Konferencijske vijesti
StoryEditor

Konferencija o efikasnoj samoupravi i lokalnom razvoju

14. Rujan 2012.
Piše:
lider.media

Poduzeće Libusoft Cicom u suradnji sa Udrugom gradova Republike Hrvatske ove godine organizira po dvanaesti puta svoju godišnju konferenciju PANORAMA 2012., koja će se održati 27. i 28. rujna u hotelu Four Points by Sheraton Panorama.

U predkonferencijskom danu će se u suradnji sa Ekonomskim fakultetom iz Rijeke održati Konferencija gradova i općina o učinkovitom upravljanju lokalnim ekonomskim razvojem gdje će biti prezentiran projekt EFRISTAT koji obuhvaća izradu baze podataka koja sadrži sve ekonomske, fiskalne, socijalne, ekološke, te organizacijsko administrativne podatke o pojedinom gradu ili općini.

Sama konferencija organizirana je kroz rad u XV. radionica u kojima se na jednom mjestu korisnici Libusoft Cicom SPI paketa aplikacija upoznaju sa novostima te iskustvima od strane vanjskih predavača (Ministarstvo financija, Državni ured za reviziju i dr.), predavača korisnika kao i samih LC konzultanata. Jedna od ovogodišnjih radionica je i Pročelnička radionica – rješenja za efikasnu samoupravu koja se sastoji od stručnih predavanja, rasprava, razmjene iskustava kao i okruglog stola.

Libusoft Cicom, softverska tvrtka specijalizirana za informatička rješenja za potrebe županija, gradova, općina, proračunskih korisnika i komunalnih poduzeća, posluje već 20 godina. Zapošljava 80 djelatnika u uredima u Zagrebu, Osijeku, Splitu te ovogodišnje otvorenom uredu u Novigradu Istarskom. Trenutno SPI paket aplikacija koristi preko 650 korisnika, od čega 9 županija, 69 gradova, 129 općina, 67 komunalnih poduzeća i 54 upravitelja nekretnina. Osim razvoja i održavanja aplikacija LC pruža i konzultantske usluge iz područja računovodstva proračuna, upravljanja financijama, upravljanja imovinom, učinkovite naplate potraživanja i provođenje postupaka javne nabave.

27. studeni 2022 03:54