Biznis i politika
StoryEditor

Valamar isplaćuje dividendu od 1,20 kuna po dionici

08. Kolovoz 2022.

Iz Valamar Riviere su putem na Zagrebačke burze izvijestili da je Uprava tvrtke donijela odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva koja će se održati dana 21. rujna 2022. 

Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 1,20 kuna po svakoj dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti ostvarene u 2018. godini u iznosu od 128.077.207,56 kuna te preostali iznos od 18.188.280,84 kuna iz zadržane dobiti ostvarene u 2019. godini. Pravo na isplatu dividende (tražbina) pripada svim dioničarima Društva, imateljima dionica upisanim na njihovim računima nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 27. rujna 2022. godine, stoji u priopćenju.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji najkasnije šest dana prije njenog održavanja pismeno prijave svoje sudjelovanje, 

Za broj glasova koji pojedinom dioničaru pripada na skupštini, kao i osoba koja se smatra dioničarom, mjerodavno je stanje u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na zadnji dan roka za prispijeće prijave sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničar svoje pravo glasa u Glavnoj skupštini ostvaruje preko opunomoćenika, uz prijavu, dužan je priložiti i pisanu punomoć ukoliko do sada izdana generalna punomoć (do opoziva) već nije položena u Društvu. U punomoći mora biti navedeno tko je izdao i kome punomoć, ukupan broj dionica odnosno glasova kojima raspolaže, te ovlaštenje opunomoćenika da glasuje na Glavnoj skupštini, kao i potpis dioničara koji izdaje punomoć. Ako je dioničar pravna osoba, uz punomoć se dostavlja i izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba, odnosno njegov presliku, iz kojeg je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničar koji nije u roku ispunio obvezu prijavljivanja namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini ne može sudjelovati u radu Glavne skupštine.

 

03. veljača 2023 19:12