Biznis i politika
StoryEditor

U novim tehnologijama traži se spas od starih trauma

23. Listopad 2022.

Od poduzetnika i gospodarstvenika u Zagrebu očekuje se da spremno zakorače u zelenu i digitalnu transformaciju i svoje poslovanje prilagode postulatima održivosti. I njegovi sateliti uzdaju se u inovacije koje bi trebale osigurati svijetlu budućnost uslužnih djelatnosti, a ponajprije proizvodnje

  • U Zagrebu je u 2021. poslovalo 47.826 trgovačkih društava
  • U Sisačko-moslavačkoj županiji posluje ukupno 5045 poduzetnika
  • Na području Karlovačke županije posluje oko 2600 trgovačkih društava

Grad Zagreb i njegove potencijale za poduzetnike i investitore ne treba posebno predstavljati. Za hrvatsku je metropolu specifično to što najveći broj hrvatskih poduzetnika ima sjedište na području te županije i što svi oni zajedno ostvaruju trećinu hrvatskog bruto domaćeg proizvoda.

Prema svim rezultatima poslovanja za 2021. godinu, a prema Fininim podacima, poduzetnici čije je sjedište u Gradu Zagrebu prvi su u Republici Hrvatskoj (udio od 33,2 posto u broju poduzetnika, 38,4 posto u broju zaposlenih, 48,9 posto u ukupnim prihodima, 38,4 posto u izvozu i 52,7 posto u neto dobiti). Tome su najviše pridonijeli Ina, HEP, Pliva i Hrvatski Telekom.

Čeka se iskorak

Inače, u Gradu Zagrebu, prema Fininim podacima u 2021. poslovalo je 47.826 trgovačkih društava, a najčešće djelatnosti bile su trgovina na veliko i malo, stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, ostale uslužne djelatnosti, građevinarstvo, informacije i komunikacije te prerađivačka industrija.

Ono što, primjerice, u Hrvatskoj gospodarskoj komori ističu, jest da se od poduzetnika i gospodarstvenike u Zagrebu očekuje da spremno zakorače u zelenu i digitalnu transformaciju i svoje poslovanje prilagode postulatima održivosti. Plan razvoja Grada Zagreba sadrži više strateških ciljeva, među kojima je podrška razvoju gospodarstva temeljenog na primjeni naprednih i zelenih tehnologija, inovacijama i digitalnoj transformaciji.

Tako je u gradskim razvojnim prioritetima naglasak na poticanju ulaganja u nove i zelene tehnologije, digitalizaciji, boljem pristupu izvorima financiranja, energetskoj obnovi stambenog fonda, obnovi objekata i infrastrukture oštećene potresom, poticanju korištenja obnovljivih izvora energije, korištenja vozila s nultim emisijama i mnogim drugim mjerama.

Kada bi trebalo izdvojiti jednu županiju koja profitira od svoga geografskog položaja, a da nije riječ o jadranskoj županiji koja monetizira sunce i more, to bi bez imalo sumnje bila Zagrebačka županija.

Privlačna snaga Zagrebačke županije prije svega je blizina glavnoga hrvatskoga grada, dostupnost većih parcela nego u Zagrebu i visokorazvijena infrastruktura, ali i blizina srednje Europe. A to dokazuju i brojevi, prema broju zaposlenih i prema izvozu Zagrebačka županija je na trećem mjestu, a prema broju poduzetnika na petom mjestu u RH.

Splet sretnih okolnosti

Stoga je i teško ne zaključiti da je zapravo za gospodarski razvoj i sve atraktivniji investitorski potencijal te županije više zaslužan splet sretnih okolnosti, nego aktivna županijska ili lokalna politika.

Prema analizi Financijske agencije Zagrebačka županija u 2021. godini imala je 9811 poduzetnika, koji su zapošljavali 66.640 radnika. Poduzetnici Zagrebačke županije lani su ostvarili ukupne prihode od 67,8 milijardi kuna, uz konsolidiranu neto dobit od 2,7 milijardi kuna, što je 16,4 posto više na godišnjoj razini. Izvoz je povećan za 29,2 posto u odnosu na 2020. godinu.

Prema spomenutoj analizi Fine poduzetnici Zagrebačke županije u 2021. godini su prema kriteriju neto dobiti, ukupnih prihoda te prosječnoj neto plaći zauzeli visoko drugo mjesto, odmah iza poduzetnika Grada Zagreba. Analiza poslovanja poduzetnika Zagrebačke županije u 2021. godini prema područjima djelatnosti pokazala je da su najbrojniji poduzetnici u trgovini na veliko i malo, prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima, a slijede djelatnost pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane te prijevoz i skladištenje.

– Specifičan geografski položaj županije koja sa zapadne, južne i istočne strane obrubljuje hrvatsku metropolu, popularno zvani zagrebački prsten, te blizina granice sa Slovenijom čini tu regiju važnim raskrižjem europskih prometnih putova (autoceste, željeznica, zračna luka) i važnim tranzitnim područjem. Iz tog razloga županija je prepoznata kao odlično mjesto za investiranje u logističke i trgovačke djelatnosti, kao i u proizvodnju – poručuju iz županije.

