Konferencijske vijesti
StoryEditor

Upravljanjem radnim kapitalom može se povećati likvidnost

05. Studeni 2014.
Piše:
lider.media

U završnom dijelu 2. međunarodne konferencije o kontrolingu, Hendrik Vater iz DHL Supply Chain u Njemačkoj, istaknuo je kako treba prepoznati trendove u upravljanju radnim kapitalom i njegovo značenje za kontroling.

- Upravljanjem radnim kapitalom može se povećati likvidnost, što je bitno za samofinanciranje poduzeća, istaknuo je Vater, dodajući da je opasno kad su kompanije previše usmjerene na prodaju, a ne na radni kapital. Važno je komunicirati sa zaposlenicima i objasniti zbog čega je važno upravljanje radnim kapitalom, zahvaljujući kojem je moguće povećati konkurentnost poduzeća. U interesu je poduzeća da kupci plate fakture u roku, a bitno je da dobavljači budu zadovoljni danim predujmovima, kako bi mogli opstati. Jako je važno razumjeti da kad se govori o upravljanju radnim kapitalom, tu je zapravo riječ o upravljanju procesima - napomenuo je Vater.

Definicija radnog kapitala nije uvijek jednostavna, istaknuo je, a u osnovi, to je smanjenje zaliha, kako bi dobavljači mogli platiti što kasnije, a da kupci što ranije. Radni kapital kontrolerima je važan zbog likvidnosti, a za poduzeća je važno da imaju novca za financiranje projekata. Prema Vaterovim riječima, kapital poduzeća može se povećati tako da se kupcima proda više ili da se smanje troškovi materijala, administrativni ili neki drugi troškovi, što kontroleri rade svaki dan, pokušavajući povećati prihode. Bitno je smanjiti razinu kamata prema bankama, te povećati doprinose vlasničkom kapitalu. Vater je upozorio da, ako je riječ o kompaniji izloženoj rizicima, tad će kompenzacija bankama biti veća, a time i kamate. Važna je i struktura bilance u poduzećima, pa se problemi u plaćanju mogu premostiti primjerice iznajmljivanjem ureda, čime se može financirati poduzeće.

Vater je naglasio kako treba razmjenjivati iskustva s drugim poduzećima, čitati relevantne informacije i uspoređivati ih s onima iz svoje kompanije. Bitni su rokovi plaćanja, pa je primjerice u Sjevernoj Europi to 30 dana, a u Južnoj Europi puno dulji, i po 100 dana. No, jako je važno prepoznati razloge zbog kojih kupci ne mogu platiti fakture na vrijeme, za buduća predviđanja, istaknuo je Vater. Vater je upozorio na različitu logiku odjela prodaje, kojima je cilj prodati što više roba, pa ne vode dovoljno računa o tome plaćaju li kupci na vrijeme, za razliku od onih kojima je glavni posao upravljanje radnim kapitalom, čiji je cilj da kupci plaćaju u rokovima.

 - Važno je shvatiti kako se shvaća upravljanje radnim kapitalom, komponente kontekst i učinci, tako da se oslobađanjem likvidnosti oslobađa dugova, a internim financiranjem dugovi se smanjuju, što povećava vrijednost poduzeća, napomenuo je. Uloga financijskog menadžera i kontrolera da su moderatori, a kontroler je sudac koji balansira između prednosti i nedostataka u nekom procesu, kako bi ostvario ukupne pogodnosti za poduzeće - rekao je Vater. Na konferenciji je predstavljena i Vaterova knjiga „MSFI za kontrolere i menadžere“.

Vater je na knjizi radio gotovo dvije godine, a kako je istaknuo, na pisanje knjige motiviralo ga je da nije bilo niti jedne knjige o MSFI-ju namijenjene kontrolerima. Knjiga je odlično prihvaćena u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, a sad je izašla i na hrvatskom jeziku.

O povezanosti upravljanja i kontrolinga na konferenciji je govorila organizacijska psihologinja Dunja Vuković iz konzultantske tvrtko Ramiro. Vuković je istaknula kako su neka istraživanja pokazala da je ključ motivacije zaposlenika u načinu kako menadžeri prezentiraju slabije rezultate.

 - Pitanje u jednoj anketi zaposlenicima bilo je koliko često menadžeri prezentiraju poslovne rezultate, a čak više od 50 posto njih reklo je vrlo rijetko prezentiraju te rezultate. Na upit zaposlenicima kako se osjećaju nakon prezentacije rezultata, uvjerljiva većina zaposlenika rekla je da imaju s negativne emocije, da su zastrašeni ili ljuti, ili bespomoćni - upozorila je Vuković, ističući kako je jako bitno da menadžeri predstavljaju rezultate što češće, jer izostankom se radi medvjeđa usluga, istaknula je Vuković. Iz perspektive menadžera, oni su u anketi rekli kako njih oko 58 posto poslovne rezultate prezentira jednom mjesečno ili tjedno, dok je vrlo mali broj priznao da to radi samo jednom godišnje. Iz tih rezultata proizlazi kako je perspektiva zaposlenika i menadžera u tome sasvim različita.

 - Možda menadžeri doista jesu u pravu, no činjenica je to zaposlenici ne vide, rekla je Vuković, napominjući kako je na menadžerima da objektivno stanje približe subjektivnoj percepciji zaposlenicima. Istaknula je kako treba organizirati što češće sastanke, a posao menadžera je da stvaraju nove prilike. Važan je i direktniji pristup, te dijeljenje informacija sa zaposlenicima, kojima treba dati povjerenje da svojim idejama pridonose razvoju poslovnih procesa. Potreban je inspirativan pristup, usmjeravanje na rješenja, te otvoreno komunicirati informacije - istaknula je Vuković.

Ključan je pozitivan pristup, a dobro je da se pozitivnije emocije lakše prenose od negativnih. Smrtnici ne mogu ne komunicirati, slikovito je objasnila Vuković, u čemu je važna i neverbalna komunikacija jer 55 komunikacije otpada na govor tijela. Iako riječi zauzimaju samo sedam posto komunikacije, one su važne, a obično se gleda kako netko govori, zaključila je Vuković.

31. siječanj 2023 19:15