Korona i biznis
StoryEditor

[NOVI PODACI] Uvjeti za dobivanje moratorija na kredite po bankama i kako se prijaviti

02. Travanj 2020.
moratorij na kredite

Banke su počele objavljivati uvjete i načine kako dobiti moratorij na otplatu kredita. Donosimo sve uvjete banaka (barem onih koje su do sada javno objavile te uvjete), po sektorima - prvo poduzetnici pa građani. Ono što je za sada prilično jasno - prvi korak je prijava za moratorij 'kroz' Finu, pa onda u banku. Sve dodatne informacije mogu se naći na internetskim stranicama banaka, neke od njih imaju i on-line prijave. Različiti su uvjeti koje banke nude, kako za poduzetnike tako i za građane. Kako banke budu objavljivale svoje uvjete, tako će se ovaj tekst nadopunjavati!  

Važna napomena svim poduzetnicima koji se prijavljuju, poručuju iz Fine:

Od 31.03.2020. je podnositeljima zahtjeva na portal MJERE dostupna:

 • opcija prijave za mjeru kredita likvidnost i radni kapital, 
 • registracija u sustav, 
 • unos podataka za gospodarski subjekt koji je predmet prijave, 
 • odabir kreditne institucije u kojoj želi da se razmotri njegova prijava te 

sljedeće obvezne izjave:

 • Izjava o procijenjenom smanjenju prihoda u 2020. u odnosu na 2019.,
 • zjava o padu prihoda u prvom kvartalu 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019.i
 • Procijenjen iznos potrebnih kreditnih sredstava

UVJETI ZA PODUZETNIKE:

Hrvatska poštanska banka

 • neće obračunavati zatezne kamate po kreditno-garantnim i platno-prometnim proizvodima svim klijentima – poslovnim subjektima u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine.
 • poslovnim subjektima koji nisu u mogućnosti podmirivati financijske obveze zbog efekata spomenute pandemije banka će omogućiti moratorij na otplatu ukupnog kreditnog zaduženja bez podmirivanja glavnice i kamate na minimalan rok od tri mjeseca od ugovaranja te reprogram kreditnih zaduženja.
 • pravo na realizaciju mjera pomoći mogu ostvariti poslovni subjekti koji su bili uredni u podmirenju obveza prema banci na dan 31. prosinca 2019. godine, odnosno ako im je poslovanje ili ostvarivanje prihoda već pogođeno pandemijom koronavirusa (realiziran pad prihoda u ožujku 2020. u odnosu na ožujak 2019.).
 • Pomoć mogu tražiti i tvrtke koje procjenjuju da će im poslovanje ili ostvarivanje prihoda biti pogođeno pandemijom koronavirusa tj. ako će im očekivani prihodi za 2020., uključujući novonastale okolnosti, bit niži od planiranih prihoda za 2020.
 • službene zahtjeve za mjere pomoći upućuju se putem servisa Financijske agencije (Fina) - OVDJE. Sve zahtjeve klijenata zaprimljene prije stavljanja servisa Fine u funkciju, HPB će uzeti u obradu i klijente će kontaktirati voditelji poslovnog odnosa HPB-a. Danom stavljanja servisa Fine u funkciju, banka će u obradu uzimati samo one zahtjeve koje klijenti upute putem navedenog servisa, navodi se u priopćenju HPB-a.

Privredna banka Zagreb

 • implementirli su Mjeru 1 za pravne osobe i obrtnike kroz mogućnost odgode plaćanja kreditnih obveza, kamate i glavnice, u razdoblju od tri mjeseca i šest mjeseci, ovisno o vrsti proizvoda. 
 • omogućili internetsku predaju zahtjeva za moratorij obveza po kreditu.
 • u razdoblju moratorija kreditne obveze, kamata će se obračunavati, ali se neće naplaćivati. Obračunata kamata će dospjeti jednokratno nakon isteka razdoblja moratorija, ugovorena kamatna stopa se ne mijenja, a banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva za moratorij.

Raiffeisen banka

 • mogu dobiti odgodu kredita, reprogram kredita i kredit za likvidnost - to se odnosi na sve tvrtke i obrtnike kojima bi se Covid-19 pandemija mogla negativno odraziti na poslovanje.
 • za moratorij, to jest mjeru odgode plaćanja kreditnih obveza do šest mjeseci, moraju se podnijeti dva zahtjeva, jedan putem Fine, a drugi direktno kod banke. 
 • zahtjevi za kredit za likvidnost i reprogram kredita se podnose putem Fine, a kako napominju iz banke, trenutno je moguće zatražiti samo moratorij, dok će se druge dvije mjere moći zatražiti uskoro.

Sberbank

 • zahtjev za korištenje mjera Vlade mogu podnijeti online, putem Fina portala MJERE, a za sve potrebne informacije mogu se obratiti i svom referentu u banci

OTP banka

 • putem FINA-e prikupljaju se prijave u svrhu korištenja mjera pomoći gospodarstvu zbog provedbe preventivnih mjera širenja virusa COVID-19.
 • Poslovni klijenti se mogu prijaviti za sljedeće mjere:
  • Odgodu otplate kredita
  • Reprogram kredita
  • Kredit za likvidnost
 • svakom zahtjevu pristupa se individualno, uzimajući u obzir sve relevantne parametre zahtjeva te će s klijentom zajednički pronaći model prilagođen potrebama i situaciji svakog pojedinog poslovnog klijenta.

