Komentari
StoryEditor

Edis Felić: Radna skupina za popravak zakona o zaštiti zviždača dobila nemalu pomoć

06. Prosinac 2021.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga novoga zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždača) prolazi ispod radara javnosti, što može utjecati na njegovu konačnu verziju. Analiza koju smo dobili sadržava 26 preporuka, a mi izdvajamo njih nekoliko

Zaštita zviždača ključan je instrument u borbi protiv korupcije i svih ostalih nepravilnosti u našem društvu. Zbog toga je i sâm Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (ZZPN) iznimno važan strateški dokument. Kaže mi to Robert Ravenšćak, voditelj Centra za zaštitu zviždača.

Njegova je početna primjedba da savjetovanje traje samo dvadeset dana, pod izlikom zakonodavca da je rok za implementaciju kratak (17. prosinca 2021.). To je smiješno i podsjeća na vic kad je Mujo zakasnio u ćenifu (zahod), a zapravo nije krenuo na vrijeme. Ističe da je radna skupina trebala početi raditi još u svibnju i predati Nacrt na raspravu najkasnije sredinom rujna. Tako bi se osiguralo potrebno vrijeme od 90 dana za njegovu doradu i savjetovanje u razumnom roku. Ovako, Nacrt prijedloga zakona izašao je sa zakašnjenjem i pun je nedostataka, neusklađenosti i nedorečenosti. Stoga je morao potrošiti sedam punih dana (mnogo više nego što je mislio) da bi analizirao sve nedostatke i predložio rješenja, tj., kako sam veli, radio je posao umjesto radne skupine kojoj je to bio zadatak.

Osvete ne smije biti

Pokazao mi je analizu i prijedloge za poboljšanja koje je izradio Centar za zaštitu zviždača i predlažem piscima Nacrta da ih svakako pročitaju. Dokument nije dug, ima 14 stranica, s 26 preporuka kako poboljšati ZZPN, a dodajmo k tome da je Centar u javnu raspravu poslao čak 88 prijedloga. Od spomenutih 26 preporuka iz dokumenta, spomenut ćemo samo neke, koliko ih može stati u ovu rubriku.

Primjerice, iako je ZZPN-om propisano da se poslodavac ne smije osvećivati zviždaču, nema zakonskih prepreka da se osveti njegovom bračnom drugu, što je, kaže Ravenšćak, nažalost čest slučaj i obeshrabruje potencijalnog zviždača i to je jedan od važnijih nedostatka ZZPN-a. Zato u Centru predlažu da se propiše da se poslodavac ne smije osvećivati povezanoj osobi zbog prijavljivanja kao i propisati da bilo koji pojedinačni akt ili pravni posao poslodavca kojim se povezanoj osobi poslodavac osvećuje zbog prijavljivanja nepravilnosti ili javnog razotkrivanja nema pravni učinak.

Drugi zanimljiv prijedlog, prema našem mišljenju, proizilazi iz sažetka koji prethodi tekstu Nacrta novog ZZPN-a. U njemu piše: 'Prijavitelju će se štititi identitet i povjerljivost te će mu biti osigurano pružanje adekvatnih informacija i savjeta od strane povjerljive osobe, pučke pravobraniteljice i kroz sustav besplatne pravne pomoći.' U Centru pak predlažu da se taj dio proširi i na uvođenje prava zviždača na savjetovanje i psihosocijalnu pomoć. No ne samo to, nego i uvođenje novčane nagrade te osnivanje fonda isključivo za isplatu nagrada zviždačima. Istom regulacijom treba definirati u kojim se slučajevima isplaćuje nagrada te njezin iznos.

Treći prijedlog koji uvrštavamo jest onaj da se zakonom uvede obveza svim poslodavcima u javnom sektoru, tj. svim tijelima javne vlasti da, bez obzira na broj zaposlenih, moraju osigurati mogućnost unutarnjeg prijavljivanja. To bi, kaže Ravenšćak, otvorilo mogućnost ne samo njihovim zaposlenicima, već npr. svim njihovim dobavljačima i poslovnim partnerima, volonterima ili suradnicima da ukažu na nepravilnosti koje se događaju u javnom sektoru.

Zaštita svih nas

Iako važno, javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga novog zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (u Centru smatraju da se i naziv treba promijeniti u Zakon o zaštiti zviždača) nekako prolazi ispod radara u moru drugih zbivanja u zemlji, što može utjecati na konačnu verziju zakona. Nema sumnje da je taj zakon iznimno važan, jer kako kaže Ravenšćak, 'zviždači su, poput istraživačkih novinara, heroji, a zviždanje je jednako etično koliko su neetične prakse koje ono razotkriva. Zviždači smo potencijalno svi mi, pa taj zakon štiti ustvari sve nas, kao i društvo u cjelini.'

Bilo bi zaista dobro da, bez obzira na kratko vrijeme, pisci budućeg zakona razmotre prijedloge poslane u javnu raspravu, ali i prouče dokument koji smo i mi dobili. Jer nema nikakve sumnje, dobro napisan ZZPN ohrabrit će potencijalne zviždače, što će biti tek jedan, ali važan korak naprijed prema ozdravljenju našeg društva.

POST SCRIPTUM

Robert Ravenšćak, vlasnik konzultantske tvrtke Ravecon, poslovni savjetnik i etički entuzijast, obrazlaže dodatno zašto naziv zakona treba promijeniti u Zakon o zaštiti zviždača (prijavitelja nepravilnosti). Ističe, mnogo je lakše u pismenom i govornom izražavanju upotrijebiti termin 'zviždač', koji je ionako već prihvaćen, a tako će taj termin biti i rehabilitiran – u društvu će se skinuti nepravedna stigma s onih koji su dovoljno hrabri istaknuti nepravilnosti.

22. veljača 2024 15:26