A prema vlastitom priznanju, u Zagrebačkoj županiji priželjkuju konkurentno i inovativno gospodarstvo, a to i sami žele potaknuti ulaganjima u povećanje konkurentnosti poduzeća na teritoriju županije te u njihov tehnološki razvoj, internacionalizaciju kao i u razvoj znanja i vještina putem mreže kvalitetnih poduzetničkih potpornih institucija, a osim toga potiču i tehnološki inovativne proizvodne i uslužne djelatnosti, posebice izvozno orijentirane.

– Dodatno, osnaživanjem turističkog sektora u županiji i usmjeravanjem turističke ponude prema održivom i inovativnom turizmu, taj će se sektor također transformirati u jedan od motora podizanja konkurentnosti županije – poručili su u županiji, u kojoj je trenutačno najveća investicija ona u proizvodno-istraživački Kampus Rimac Automobili od 200 milijuna eura.

Novo poduzetničko okružje

Sisačko-moslavačka županija nije izvukla geografski jack-pot. U toj se županiji još nisu zaliječile ni sve traume iz Domovinskog rata, a razorni potres iz prosinca 2020. ostavio je toliko dramatične posljedice o kojima će pisati vjerojatno i novinari koji će tek doći na tržište rada za desetak i više godina, kako je počelo.

U toj županiji posluje 2470 trgovačkih društava i 2575 aktivnih obrta, što je ukupno 5045 poduzetnika. Glavne gospodarske djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije su industrija s posebnim naglaskom na naftnu, energetsku, petrokemijsku i kemijsku, metaloprerađivačka industrija i metalurgija, prehrambena industrija, drvoprerađivačka industrija, poljoprivreda i šumarstvo, trgovina, ugostiteljstvo, graditeljstvo, promet i veze.

– U posljednje vrijeme u županiji se sve više upotrebljavaju nove tehnologije, nova znanja i vještine u prerađivačkoj industriji, a s tim u vezi stvara se i novo poduzetničko okružje za jači razvoj IT sektora, posebno na području industrije proizvodnje videoigara. Otvorenim i opremljenim najmodernijom tehnikom, Poduzetnički inkubator PISMO Novska u Novskoj omogućit će da Sisačko-moslavačka županija postane središte gejming-industrije – poručili su iz županije te istaknuli da je trenutačno najveći problem sanacija šteta od potresa na opremi i proizvodnim i poslovnim prostorima, a dugoročno glavni ograničavajući faktor razvoja je demografsko stanje kao i nedostatak radnika svih struka i stupnjeva obrazovanja.

– SMŽ ulaže velike napore u razvoj poduzetničke infrastrukture i potpornih institucija kako bi potaknula razvoj gospodarstva. Između ostalog, SMŽ je osigurao sufinanciranje kamata na kredite HBOR-a i HAMAG BICRO-a, tako da poduzetnici koji posluju na području županije mogu realizirati beskamatne kredite, a Županijska komora HGK pruža kontinuiranu podršku u poslovanju svojim članicama – poručili su iz HGK.

Poticanje inovacija

Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj na prostoru dodira kontinentalne i obalne Hrvatske, s dvije susjedne države: Republikom Slovenijom i Republikom Bosnom i Hercegovinom, ali kao i susjedni SMŽ ne prati rast i razvoj drugih sjeverozapadnih županija. Gospodarsku sliku tog kraja karakterizira razvijeno poduzetništvo i obrtništvo.

Na području Karlovačke županije posluje oko 2600 trgovačkih društava, a gospodarsku sliku dopunjuje i oko 1900 obrta. Najvažnije gospodarske grane na području županije su prerađivačka industrija, trgovina, građevinarstvo te prijevoz i skladištenje, koje ostvaruju 88 posto ukupnog prihoda županijskoga gospodarstva.

Iako je najveći broj trgovačkih društava registriran za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko i malo, glavni nositelj gospodarskog razvoja Karlovačke županije je prerađivačka industrija, koja svojim udjelima u poslovnim rezultatima i zaposlenosti više od svih ostalih djelatnosti utječe na ukupnu gospodarsku sliku županije.

Poduzetnici prerađivačke industrije ostvaruju 57 posto ukupnog prihoda županijskoga gospodarstva, zapošljavaju 48 posto ukupno zaposlenih te 82 posto izvoza. Unatoč nizu globalnih i domaćih izazova poduzetnici prerađivačke industrije 2021. ostvarili su povećanje ukupnog prihoda u odnosu na godinu prije za 15,3 posto, broja zaposlenih za pet posto i izvoza za 18,6 posto.

– Želja nam je poticati projekte koji primjenjuju nove tehnologije za razvoj zelenoga gospodarstva kao i poticati inovacije – zaključili su u Karlovačkoj županiji. 

28. siječanj 2023 05:26