Komentari
StoryEditor

Imotski gradski oci pokazali koliko mogu biti bahati

12. Prosinac 2022.

Gradsko vijeće Imotskoga donijelo je odluku o novom prirezu, no nije poštovalo proceduru pa ju je Visoki upravni sud poništio. Tu nezakonitu odluku od drugih o kojima smo pisali u ‘Pravdi‘ razlikuje to što je vlast svjesno radila mimo procedure

Kolika može biti bahatost vlasti, pokazuje primjer Gradskog vijeća u Imotskom koje je u studenome 2020. donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o porezima toga grada. Pročitao sam presudu Visokog upravnog suda (VUS) kojom je ta odluka poništena zbog banalne činjenice – nije bilo savjetovanja s javnošću.

Pritom treba naglasiti da u ovom slučaju nije bilo riječi o neznanju i nestručnosti lokalnih vlastodržaca (kao u nekim drugim primjerima o kojima smo pisali u ‘Pravdi)‘, već upravo suprotno, o svjesnom kršenju propisa. Tada je na vlasti bila koalicija HDZ – HSS – HSP AS – BUZ, a gradonačelnik je bio (i sada je nakon lanjskih izbora) Ivan Budalić (HDZ), koji i dalje ima jednaku potporu Gradskog vijeća.

VUS je, dakle, ukinuo spomenutu odluku kojom je određeno da prirez bude šest posto (do tada je iznosio 12 posto). Nema sumnje da je ta odluka bila donesena u korist građana koji rade, pa i kompanija, jer ostaje više novca za potrošnju. Zanimljivo je da čak ni podnositelji zahtjeva za ocjenu zakonitosti te odluke (dva vijećnika Nezavisne liste) ne osporavaju da prirez treba biti šest posto, ali red je red, rekli bismo.

Baš me briga je li zakonito

Naime, kako stoji u presudi VUS-a, podnositelji smatraju da je osporavana odluka donesena suprotno odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI) jer prethodno nije provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću niti je objavljen nacrt na internetskim stranicama. I sada dolazi ono najvažnije, zbog čega ovo i pišem: podnositelji su VUS-u naveli da su, upravo zato što savjetovanje s javnošću nije provedeno, tražili da se Odluka izbaci s dnevnog reda i da se poštuje zakon. No njihov je prijedlog odbačen te je vladajuća većina izglasala spornu odluku.

VUS je utvrdio, polazeći od načela vladavine prava i radi ostvarenja sigurnosti objektivnoga pravnog poretka, da ta odluka nije donesena u skladu s odredbom članka 11. ZPPI-ja, što ni imotski vlastodršci nisu osporili u očitovanju na zahtjev za ocjenu njezine zakonitosti.

Naime, odredbom članka 11., stavka 1. ZPPI-ja propisano je da su ‘tijela državne uprave, druga državna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata, odnosno drugih strateških i planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba‘. To se odnosi i na donošenje općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ‘kojima uređuju pojedina pitanja iz svog samoupravnog djelokruga, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na njihovu području‘.

U konkretnom slučaju tom se odlukom uređuju pitanja od interesa za građane i pravne osobe na području grada Imotskog, zbog čega su gradski oci bili dužni provesti savjetovanje s javnošću. Zbog toga je odluka ukinuta.

Baš me briga za štetu

Tako je rekao VUS potkraj listopada i sad se postavlja pitanje što raditi nakon toga. Građani su oporezovani sa šest posto ukinutom odlukom, a na snazi je ponovno stara odluka od 12 posto prireza za cijelo proteklo razdoblje (2021. i gotovo cijela 2022.). Nije isključeno da Gradsko vijeće, kaže mi jedan pravni stručnjak, ipak donese novu odluku (koja će u ovom slučaju vrijediti retroaktivno) kojom će potvrditi šestpostotni prirez (uz obvezno savjetovanje s javnošću). Retroaktivno djelovanje neće štetiti građanima (znači da je dopušteno), no pravni stručnjak nije posve siguran je li to izvedivo jer bi se morao ‘udubiti u cijelu priču‘.

Bez obzira na to, činjenica je da gradski oci na čelu s gradonačelnikom Budalićem nisu htjeli saslušati razuman prijedlog oporbenih vijećnika o poštovanju procedure pri odlučivanju, što govori o bahatosti vlasti u Imotskom koja svjesno ne mari za izglednu štetu zbog svega toga. Nažalost, još nismo potpuno sazreli kad govorimo o demokratskim procesima, što može koštati i građane i poduzetnike.

POST SCRIPTUM

Siguran sam da će mnogi u Imotskom, najprije vladajući i oni skloni lokalnoj vlasti, sada prozivati dvojicu vijećnika Nezavisne liste jer su svojom prijavom nanijeli štetu građanima i poduzetnicima, a vlast im je, eto, htjela pomoći. Međutim, smatram da treba pohvaliti potez te dvojice političara jer samo tako neki u Hrvatskoj mogu naučiti da se propisi moraju poštovati. Pitanje je pak hoće li i sada imotski gradski oci izvući pouku iz cijelog slučaja.

05. veljača 2023 03:42