Biznis i politika
StoryEditor

Vlada sanira dug za lijekove sa 78,7 milijuna eura

21. Prosinac 2023.
Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku o sanaciji dugova za lijekove i medicinski materijal u ukupnom iznosu od 78,7 milijuna eura. Kako je na sjednici pojasnila Marija Bubaš, državna tajnica Ministarstva zdravstva, radi se o isplati dospjelih nepodmirenih dugova bolnica čiji su osnivači država te županije. Konkretno, bolnicama čiji je osnivač država isplatit će se 56 milijuna eura, dok će bolnice u vlasništvu županija u ovom valu sanacije dobiti 22 milijuna eura kako bi podmirili dospjele dugove. 
 
Kako je poznato, dugovi za lijekove ponovno su eskalirali u drugoj polovici 2023. godine, premašivši značajno i dogovorene rokove između Vlade i dobavljača lijekova, veledrogerija. Konkretno, svaki mjesec bolnice naruče lijekova u iznosu od 80-85 milijuna eura, a podmire oko 60 posto tog iznosa, i ostatak ide u dug koji se gomila, odnosno raste za 28 milijuna eura mjesečno. Do 31. listopada, ukupan dug bolnica prema dobavljačima iznosio je 500 milijuna eura, dok je dug HZZO-a prema ljekarnama iznosio 260 milijuna eura. 
 
Na nedavno održanoj konferenciji o suradnji privatnog i javnog zdravstva u organizaciji Hrvatske gospodarske komore, dobavljači su upozorili da i nakon što se u potpunosti sanira dug za lijekove prema veledrogerijama, a rokovi plaćanja za bolnice doći na razinu od 180 dana koja je dogovorena s Vladom pred dvije godine, u okolnostima povećanih troškova i politike cijena lijekova više nije dovoljno za normalno poslovanje veledrogerija.
 
Naime, osim povećanih troškova poslovanja i inflaciju porasle su kamate na kredite, a dodatan trošak stvara se zbog osiguranja dodatnih zaliha lijekova u okolnostima kad na europskom tržištu generičkih lijekova vladaju nestašice. Ministar zdravstva Vili Beroš tad je istaknuo da reforma zdravstva koja je krenula ide upravo prema cilju financijske održivosti. Prvenstveno je cilj povećati limite bolnica, kako bi one mogle podmirivati svoje troškove, ali i povećati cijene usluga koje utvrđuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Ministarstvo zdravstva nakon ove današnje odluke Vlade obavijestit će Ministarstvo financija te bolnice, istaknula je Bubaš.  
20. travanj 2024 21:26