Biznis i politika
StoryEditor

Unatoč presudi Visokog upravnog suda, glavni akteri ne vjeruju da se može obustaviti projekt HE Kosinj

20. Siječanj 2024.
Visoki upravni sud poništio je odluku Općine Perušić na temelju koje je tamošnja komunalna kompanija počela s premještanjem posmrtnih ostataka s područja na kojem je predviđena gradnja HE Kosinj. Posmrtni ostaci se ne mogu premještati, pa nas je zanimalo je li moguće da se zbog toga obustavi taj veliki projekt

Pretražujući po stranicama Narodnih novina naletjeli smo na presudu Visokog upravnog suda (VUS) od 30. listopada 2023. (Usoz-102/21-11) kojom se ukida članak 1. Odluke općine Perušić o stavljanju groblja izvan uporabe. Cijela je priča vezana za gradnju HE Kosinj, a ta je presuda prošla, kako se kaže, ‘ispod radara‘. No kada smo je pročitali, zapitali smo se znači li da se zbog nje projekt prolongira i kako će se riješiti ta pravna zavrzlama.

Da podsjetimo, taj projekt obuhvaća izgradnju akumulacijskog jezera Kosinj s branama Kosinj, Sedlo i Bakovac, injekcijske zavjese te hidroelektrane Kosinj s pratećim objektima, rekonstrukciju postojeće HE Sklope, izgradnju zamjenskih cesta te spoja na elektroprijenosnu mrežu preko 110 kV rasklopnog postrojenja i dalekovoda 2×110 kV te spoja na elektrodistribucijsku mrežu 10 (20) kV. Ukupna mu je vrijednost 205 milijuna eura, a završetkom radova predviđeno je povećanje stupnja iskorištenja vodnih količina rijeka Like i Gacke za proizvodnju električne energije smanjenjem preljevnih gubitaka, a time i visoki stupanj zaštite od poplava nizvodnog područja – Lipovog polja i Kosinjske doline koji gotovo svake godine poplave.

Jedan uvjet ispunjen, drugi nije

Projekt je ionako izazvao buru nezadovoljstva tamošnjih stanovnika koje će država izvlastiti iz njihovih nekretnina, ponajprije zbog toga što smatraju da obeštećenje koje im se nudi nije dovoljno. Sada je pak pitanje komplicira li situaciju spomenuta presuda VUS-a. Naime, Općina Perušić je donijela odluku o premještanju groblja Mance Draga 1, Mance Draga 2 i Poljan u čijem prvom članku piše: ‘Temeljem Sporazuma o financiranju proširenja groblja u svrhu premještanja posmrtnih ostataka s područja buduće akumulacije HES Kosinj, zaključenog između Općine Perušić i Hrvatske elektroprivrede d.d. dana 24. 11. 2020. godine i Sporazuma o financiranju premještanja posmrtnih ostataka s područja buduće akumulacije HES Kosinj, sklopljenog između Perušić d.o.o. (komunalne kompanije, op.a.) i Hrvatske elektroprivrede d.d. dana 24. 11. 2020. godine, kao jedinici lokalne samouprave u čijem vlasništvu se nalaze, groblja Mance Draga 1, Mance Draga 2 i Poljan stavljaju se izvan uporabe počevši od 01.01.2021. godine‘.

Razlog zašto se groblja stavljaju izvan uporabe jasan je, gradi se akumulacijsko jezero, što nije sporno. Međutim, sporno je što se tom odlukom ‘započinjanju aktivnosti premještanja posmrtnih ostataka u dogovoru sa korisnicima grobnih mjesta u skladu Rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i energetike, od 14. 5. 2018. godine izdanim u okviru postupka ishođenja Lokacijske dozvole za HES Kosinj‘.

Naime, upitno je smiju li se tamošnja groblja smještena na budućoj lokaciji akumulacijskog jezera premještati s obzirom da je Zakon o grobljima (ZoG) u tom smislu precizan. Podnositelji tužbe (u presudi su navedeni inicijali) tvrde da premještanje posmrtnih ostataka nije moguće jer to ZoG brani. U čl. 8., st. 1. piše da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može donijeti odluku o premještanju groblja ili dijela groblja koje je izvan uporabe pod uvjetom da se premještanje groblja i daljnji ukop osigura izgradnjom novog groblja ili na drugom postojećem groblju na području iste ili druge jedinice lokalne samouprave. Taj je uvjet, kako saznajemo, Općina Perušić, ispunila. Međutim, u st. 2. piše da je premještanje groblja ili dijela groblja moguće najranije nakon proteka sto godina od posljednjeg ukopa! Upravo je zbog tog stavka VUS ukinuo Odluku općine Perušić o stavljanju groblja izvan uporabe vezano za gradnju HE Kosinj.

I što sad?

