetovan je primarno utjecajem obuhvata NHB-a u cijeloj 2023. godini, za razliku od 2022. kada se taj trošak počeo računati od sredine travnja, a u manjoj mjeri uskladama cijena rada i usluga radi inflatornog okruženja i ostalih faktora, pojašnjavaju iz HPB-a. Porast operativnog rezultata rezultirao je poboljšanjem CIR pokazatelja koji u 2023. iznosi 51,9 posto, dok je u 2022. iznosio 79 posto.

Na razini Grupe, HPB je ostvario neto dobit od 83 milijuna eura.

- Neto dobit matičnog društva iznosi 80,62 milijuna eura, društvo HPB Invest ostvarilo je neto gubitak u iznosu 367.820 eura, a HPB-Nekretnine neto dobit u iznosu 15.200 eura - stoji u izvješću.

19. svibanj 2024 05:31