Komentari
StoryEditor

Vijećnici ukinuli sebi naknadu tako da sud to mora oboriti

20. Lipanj 2022.

Većina u Vijeću Općine Čeminac ukinula je naknade vijećnicima. No takva je odluka, ispostavilo se, nezakonita jer se predlagatelj zapravo nije pozvao ni na jedan zakon. Pitanje je pak je li odluka vijećnika bila iskrena ili je riječ o politikantstvu

Zanimljiv je slučaj odluke Općinskog vijeća baranjske Općine Čeminac koje je ukinulo naknade vijećnicima. Zatim je i Visoki upravni sud (VUS) pokazao da može također ukinuti ono što misli da treba pa je takvu odluku čeminačkih vijećnika proglasio nezakonitom.

Ne piše tko je takvu nepodopštinu ukidanja vlastitih naknada prijavio Upravnom sudu, osim da je riječ o vijećniku Općinskog vijeća, ali, da ne bi bilo zabune, ne namjeravam ovdje 'suditi' o presudi Suda, već pokušati ustanoviti je li odluka vijećnika iskrena ili pak politička igra stranačke većine u Čemincu. Podnositelj prijedloga osporio je zakonitost odluke vijećnika smatrajući da je donesena protivno zakonu jer se temelji samo na odredbi općinskog statuta. Osim toga, podnositelj prijedloga smatra da je odluka kojom se vijećnicima većinske stranke omogućava naknada za rad u tijelima diskriminatorna u odnosu na druge vijećnike.

Objasnit ću: naknade vijećnicima jesu ukinute, ali onim vijećnicima koji su angažirani i u radnim tijelima Općinskog vijeća osigurana je ipak neka naknada – u neto iznosu od tisuću kuna po sjednici. Iako je određeno da nijedan vijećnik ne može u jednoj godini dobiti više od šest tisuća kuna neto kao naknadu za svoj rad (što znači da će dio tih sjednica, barem pretpostavljam, odraditi besplatno), vijećnik koji je prijavio sve to VUS-u smatra da je riječ o diskriminaciji.

Odluka legitimna i nelegalna

Bez obzira na to što predsjednik Općinskog vijeća ne vidi ništa sporno u toj odluci jer je donesena na temelju Statuta, a njega je 'provjerilo nadležno ministarstvo, kojom prilikom nisu utvrđene ikakve povrede procedure ili povrede zakona i Ustava Republike Hrvatske', VUS je zaključio da je odluka nezakonita. Naime, izostala je valjana zakonska osnova za njezino donošenje. U presudi se kaže da je Općinsko vijeće Čeminca spornu odluku donijelo temeljem članka 30. Statuta kojom se određuje da predstavničko tijelo općim aktom rješava pitanja iz svojega samoupravnog djelokruga. No sama po sebi ta odredba, bez odgovarajuće odredbe zakona koji uređuje konkretno područje i koji predstavničko tijelo ovlašćuje da svojim općim aktom nastavno uredi to područje, ne predstavlja valjani pravni temelj za donošenje predmetne odluke. Stoga ovakav propust, piše u presudi, čini cijelu odluku nezakonitom, jer statutarna odredba sama po sebi, bez odgovarajuće materijalnopravne osnove, ne može biti valjana osnova za donošenje općeg akta.

Drugim riječima, prilikom donošenja takve odluke nisu se pozvali na odgovarajući zakon, pa je samim tim odluka, iako je legitimna, postala nelegalna i VUS ju je poništio. Tako će oni vijećnici koji se nisu slagali s takvom odlukom moći barem još neko vrijeme mirno spavati jer će dobivati naknade za svoj rad u Vijeću.

Meni sad nije jasno zašto se donosila takva odluka. Ako je u pitanju nedostatak novca u općinskom proračunu, onda se ona može opravdati, iako ne osporavam stajalište i onih vijećnika koji smatraju da usprkos tome trebaju dobivati naknadu. No u tom slučaju stvar je dublja jer ako općina nema novac da isplaćuje svoje vijećnike, onda mislim da je Čeminac samo jedan od mnogih primjera lokalne samouprave u našoj zemlji koji potvrđuju popularno mišljenje da njihov broj treba smanjiti. Jer ako se općina ne može sama financirati, besmisleno je da postoji.

Moguće politikantstvo

Ako je pak u pitanju politička odluka većine, onda ona nema smisla. Zaista mislim da vijećnicima treba isplatiti naknadu za njihov rad, a rad mora biti efikasan. Mnogo veću korist građani i poduzetnici imat će od efikasnog rada lokalne samouprave, nego da im se ukida naknada. Da je u pitanju moguće politikantstvo, ukazuje i plaćanje onih vijećnika koji su u raznim radnim tijelima, doduše skromno. Većinu u tim radnim tijelima ima većinska stranka, pa mi se čini da je tužitelj u pravu kada kaže da je riječ o diskriminaciji. Ili barem da postoje elementi diskriminacije.

Općinsko vijeće morat će ponovno razmatrati donošenje takve odluke. Mislim da bi im bilo bolje da se svi zajedno uhvate posla i kvalitetno raspravljaju o poboljšanju uvjeta života građana i poduzetnika, a ne o demagoškim odlukama koje nikome neće ništa korisno donijeti.

POST SCRIPTUM

Da je riječ o politikantstvu, sugerira i to što se većina u Vijeću pozvala samo na općinski statut iako je znala (ili morala znati) da je za takvu odluku nužno pronaći temelj u odgovarajućem zakonu. Ako pak zaista nitko nije znao da je to nužno, onda je to posebna priča jer se treba zapitati tko to onda radi u Općini Čeminac.

01. ožujak 2024 07:57