[NOVO] Zagrebačka banka 

 • tri osnovne mjere koje uključuju:
  • mirovanje obveza ili takozvani „standstill"
  • moratorij na otplatu glavnice i reprogram duga 
  • nove kreditne linije za likvidnost. 

 

UVJETI ZA GRAĐANE:

Hrvatska poštanska banka

 • produljenje roka otplate kreditnih zaduženja uz smanjenje mjesečnih anuiteta, moratorij na otplatu glavnice kreditnih zaduženja uz mjesečno podmirivanje kamate, pri čemu se klijentima odobrava adekvatno produljenje ugovorenog roka otplate te moratorij na otplatu ukupnog zaduženja s podmirenjem kamate po isteku.
 • banka poziva sve klijente koji mogu podmirivati svoje financijske obveze da to čine redovito, bez apliciranja za mjere pomoći, budući da su namijenjene najteže pogođenim građanima.
 • pravo na mjeru pomoći mogu ostvariti građani koji su bili uredni u podmirenju obveza prema banci na dan 31. prosinca 2019. godine i rade kod poslodavca čije je poslovanje ili ostvarivanje prihoda već pogođeno pandemijom koronavirusa, potom onima koji rade kod poslodavca čije će poslovanje biti pogođeno pandemijom koronavirusom (očekivani prihodi za 2020., uključujući novonastale okolnosti niži od planiranih prihoda za 2020.) ili su izgubili su radno mjesto kod poslodavca čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronavirusa.
 • limiti po prešutnim prekoračenjima tekućih računa građana zadržat će se na istim iznosima i onim klijentima kojima bi prekoračenja istekla ili bila ukinuta u iduća tri mjeseca.
 • u iduća tri mjeseca HPB će zaustaviti slanje opomena, kao i prestati obračunavati zateznu kamatu svim klijentima po kreditima od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine.
 • za podnošenje zahtjeva nužno je unaprijed pripremiti inicijalni set podataka: ime i prezime, datum rođenja, OIB, broj kredita za koji se traži neka od mjera pomoći, odabrana mjera pomoći, e-mail adresa i telefon za kontakt.

Privredna banka Zagreb

 • odgoda plaćanja glavnice kredita i pripadajućih kamata po kreditima u redovnoj otplati, na razdoblju od tri mjeseca, uz mogućnost produljenja za dodatna tri mjeseca, kaže se u priopćenju.
 • zahtjevi za odgodom plaćanja zaprimat će se u razdoblju od 15. travnja do 31. svibnja ove godine, a korisnicima kredita koji namjeravaju podnijeti zahtjev banka, u cilju brze realizacije savjetuju pripremu dokumentacije kojom se dokazuje pogoršanje financijske situacije uzrokovane pandemijom, kao što su na primjer odluka o otkazu ili potvrda poslodavca o smanjenju primanja.
 • preporučuje se korisnicima kredita kod kojih nije došlo do pogoršanja financijskog položaja i imaju redovite prihode da i dalje nastave izvršavati svoje financijske obveze sukladno ugovorima i otplatnim planovima.

Raiffeisen banka

 • od ponedjeljka, 6. travnja, moći će se odgoditi plaćanje kredita, što uključuje i kreditne obveze koje je trebalo podmiriti na dan 31. ožujka ove godine
 • za sve neosigurane, kao i nekretninom osigurane kredite, moći će se odgoditi plaćanje od minimalno tri do maksimalno šest mjeseci, po vlastitom odabiru, bez produženja ili uz produženje roka otplate ovisno o vrsti kredita, kažu iz banke.
 • zahtjev za odgodu plaćanja kredita moći podnijeti u razdoblju od 6. do 30. travnja putem internetske stranice banke.
 • prekoračenja po tekućim računima i limiti na karticama neće se vsmanjivati u razdoblju od sljedećih 6 mjeseci.

Sberbank

 • u razdoblju moratorija klijenti neće morati plaćati anuitete kredita.
 • zahtjev za moratorij mogu poslati online ili poštom u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja ove godine.
 • u razdoblju moratorija klijenti ne plaćaju glavnicu ni kamatu po kreditu.
 • kamata po kreditu će se obračunavati te će banka po isteku tromjesečnog moratorija nenaplaćenu obračunatu kamatu za vrijeme moratorija rasporediti na preostale anuitete do kraja otplate kredita, a konačan datum otplate kredita će biti prolongiran za tri mjeseca moratorija.

OTP banka

 • Svi klijenti kojima trenutna situacija nije narušila visinu redovnih primanja se mole da nastave s urednom otplatom svojih obveza,
 • odobravat će se moratorij na minimalno 3 mjeseca uz mogućnost daljnjeg produljenja roka otplate za sve vrste kredita: stambene, gotovinske, turističke, hipotekarne i auto kredite.
 • klijentima koji koriste pozajmice na tekućim računima odgodila je ažuriranje limita dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu do 1.7. i u slučaju da su im u proteklom razdoblju od 6 mjeseci prosječna primanja smanjena.

[NOVO] Zagrebačka banka

 • Moratorij se ugovara na rok do 6 mjeseci, ovisno o potrebama klijenta. Klijenti mogu podnijeti zahtjev za moratorij u razdoblju od 2. travnja 2020. do 30. lipnja 2020.
25. rujan 2023 08:05