Tvrtke i karijere
StoryEditor

Tvrtke i karijere: Novi kontrolori Tiskovih dugova, vlasničke akrobacije Lászla Kerekesa…

21. Veljača 2020.
Laszló Kerekes i Tamas Vitezy

Zvonko Kolobara (predsjednik Uprave INOVINA i direktor BAT-a za regiju Adria) i Mihaela-Claudia Dumitrescu (članica Uprave TDR-a) ušli su u NO TISKA kao predstavnici vjerovnika umjesto Jamesa Pearsona i Antala Jánosa Békefija.

Kornél Bodnár novi je direktor ADRIATIK AUTO-KAMPA iz Primoštena umjesto dosadašnje Uprave u kojoj su bili Laszló Attila Kerekes (predsjednik), Danijela Grubišić i Tamara Popov. Bodnár je ovih dana došao i na čelo PRIMOŠTEN HOTELA (umjesto Akosha Balogha), a od prošle godine i MARINE KREMIK. Sve je to posljedica vlasničke promjene u tvrtki majci. Bodnár je zamijenio Kerekesa u lipnju 2018. i na čelu PRIMOŠTENA d.d., kad ga je mađarski CANBERRA INVEST preuzeo od DIAMANT MARINE, koja je u suvlasništvu Tamasa Vitezyja (80%) i Kerekesa (20%).

AMETIST PROPERTY MANAGEMENT Laszla Attile Kerekesa preuzeo je suvlasništvo u DANUVIUS MARINI od PORT INVESTMENTA iz Guersneya. Drugi suvlasnik je ADRIATIC ISLANDS GROUP YACHTING u suvlasništvu Vitezyja (80%) i Kerekesa (20%).

Tamara Firšt nova je članica uprave OTP NEKRETNINA, gdje je direktor Gergely Gyula Kovacs.

Daniel Darius Denis Daub novi je predsjednik Uprave HT HOLDINGA umjesto dosadašnjeg direktora Richarda Johna Breškovića, a Siniša Đuranović drugi je član Uprave. Promijenjen je i NO. Ivan Bartulović novi je predsjednik (umjesto Marine Bengez Sedmak), Boris Drilo njegov zamjenik (umjesto Karla Došena), a treća članica novog NO-a je Nataša Rapaić umjesto Morane Čulo Jovičić.

Julien Pierre Coffinier novi je član uprave MEĐUNARODNE ZRAČNE LUKE ZAGREB.

Općina Sveti Križ Začretje izašla je iz vlasničke strukture ZAGORSKOG METALCA. Suvlasnici distributera plina za četiri zagorska grada i 11 općina su slovenske tvrtke PETROL i GEOPLIN.

Ankica Pavičić, Anka Markežić i Sanja Kamenski nisu više u vlasničkoj strukturi POLJOOPSKRBE-MEĐUNARODNE TRGOVINE, koja sad ima osam suvlasnika, fizičkih osoba.

Ana Silta nova je prokuristica u DEKODU iz Zagreba.

Ugo Dalbelo i Mario Dumančić novi su članovi Uprave INTER S.T.E.E.L.-a i pridružili su se Mariju Pušiću na istoj poziciji.

02. lipanj 2023 07:59