Financije
StoryEditor

Dug opće države u ožujku 2023. smanjen na 69,5 posto BDP-a

30. Lipanj 2023.
hrvatska, dug, euro

Prema konačnim podacima statistike državnih financija za prvo tromjesečje 2023. ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju ožujka 2023. godine iznosilo je 48,1 milijardi eura, pa je u odnosu na kraj prosinca 2022. ostvaren rast od 2,1 milijardu eura (ili 4,5%), a u odnosu na kraj ožujka 2022. taj je dug veći za 2,7 milijardu eura (ili 5,9%), od čega je najveći dio povećanja duga u razdoblju od godine dana nastao u prvom tromjesečju 2023.

Taj rast duga na godišnjoj razini uzrokovan je kombinacijom pada inozemnog duga za 1,2 milijardu eura (ili 7,7%) i porasta unutarnjeg duga za 3,9 milijardu eura (ili 13,0%). U odnosu na kraj prethodnog tromjesečja unutarnji je dug porastao za 2,5 milijardi eura (ili 7,9%), a inozemni dug smanjio se za 0,4 milijarde eura (ili 2,7%). Na kraju ožujka 2023. 69,8 posto  duga opće države odnosilo se na unutarnji dug, dok se preostalih 30,2 posto duga odnosilo na inozemni dug. Udio unutarnjeg duga u ukupnom dugu opće države povećao se za 4,4 postotna boda na godišnjoj razini.

image

konsolidirani dug opće države posljednjih 12 mjeseci

foto

Promatrano u odnosu na godišnji BDP[2], nakon smanjivanja udjela duga u BDP-u sedam tromjesečja zaredom, u prvom tromjesečju 2023. dolazi do blagog rasta, do čega je došlo zbog relativno većeg rasta duga u odnosu na relativni rast nominalnog BDP-a. Ukupni dug na kraju ožujka 2023. godine iznosio je 69,5 posto BDP-a, a na kraju ožujka prethodne godine taj je udio iznosio 75,9 posto, što je smanjenje od 6,4 postotnih bodova na godišnjoj razini i povećanje od 0,7 postotnih bodova u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja, kada je taj udio iznosio 68,8 posto.

image

konsolidirani dug opće države na dulje razdoblje

foto

Podaci o strukturi duga opće države po glavnim dužničkim instrumentima i ročnosti duga dostupni su samo za nekonsolidirani dug  opće države. U njoj prevladavaju dugoročni dužnički instrumenti, pa tako na kraju ožujka 2023. godine najveći udio u tom dugu imaju obveznice (65,8%), drugi su po važnosti dugoročni krediti (30,2%), a posljednji su kratkoročni krediti, vrijednosnice i depoziti (zajedno 4,0%). Pritom je kratkoročni dug na kraju ožujka 2023. godine bio za 0,8 mlrd. eura (ili 29,2%) manji u odnosu na kraj ožujka 2022., a dugoročni se dug u istom razdoblju povećao za 3,4 mlrd. eura (ili 7,8%). Podaci upućuju na trend rasta dugoročnog duga, i kredita i još više vrijednosnica, uz istovremenu stagnaciju kratkoročnog duga.

image

Nekonsolidirani dug opće države

foto
27. rujan 2023 16:33