U obrazloženju presude piše da na temelju odredaba članka 8. stavaka 1. i 2. ZoG-a valja zaključiti da je navedena tvrdnja podnositelja u cijelosti osnovana. Naime, zakonodavac je člankom 8. stavcima 1. i 2. ZoG-a predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave dao ovlast donošenja odluke o premještanju groblja ili dijela groblja. Međutim, ta je ovlast ograničena propisivanjem uvjeta koji moraju biti ispunjeni za premještanje groblja ili dijela groblja. Prvi je uvjet da je riječ o groblju ili dijelu groblja koje je izvan uporabe. Drugi je uvjet da se premještanje groblja i daljnji ukop osigura izgradnjom novog groblja ili na drugom postojećem groblju na području iste ili druge jedinice lokalne samouprave, dok je treći, u predmetnom slučaju mjerodavni, uvjet da je od posljednjeg ukopa do premještanja groblja ili dijela proteklo najmanje sto godina.

U nastavku presude se ističe da donositelj osporene Odluke (općina Perušić, op.a.) ne osporava činjenicu da na tim grobljima od posljednjeg ukopa nije proteklo sto godina, a imajući na umu okolnost da zakonodavac nije propisao nijednu iznimku od pravila kojim je onemogućeno premještanje groblja ili dijela groblja u razdoblju od najmanje sto godina od posljednjeg ukopa, Sud utvrđuje da dio odredbe članka 1. osporene Odluke koji, kao jedan od razloga donošenja Odluke, određuje započinjanje aktivnosti premještanja posmrtnih ostataka iz groblja koja su obuhvaćena osporenom Odlukom, nije u skladu s člankom 8. stavkom 2. ZoG-a.

I što sad, pitali smo glavne aktere. Iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja nisu odgovorili na naš upit, što nam je dodatno pojačalo sumnju da nešto nije uredu. Zar je moguće da će zbog nemogućnosti premještanja posmrtnih ostataka s tih groblja projekt stati, ili barem usporiti? No u HEP-u (iz kojeg nam naglašavaju da nisu bili stranka u tom sudskom postupku, ali su nam ipak odgovorili) te u općini Perušić vjeruju da nema nikakvog razloga da projekt stane.

Mak na konac

Iz HEP-a poručuju da je ta državna kompanija sklopila ugovore o financiranju aktivnosti preseljenja posmrtnih ostataka s navedenih groblja s općinom Perušić i njezinom komunalnom kompanijom Perušić d.o.o.

– Presuda Visokog upravnog suda Republike Hrvatske nema utjecaja na realizaciju projekta HES Kosinj, pogotovo ne na građevinske zahvate koji se trenutno provode. Projekt HES Kosinj je proglašen Strateškim investicijskim projektom RH, a njegova je izgradnja kompleksan građevinski i formalno-pravni proces koji će trajati niz godina – poručuju iz HEP-a.

S obzirom da ta kompanija, kako su iz nje naveli, nije bila stranka u postupku, samo ističu da prema njihovim saznanjima Općina Perušić I  Perušić d.o.o. premještanje posmrtnih ostataka obavljaju  isključivo temeljem dogovora i sporazuma sa svakim pojedinim korisnikom grobnog mjesta, odnosno u  skladu sa zakonom propisanom procedurom, kao i to da, koliko je u HEP-u poznato, presuda VUS-a ‘nema utjecaja na navedene aktivnosti‘.

Istog se argumenta drži i načelnik Općine Perušić Ivica Turić koji nam kaže da temeljem spomenutog ugovora s HEP-om te provedenih postupaka javne nabave komunalna kompanija Perušić  d.o.o. trenutačno obavlja premještanje pojedinih posmrtnih ostataka, i to isključivo temeljem dogovora i sporazuma sa svakim pojedinim korisnikom grobnog mjesta, odnosno u  skladu sa zakonom propisanom procedurom u slučaju napuštenih grobnih mjesta.

- Slijedom navedenog, ta  presuda nema utjecaja na navedene aktivnosti Perušić d.o.o. Obzirom da Općina Perušić nije investitor projekta HES Kosinj, to nije u poziciji prosuđivati njezin doseg na realizaciju projekta HES Kosinj. Međutim, napominjem da Općina Perušić nema saznanja da bi spomenuta odluka VUS-a imala utjecaja na realizaciju projekta HES Kosinj, niti na realizaciju započetih radova – kaže Turić.

Dakle, radovi se nastavljaju, bez obzira na presudu, no kao da nam nešto govori da ta priča još nije završena. Koliko je pak sama tužba bila pravni manevar onih koji će biti izvlaštenih tokom realizacije tog projekta kako bi dobili što bolje obeštećenje, teško je reći, no ako netko bude tjerao mak na konac, pitanje je kako će to završiti. Osim ako Vlada ne pošalje u proceduru prijedlog izmjena čl. 8 Zakona o groblju.

14. travanj 2024 16:34