Biznis i politika
StoryEditor

Poduzetnici u Hrvatskoj smatraju ekološku, društvenu i etičku odgovornost manje važnim vještinama

25. Rujan 2023.
Marketing 903 - Osobni brending 3.0foto Shutterstock
Među svim ispitanim vještinama, 92 posto ispitanih poduzetnika smatra se izrazito kompetentnim u rješavanju problema

Poduzetnici u Hrvatskoj smatraju da su im za poslovanje iznimno važne vještine ophođenja sa zaposlenicima i klijentima, vjeruju da su u njima vrlo dobri, ali su svjesni i prostora za napredak.

Naime, u sklopu istraživanja koje je za Mastercardov projekt Uplift provela agencija Ipsos, a koji donosi uvid u soft skills (meke vještine) poduzetnika, pokazalo se da su ispitanicima među najvažnijim vještinama sposobnost rješavanja problema, organizacijske vještine, vođenje odnosa s klijentima, sposobnost nošenja sa stresnim situacijama, informatička pismenost te pregovaračke vještine koje su gotovo svi, odnosno njih 95 posto, stavili na sam vrh poželjnih vještina.

Kao manje važne vještine istaknuli su poznavanje računovodstvenih procesa, marketing i odnose s javnošću te razumijevanje i provođenje ekološke, društvene i etičke odgovornosti u poslovanju.

Poduzetnicima u turizmu marketing važniji nego drugima

Istraživanje je rađeno na uzorku mikro, malih i srednjih poduzetnika te posebno na uzorku poduzetnika u turizmu gdje se uočava razlika u preferiranim vještinama s obzirom da je i sama okosnica poslovanja nešto drugačija. Tako se prema rezultatima istraživanja može vidjeti da su u nešto većoj mjeri malim poduzećima važnija znanja iz računovodstvenih procesa te odgovornost u poslovanju, dok je onima u turizmu nešto važnija kompetencija iz marketinga i odnosa s javnošću.

Ispitanici su bili pitani i da procjene svoje vlastite kompetencije te da si daju ocjenu, a istraživanje je pokazalo da se u prosjeku za sve ispitane kompetencije ocjenjuju školskom ocjenom vrlo dobar. Među svim ispitanim vještinama, najveći udio ispitanika smatra se izrazito kompetentnim u rješavanju problema, njih čak 92 posto, dok se njih 90 posto smatra vrlo dobrim ili odličnim u vođenju odnosa s klijentima. Među vještinama u kojima se smatraju vrlo dobrima su i organizacijske kao i sposobnost kreativnog razmišljanja te nošenja sa stresom.

Ispodprosječne ocjene su sebi dali za poznavanje zakonskih okvira, računovodstvene procese i za provođenje ekoloških, društvenih i etičkih praksi. Kao uvjerljivo najlošije područje u kojem se snalaze su naveli marketing i odnose s javnošću – samo njih 60 posto misli da su u tome vrlo dobri ili odlični.

Zanimljivo je i da se osobe sa završenim postdiplomskim studijem ili doktoratom značajno bolje ocjenjuju na svim analiziranim kompetencijama.

Prostor za napredak

Među vještinama za koje misle da imaju prostora za unaprjeđenje, a koje su im ujedno i jako važne, poduzetnici navode poznavanje zakonskih okvira, pregovaračke sposobnosti te sposobnost nošenja sa stresnim situacijama.

Osim stručnih znanja koja su ključna za bilo kakav profesionalni razvoj pa tako i razvoj vlastitog poslovanja, neminovno je da poslodavci, bilo da je riječ o vlasnicima poduzeća ili rukovoditeljima, trebaju imati i visoko razvijene vještine ophođenja s ljudima. One se, baš kao i sve druge vještine, mogu nadograđivati i usavršavati.

03. prosinac 2023 05:10