Komentari
StoryEditor

Sve sâm sagradio pa dobio rješenje o komunalnoj naknadi

25. Prosinac 2023.
foto Shutterstock
Poduzetnik je sâm rekonstruirao i proširio mali dio županijske ceste te financirao i priključak s te ceste na nekretninu. Sagradio je i okolne putove, a na svojoj nekretnini ima privatnu rasvjetu i ostalu infrastrukturu koju je također sâm sagradio. No razrezana mu je komunalna naknada pa se obratio sudu

Zanimljivu sam presudu pročitao u Narodnim novinama (141/2023) kojom je Visoki upravni sud (VUS) RH ukinuo članak 6., stavak 2. Odluke o komunalnoj naknadi Općine Viškovci. Iako VUS ne navodi imena, odluka se odnosi na jednu tamošnju kompaniju (navodi samo inicijale O. G. d.o.o.), koja je zbog toga podnijela zahtjev za ocjenu njezine zakonitosti.

U obrazloženju presude piše da vlasnik kompanije osporava zakonitost članka 6. Odluke o komunalnoj naknadi smatrajući da je ona u suprotnosti sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu (ZKG). Doduše, podnositelj zahtjeva smatra da je i čl. 7. također u suprotnosti sa Zakonom, ali je to VUS odbio. Što se tiče čl. 6., vlasnik kompanije navodi da mu je rješenjem utvrđena obveza plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore (k. č. 1170/2 k. o. Viškovci) u mjesečnom iznosu nešto malo većem od pet tisuća eura, odnosno 60,3 tisuće eura na godinu.

Cijela općina jedna zona

Poduzetnik smatra da takva odluka nije pravedna i navodi svoje argumente. Ističe da je riječ o nekretnini izvan granica građevinskog područja naselja, na poljoprivrednom zemljištu na kojem nema javne rasvjete, jer je posljednje osvjetljenje udaljeno jedan kilometar, do nekretnine nema ceste koju bi Općina Viškovci gradila (rekonstruirala) ili održavala. Najbliža je županijska cesta (ŽC 4130), a njezinu rekonstrukciju i proširenje (manji dio) odradio je sâm poduzetnik. Također je financirao priključak s te ceste na nekretninu, a sagradio je i okolne putove. Na svojoj nekretnini ima privatnu rasvjetu i ostalu infrastrukturu koju je sâm sagradio.

Razlog zbog kojeg mu je ipak razrezana tolika komunalna naknada leži u tome što je Općina Viškovci cijelo svoje područje proglasila jednom zonom, za koju je utvrđen koeficijent 1. No poduzetnik smatra takvu odluku protivnom odredbi članka 92., stavka 2. ZKG-a, u kojem piše da se komunalna naknada plaća za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

Poduzetnik smatra i da je razrezivanje njegove komunalne naknade u suprotnosti s čl. 96., st. 2. ZKG-a, u kojem piše: ‘Prva zona je područje jedinice lokalne samouprave koje je najbolje uređeno i opremljeno komunalnom infrastrukturom.‘ Ističe da je Općina Viškovci morala predvidjeti posebnu zonu za nekretnine izvan granica građevinskog područja, odnosno ovisno o komunalnoj opremljenosti zonirati svoje područje.

Spašeno 60 tisuća eura

VUS mu je dao za pravo kad je riječ o čl. 96. ZKG-a jer iz njegova sadržaja proizlazi obveza zoniranja područja koje je pod upravljanjem neke jedinice lokalne samouprave, i to prema kriteriju komunalne opremljenosti, pa odredba članka 6., stavka 2. Odluke koja propisuje da se na području Općine Viškovci određuje jedna zona, i to Zona I – u koju ulaze sva naselja na području Općine Viškovci (Viškovci, Forkuševci i Vučevci) – nije suglasna sa sadržajem, smislom i ciljem odredbe članka 96. ZKG-a, te je zato ocijenjena nezakonitom i ukinuta.

Dakle, Sud je ocijenio tu odluku nezakonitom jer nije zonirano područje, što je za poduzetnika bilo dovoljno da pobijedi Općinu Viškovci, čime će, barem za sada, spasiti 60 tisuća eura koliko mu je bilo određeno za komunalnu naknadu. Kažem, barem za sada, jer tko zna što sve vlastodršcima može pasti na pamet da bi izvukli novac od poduzetnika ili građana. 

 

POST SCRIPTUM

Zanimljivo je da se VUS nije očitovao o mogućoj povredi čl. 92., st. 2. ZKG-a. Da podsjetim, u njemu piše da se komunalna naknada plaća na području na kojem se održavaju nerazvrstane ceste, postoji javna rasvjeta te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave. Poduzetnik je pak u dijelu Općine Viškovci, kako je istaknuo, sâm financirao gradnju rasvjete, pristupnih i okolnih cesta te priključka na županijsku cestu. Zašto pak o tome VUS nije ništa rekao, ne znam, osim da je možda bilo dovoljno i to da Općina nije ispunila prvi uvjet da bi odredila iznose komunalnih naknada, odnosno nije zonirala svoja područja, što znači da bi sve odluke o komunalnoj naknadi mogle pasti u vodu. Nije isključeno da se zbog toga VUS nije htio zamarati i dodatnim argumentom poduzetnika – sadržajem članka 92., stavka 2.

16. srpanj 2024 12:51